Policie rozšiřuje lustrační systém. Za 97,5 milionů

Lustrace osob. Ilustrační foto. Foto: Policie ČR (www.policie.cz)

Policejní prezídium před nedávnem vypsalo zakázku na rozšíření stávajícího komunikačního systému nazývaného Mobilní bezpečná platforma (MBP). Je ochotno zaplatit 97,46 milionů korun bez DPH.

Policisté po celé republice již nějakou dobu využívají relativně nový komunikační a „lustrační“ systém, který se skrývá pod názvem „Mobilní bezpečná platforma“. Podle mluvčího policejního prezídia Jozefa Bocána je v současné době v provozu 7800 těchto zařízení. V nedávno vypsané veřejné zakázce by se mělo jednat o rozšíření jak stávajícího počtu využívaných zařízení, tak modernizaci samotného systému.

„Účelem Mobilní bezpečné platformy je zejména zpřístupnění údajů z informačních systémů policistům v terénu tak, aby je mohli získat sami bez součinnosti s dozorčí službou či operačním střediskem. Zároveň je účelem umožnit informace zjištěné mimo kancelář přímo zanést do stejných systémů již na ulici a odbourat tak přepisování z poznámek psaných rukou po návratu na služebnu,“ doplnil Bocán s tím, že se tak zrychlí administrativní část policejní práce a zlepší kvalita informací bezprostředně dostupných při policejních úkonech v terénu.

Jak již bylo uvedeno, systém již policie využívá, takže je možné, že se s ním čtenář setkal při běžné silniční kontrole. Místo do vysílačky zadá policista údaje o řidiči a vozidle do tabletu, nebo chytrého telefonu a systém mu ukáže, jestli je všechno v pořádku, nebo má řidič například nějaký záznam, či snad po něm bylo vyhlášeno pátrání. „Jde o soustavu chytrých telefonