Sobota, 25. června, 2022

V Harrachově odstoupila po rozepřích půlka radnice, kvůli odchodu zastupitelů zanikla i městská rada. Starostou se stal bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Horským letoviskem Harrachov otřásají už pár týdnů zásadní politické změny. Těsně před Vánoci odstoupilo odstoupilo šest zastupitelů za Starosty pro Liberecký kraj (SLK). Svůj odchod odůvodnili nenávistnou kampaní vůči starostce. Za „starosty“ zůstala jen jediná zastupitelka, která podpořila novou koalici Změny pro Harrachov a ANO 2011, ODS a SNK. Kvůli odchodu zastupitelů zanikla i městská rada. Starostou se stal bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky.

Tak turbulentní změny oblíbené zimní letovisko v západních Krkonoších Harrachov v polistopadové historii snad ještě nikdy nezažilo. Město, které v minulosti čelilo problému s obřím dluhem, který jej doslova paralyzoval, se opět dostalo do krize. Tentokrát politické. Turisty vyhledávané město s 1600 obyvateli devět let vedla starostka Eva Zbrojová za Starosty pro Liberecký kraj. Její uskupení předloni vyhrálo komunální volby, když získalo sedm z patnácti mandátů, koalici pak vytvořili starostové s Josefem Slavíkem (SNK-Evropští demokraté) a zbývající tři uskupení držela sedm křesel.

Eva Zbrojová za poslední rok čelila několikrát návrhům opozice na své odvolání, a jak sama tvrdí, opozice proti ní vedla nevybíravou kampaň. K politické konkurenci pak před Vánoci přestoupila od starostů Lucie Kučerová. Všichni zastupitelé za starosty i jejich koaliční kolega za Evropské demokraty rezignovali a uvolněná místa zastupitelů náhradníci odmítli zaujmout.

Vedení města se proto ujala nová koalice a starostou se stal bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky Jaroslav Čech. Vojenská kontrarozvědka byla do počátku roku 1990 součástí Státní bezpečnosti, její příslušníci ale byli součástí vojsk ministerstva vnitra a proto získali po roce 1989 negativní lustrační osvědčení.

Dřívější člen KSČ Jaroslav Čech nastoupil do Vojenské kontrarozvědky jako referent motostřeleckého pluku v listopadu 1986. O rok později absolvoval postgraduální kurz kontrarozvědky na Fakultě státní bezpečnosti Vysoké školy SNB. Získal medaili Za službu vlasti. Po roce 1989 u vojáků i kontrarozvědky zůstal, poté se stal vojenským policistou a dosáhl hodnosti majora.

Hnutí ANO se v posledních komunálních volbách přejmenovalo na Mamuťák (podle chátrajícího mamutího můstku – pozn. red). „Absolvovali jsme několik jednání se všemi stranami . Na základě těchto jednání jsme společně se stranou SNK – Evropští demokraté, došli k závěru, že jsme ochotni podpořit vítěznou stranu voleb Starostové pro Liberecký kraj za předpokladu, že by případná vládnoucí koalice umožnila právě konstruktivní spolupráci všech stran, které se chtějí podílet na budoucím rozvoji Harrachova,“ stojí na webových stránkách Mamuťáku, jehož lídrem je stávající starosta Jaroslav Čech. Repro: mamutak.cz.

Z armády Jaroslav Čech odešel v roce 2001. Posléze působil jako ředitel litoměřických mrazíren. „Své tříleté působení ve vojenské kontrarozvědce netajím a seznámil jsem s tím jak hnutí ANO, kandidáty i všechny občany Harrachova cestou Harrachovského zpravodaje,“ sdělil v minulosti Čech médiím. Na otázky, směrované stávajícímu vedení Harrachova, nový starosta nezareagoval. Ekonomickému deníku se podařilo získat faksimile jeho personálního svazku, jenž popisuje jeho angažmá u VKR, kterým se podle svých dřívějších slov netají, více zde.

Ekonomický deník kvůli vyústění politické krize v Harrachově oslovil všechny členy vedení města, včetně bývalé starostky. Odezva nebyla hojná.

Pomluvy a šmírování

Bývalá starostka Harrachova Eva Zbrojová z oslovených politiků zareagovala jako první. V odpovědích na otázky Ekonomického deníku uvedla, že ona a její kolegové rezignovali kvůli dlouhodobému tlaku ze strany opozice. Komunikaci s bývalou starostkou Zbrojovou Ekonomický deník uveřejňuje celou, stejně tak jako s lídrem opozice, a pravděpodobně brzy novým místostarostou, Tomášem Vašíčkem (níže).

Z jakých důvodů rezignovalo před Vánoci 7 zastupitelů Harrachova? Nahradili je náhradníci, pokud ne, proč? Jaký lze podle vás očekávat vývoj v Harrachově, když nelze jmenovat radu, nové volby?

Toto není vůbec jednoduchá otázka a tak začnu v trochu širších souvislostech. Radnici jsme v roce 2010 přebírali pod exekucí, se špatným hospodářským výsledkem a s hrozbou stomilionové sankce, která souvisela s privatizací státního podniku Crystalex v roce 1993. Tento spor se podařilo vyhrát a ukončit až v roce 2014 s novou advokátní kanceláří zastupující město, která byla vybrána v roce 2011 po rezignaci původního právního zástupce města v roce 2011.

„Zvažuji podání trestního oznámení. Z důvěryhodného zdroje se ke mně dostala informace o tom, že nové vedení města má zájem získat zálohy mých pracovních e-mailů,“ tvrdí bývalá starostka Eva Zbrojová.

Vy jste pak vedli spor s předchozím právním zástupcem, kterým byl aktuální čerstvý místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. Jak se vyvíjel?

Od částečného úspěchu v této kauze, kterým bylo úspěšné dovolání k Nejvyššímu soudu původní advokátní kanceláří zastupující město, jsme stáli před problémem, který vznikl ještě před volbami v roce 2010. Tím byla čtrnácti zastupiteli schválená odměna zmíněnému právnímu zástupci města. Jediným zastupitelem, který pro tuto odměnu nehlasoval, jsem byla já. Město bylo „díky“ hospodaření našich předchůdců v zoufalé finanční situaci, a v té době se nenašla v České republice jediná banka, která by takto zoufale hospodařícímu městu poskytla úvěr 10 milionů korun na úhradu výše uvedeného dovolání k Nejvyššímu soudu původní právní kanceláři. Poté, kdy Harrachov, za cenu obrovských rozpočtových škrtů, právnímu zástupci uhradil přes tři miliony korun, část neuhrazené odměny ve výši 7 milionů korun postoupil bez upozornění bývalý právní zástupce města subjektu v daňových rájích. Tato záležitost se jako červená nit táhne po celou dobu naší činnosti na radnici a má velký finanční dopad na celé město.

Jak se tedy vyvíjela ekonomická kondice a politické fungování města?

Přes všechny komplikace se nám ve volebním období 2010 – 2014 podařilo stabilizovat hospodaření a správu města a začali jsme pracovat na rekonstrukcích a opravách majetku města – chodníků, veřejného osvětlení, zateplili jsme školku atd. Další volební období 2014 – 2018 bylo velmi náročné z pohledu mnoha investic, které jsme uskutečnili. Vybudovali jsme hřiště u školy, zateplili školu, opravili hřbitov, pokračovali v rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků, po třiceti letech jsme vybudovali lapol (odlučovač ropných látek – pozn. red.) na autobusovém nádraží, zrekonstruovali řadu místních komunikací, postupně jsme opravovali kino a přes obrovský odpor opozice zahájili přestavbu bývalé Integrované střední školy lesnické na dům s 21 byty zvláštního určení.

Ale spor s právníkem a Vašíčkem neskončil…

V tomto volebním období probíhala soudní jednání, která se týkala oprávněnosti vyplacení závazku schváleného zastupitelstvem města v roce 2010. Bývalý právní zástupce Tomáš Vašíček byl zvolen do zastupitelstva města Harrachov. Naším koaličním partnerem byl mimo jiné Jaroslav Čech, který v komunálních volbách 2018 kandidoval proti mně na starostu města. Po volbách 2018 přešel do řad opozice.

Období 2018 – 2019 bylo velmi náročné nejenom proto, že byly rozpracovány velké investiční akce, jako byla výstavba pečovatelských bytů a rekonstrukce kina, ale především neustálými požadavky opozičních zastupitelů na svolávání jednání zastupitelstva města. Za jeden rok jich proběhlo celkem 12. V této atmosféře, kdy nepodpořili jedinou smysluplnou věc, se pracovalo velmi obtížně. Pod vedením Tomáše Vašíčka cíleně pracovali na rozpadu naší křehké koalice.

Eva Zbrojová byla po posledních komunálních volbách v Harrachově zvolena starostkou už potřetí. Repro: harrachov.cz

Koalice se rozpadla, když ji bez jediného slova vysvětlení opustila naše zastupitelka za starosty Lucie Kučerová. Odstoupil i další koaliční partner za SNK evropští demokraté Josef Slavík. Po něm rezignoval náhradník Stanislav Slavík a na uvolněný zastupitelský post nastoupila paní Jitka Pánková, která je dlouhodobou podporovatelkou současné vládní koalice.

Zastupitelstvo Harrachova řešilo interní komunikaci starostky, jak dokládá pozvánka na jednání. Ta zvažuje, že kvůli tomu podá trestní oznámení. Repro. ED

Proč na vaše posty nenastoupili náhradníci?

Po dlouhém období, kdy se v Harrachově dařilo realizovat množství úspěšných projektů, se náhradníci za SLK jednomyslně rozhodli, že nemají zájem potvrdit své zastupitelské mandáty. Důvodem byla nenávistná a dehonestující kampaň opozice pod vedením Tomáše Vašíčka. Například obvinění mé osoby z cenzury Harrachovského zpravodaje, které se ukázalo jako nepravdivé. Redaktorka Harrachovského zpravodaje předala naši společnou e-mailovou korespondenci zástupcům opozice a na srpnovém zasedání zastupitelstva města, vyvolaném opozicí, potvrdila bez jediného důkazu cenzuru zpravodaje. Došlo tam i k veřejnému pranýřování části mé rodiny. Následně právník a zastupitel Vašíček bez mého souhlasu veřejně předčítal obsah e-mailové korespondence bývalé redaktorky a mé na dalších jednáních zastupitelstva, přestože ví, že koná nezákonně.

Vše vyvrcholilo položením mandátů starostů. Kdo podle vás vedl onu zmiňovanou nenávistnou kampaň proti vám?

Naším odchodem klesl počet zastupitelů z patnácti na devět, což znamená, že podle zákona o obcích není možné zřídit radu města. Nové volby být ale nemusí a předpokládám, že nové vedení Harrachova ani nedopustí, aby se něco takového stalo. Mohou pohodlně vládnout i v počtu devíti, protože počet zastupitelů neklesnul pod osm, což je pod polovinu zastupitelů.

O nenávistné kampani jsem se už zmínila, aktivity, vyvíjené proti mé osobě, lze doložit přepisem jednání srpnového zastupitelstva a audiozáznamy dalších veřejných jednání.

Před jednáním zastupitelstva 19. prosince se objevil ve městě i dehonestující plakát o mocichtivé lůze. Kdo je jeho autorem mi není známo. Mocichtivou vládnoucí lůzou nás ale už před půl rokem nazýval současný pan místostarosta Petr Dostalík, který tato svá tvrzení rozesílal hromadným e-mailem.

Můžete tedy prosím konkrétně pojmenovat hybatele kampaně vůči vašemu vedení města a doložit to konkrétními důkazy? Jaké prezentují důvody politického boje, nespokojenost se směrem politiky města, hospodaření, atp?

Hlavním hybatelem kampaně po celou dobu byl Tomáš Vašíček. Má své věrné, kteří mu bezmezně důvěřují a konají dle jeho pokynů. Zastupitelé Petr Dostalík, Radek Čermák a Hubert Rieger byli nejhlasitějšími křiklouny v bývalé opozici. Ostatní nebyli tak hlasití a konali svoji zamítavou opoziční práci ve shodě s těmito křiklouny. Hlavním tématem byl soudní spor o vyplacení postoupené pohledávky právníkem Vašíčkem do daňových rájů a následná kritika, že jsme díky tomu, že město bylo odsouzeno k úhradě odměny, včetně úrokového příslušenství, připravili město o miliony korun. V tom zcela zanikl prapůvod vzniku nesmyslně vysoké smluvní odměny schválené v roce 2010 za bývalého starosty Tomáše Ploce (bratra někdejšího skonana na lyžích a poslance ČSSD Pavla Ploce – pozn. red.). Kritika údajné nekomunikace ze strany vedení města, špatná spolupráce se sportovním areálem, nedostatečná podpora podnikatelů. Dle mého soudu zástupné důvody. Hlavním důvodem byly osobní nenávist za odkrytí kauzy velmi neobvyklé odměny právníkovi.

Naznačila jste problém údajného prolamování listovního tajemství (poskytování emailové komunikace). Můžete prosím popsat konkrétní případy, doložit je? Co vlastně nové vedení radnice lustruje, počet mailů, nebo žádá konkrétní komunikaci? Podala jste, zvažujete, podání trestního oznámení?

Ano, podání trestního oznámení zvažuji. Z důvěryhodného zdroje se ke mně dostala informace o tom, že nové vedení města má zájem získat zálohy mých pracovních e-mailů. Zdroj, který mi tuto informaci poskytl, není nikdo ze zaměstnanců radnice. S ohledem na to, že se neštítili zneužívat moji pracovní a soukromou korespondenci, kterou jsem vedla s redaktorkou Harrachovského zpravodaje, a tuto bez mého souhlasu zveřejňovali, nemám důvod této informaci nevěřit. Audit hospodaření, audit smluv, lustrace pracovních e-mailů, to je program nových vládců Harrachova. Neumím si představit, že bych poté, kdy stávající starosta Čech odešel po volbách z radnice, žádala IT pracovníka, aby mi ze zálohy předal jeho složku pracovních e-mailů. Nejenom proto, že je to nezákonné, ale především proto, že mi není vlastní hrabat se v cizí korespondenci.

Úvodník lednového zpravodaje Harrachova, ve kterém nová vládní koalice vysvětluje, proč nebude zapotřebí rady města. Repro: ED

Co je podle vás cílem nového vedení města? Eliminace členů Starostů pro Liberecký kraj a uchopení radnice, jde o nějakou v tichosti plánovanou investiční akci nebo o vypořádání závazků?

Cílem je další dehonestace mé osoby, chorobná nenávist, msta a představivost toho, co a s kým jsem po celé roky komunikovala. Uchopit zpět radnici „jim“ trvalo celých devět let, to je pořádně dlouhá doba. Mohu se teď jen dohadovat o co jde konkrétně a uvidíme, co přinese budoucnost: změny územního plánu, týkající se dalších developerských projektů a výstavby nových apartmánových bytů, pozemky pod sjezdovkami a s tím související rekonstrukce skokanského areálu, případně jiné další podobné aktivity.

Napadá mě v této souvislosti: jaká je situace kolem harrachovských můstků, můžete popsat poslední vývoj? Mohlo do něj zasáhnout i město, zasáhlo, jak?

Za poslední rok se podařilo ve prospěch přípravy rekonstrukce skokanských můstků ujít značnou část cesty. Liberecký kraj má vyčleněny finance na vypracování studie k rekonstrukci skokanského areálu, jedná se o 5, 5 milionu korun. Agentura pro sport má také připraveno částečné financování rekonstrukce areálu můstků. Představa, že by financování mohlo být rozděleno na tři třetiny, tj. Agentura pro sport, Liberecký kraj a město Harrachov, je dle mého soudu zcela nereálná.

Chyby a nechuť spolupracovat?

Čerstvý místostarosta Tomáš Vašíček podává jinou verzi posledních událostí v horském letovisku. Podle něj dělalo předchozí vedení města chyby a nechtělo komunikovat s opozicí. „Jsem zastupitelem a členem rady města Harrachova, která ze zákona zaniká. Není to vůle zastupitelů ani nikoho jiného, je to skutečnost, která vyplývá přímo ze zákona. Za sebe osobně mohu říci, že bych byl rád, aby zastupitelé za SLK zůstali ve svých pozicích. Ze své osobní zkušenosti musím říci, že i v době, kdy byl poměr sil rozdán v poměru 10:5, jsme spolu se zbylými čtyřmi kolegy v zastupitelstvu zůstali a plnili si své povinnosti a to nemyslím pouze vůči svým voličům. Nikdy mě nenapadlo rezignovat, byť atmosféra v rámci zastupitelstev nebyla nikterak příznivá, bylo velmi těžké se dostat k informacím, a bylo téměř nemožné realizovat cokoliv prospěšného pro město Harrachov z našeho volebního programu,“ začal odpovědi na otázky Ekonomického deníku místostarosta Tomáš Vašíček.

„Politika je umění možného. Proto, je – li v demokratických volbách demokraticky zvolený občan obce, který měl právo být zvolen, je povinností zvolených zástupců spolupracovat, bez ohledu na to, abychom posuzovali jakákoliv kritéria zvolených zástupců,“ říká čerstvý místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. Foto ze serveru harrachov.cz z roku 2010, kdy Vašíček město zastupoval kvůli obřímu dluhu.

„Nepovažuji za nezbytně nutné, abych Vám vysvětloval principy zastupitelské demokracie, nicméně, jako redaktor znalý věcí, byste si mohl poslechnout záznam z posledního ustavujícího městského zastupitelstva, kde ani utvořená koalice SLK a SNK (8:7) nebyla schopna zvolit funkční radu města, pouze starostu a místostarostu. Poté chtěla zastupitelstvo přerušit. Pouze iniciativou a hlasy zbylých zastupitelů byla dána možnost této ´koalici´ vůbec vzniknout. Zároveň jsme žádali o spolupráci, která byla odmítnuta,“ tvrdí dále Vašíček. Zápisy a záznamy ze zastupitelstva Harrachova lze nalézt zde.

„V okamžiku, kdy jsme upozorňovali na závažná pochybení v činnosti této koalice, tedy vedení města (což je nejen právem ale povinností každého zastupitele), žádali o svolání zastupitelstev, kde jsme tyto problémy chtěli řešit, celá situace vyústila nakonec v odstoupení většiny zastupitelů za SLK ze zastupitelstva včetně náhradníků. Doporučuji, abyste si prostudoval i koaliční smlouvu SLK a SNK, a tam jistě zjistíte, zda byla naplněna či nikoliv. Možná zde najdete i důvody pro odstoupení Josefa Slavíka ze zastupitelstva, čímž došlo fakticky k zániku výše uvedené koalice. A na toto jsme opravdu nemohli mít žádný vliv. Další legitimní postup zbylých zastupitelů, kteří mají většinu přeci není iniciovat nové volby, ale převzít odpovědnost, jelikož byli zvoleni stejně tak jako ostatní zastupitelé. Problém předčasných voleb a povinnost tyto vypsat, řeší zákon o obcích a o volbách (a další související právní předpisy) a tato zákonem předpokládaná skutečnost nenastala,“ pokračuje Vašíček. „Doporučuji Vám si poslechnout veškeré zvukové záznamy od ustavujícího zastupitelstva včetně, tam dostanete pravděpodobně odpovědi na Vaše otázky. Nicméně se pokusím na jednotlivé otázky odpovědět,“ uvodil svoje odpovědi na otázky Ekonomického deníku čerstvý místostarosta Tomáš Vašíček.

Z jakých konkrétních důvodů podle vás skončili Starostové pro Liberecký kraj vedení města?

Paní starostka prezentovala své důvody. Odstoupení je jednostranný právní úkon. V případě, že by se jednalo o odvolání vedení, ke kterému nedošlo, byla by situace jiná, proto mě nepřísluší komentovat důvody, které sdělila Eva Zbrojová.

Jak chcete řešit neúplné zastupitelstvo města, tudíž okleštěnou radu města? Budou nové volby?

Tyto situace zcela úplně řeší zákon o obcích a další související právní předpisy. Vzhledem k tomu, že zanikla rada města ze zákona, přísluší zastupitelstvu města některé či všechny pravomoci přenést na starostu města. Městské zastupitelstvo zváží, jakým zákonným způsobem bude postupovat, dá se i předpokládat provázání s přijetím vnitřní směrnice. Pro předčasné volby nenastaly zákonem předpokládané důvody.

Bývalí zastupitelé starostů zmiňují osobní útoky, kampaň, můžete se k tomu vyjádřit? Angažoval jste se vy osobně v nějaké podobné akci? Jak se stavíte k argumentům bývalé starostky o nátlaku a nenávistné kampani?

Nemohu se vyjadřovat k obecným tvrzením jiných osob. Nevím jaké konkrétní osoby za starosty máte na mysli. Je nezbytné uvést, že v zastupitelstvu města Harrachova neskončilo celé SLK, v zastupitelstvu města Harrachova je stále přítomna Lucie Kučerová, která kandidovala jako nezávislý kandidát na kandidátní listině SLK. V okamžiku, kdy budou uvedeny konkrétní skutečnosti ve vztahu ke konkrétním lidem, v tomto případě ke mně, mohu se vyjádřit, toto ovšem Váš dotaz neobsahuje. Respektuji paní Evu Zbrojovou jako každého jiného člověka.

Nevnímáte jako problém, že se po přeskládání radnice starostou se stal bývalý důstojník komunistické vojenské kontrarozvědky Jaroslav Čech?

V této souvislosti pane uvedu pouze to, že je nezbytné rozlišit situaci před volbami a po volbách. V rámci předvolebního boje, a to i na celostátní úrovni, političtí soupeři upozorňují na různé skutečnosti ve vztahu ke svým politickým sokům, a to bez ohledu na to, zda tyto informace jsou či nejsou mnohdy ověřené. Váš dotaz neobsahuje žádné konkrétní důkazy o Vašich tvrzeních, a proto mě přijde v tuto chvíli nekorektní se k těmto skutečnostem vyjadřovat. Nicméně politika je umění možného. Proto, je-li v demokratických volbách demokraticky zvolený občan obce, který měl právo být zvolen, je povinností zvolených zástupců spolupracovat, bez ohledu na to, abychom posuzovali jakákoliv kritéria zvolených zástupců. Tato kritéria měli hodnotit voliči v rámci voleb.

Negativní atmosféra panuje v Harrachově už delší dobu. Toto vzkazoval čerstvý starosta Jaroslav Čech svému místostarostovi Tomáši Vašíčkovi v roce 2014. Na zastupitelstvu ve středu se však Tomáš Vašíček velmi pravděpodobně stane druhým místostarostou Harrachova. Repro: ED

Jaké se prosím chystají v Harrachově aktuálně stavební akce – hovoří se o plánech developerů s dalšími apartmánovými domy, vzniku další sjezdovky místo mamutího můstku? Můžete se k tomu prosím vyjádřit?

Město Harrachov má platný územní plán, který stvořilo a přijalo předešlé vedení města Harrachova. Já Vám mohu za sebe sdělit, že tento územní plán jsem nepovažoval za kvalitní a to zejména z pohledu Harrachova na podporu mladých rodin s dětmi a na podporu setrvání harrachovských občanů v Harrachově, a to zejména z důvodu malé podpory pro pomoc se zajištěním bydlení. V Harrachově se realizují pouze stavby, které jsou a budou v souladu s platným územním plánem. Z připravovaných projektů nového vedení města Harrachova, lze v tomto okamžiku uvést, že se budeme ucházet o dotační program vyhlašovaný ministerstva pro místní rozvoj ve vztahu k základní škole v Harrachově, na rekonstrukci tělocvičny, kde je termín podání žádosti 17. února.

Jan Hrbáček

Aktualizace o nové stanovisko Tomáše Vašíčka

Ekonomický deník zaslal na počátku přípravy textu všem členům vedení města Harrachova několik dotazů. Ty obsahovaly i tyto otázky:

Bývalí zastupitelé SLK hovoří o osobních útocích, kampani, můžete se k tomu prosím vyjádřit, angažovali jste se vy osobně v nějaké podobné akci?

Jak se stavíte k argumentům bývalé starostky o nátlaku a nenávistné kampani?

Jaký je váš vztah k bývalé starostce?

Poté, co tento článek vyšel, zareagoval zastupitel Harrachova Tomáš Vašíček takto:

Dobrý den pane redaktore,

dlouho jsem zvažoval zda mám reagovat na Váš článek, resp. uveřejněný rozhovor s paní Evou Zbrojovou.

Došel jsem k závěru, když se člověk neozve a neupozorní, byť profesionála, na pochybení, nikam se tato společnost neposune a proto tak činím.

Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že jste kladl paní Zbrojové otázky, které přímo souvisejí s mojí osobou, měl jsem dostat prostor se vyjádřit k témuž. Z tohoto vyplývá, že Váš rozhovor byl veden tendenčně s cílem jednostranně prezentovat názory paní Zbrojové vůči mé osobě, resp. její jednostranný pohled, který je mimo jiné zcela v rozporu se soudními rozhodnutími. Jestliže je Vám známa existence soudního rozhodnutí, o kterém mimo jiné hovoří i paní Zbrojová, toto byste si měl opatřit a pak následně s ním konfrontovat jakožto nezávislý novinář, tedy tazatel ty, jejichž odpovědi Vás mohou zajímat. Toto by dle mého názoru, byl logický a nestranný postup novináře, jehož cílem není protěžovat názor jedné ze stran.

V této souvislosti uvádím pane redaktore, že veškeré odpovědi na Vaše otázky související, jak s uzavřením smlouvy s mou advokátní kanceláří, tak výše odměny, tak okolnosti, který ze zastupitelů podal zcela nevěrohodnou výpověď u soudu, obsahují dva rozsudky, jak soudu Semilského tak Krajského soudu v Hradci Králové.

Zároveň tato soudní rozhodnutí hovoří i o tom, jaká byla má práce a jaké byla kvality.

Prosím, prostudujte si tato soudní rozhodnutí, jsou k dispozici na fcb profilu SNK-Změna pro Harrachov v úplném znění, pro zjednodušení jsou závěry zvýrazněny.

Myslím, že Vy, já i paní Zbrojová bychom měli respektovat rozhodnutí soudů, která se velmi podrobně vyjadřují ke všem sporným otázkám, jejichž odpovědi stály město zbytečných cca 7 mil Kč navíc.

Věřím, že etický kodex novináře je dokument, který respektujete.

Mohu Vám taktéž vysvětlit mnoho dalších neúplných či nepravdivých tvrzení, která obsahují odpovědi paní Zbrojové a proto Vás tímto zvu na MÚ Harrachov, kde můžeme vše probrat osobně, můžete nahlédnout do dokumentace, která je veřejně přístupná a položit otázky, které uznáte za vhodné.

Prosím napříště, budete-li klást třetí osobě cílené otázky týkající se mé osoby, dovoluji si Vás požádat o možnost reakce na stejném místě, aby tato souvislost měla logickou a časovou návaznost.

Nicméně, jestli bylo účelem, abyste vyhověl objednávce s cílem umožnit jednostrannou prezentaci nepravd vůči třetí osobě, jistě se Vám to povedlo a já věřím, že máte z Vaší práce dobrý pocit.

Závěrem, pozvání platí a dovoluji si Vás požádat, abyste tuto stížnost předal Vašemu nadřízenému a dovoluji si posečkat, před dalšími kroky na Vaše vyjádření. V případě, že byste se neuměl dostat k soudním rozhodnutím, mohu Vám je ve scanu poslat.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Vašíček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter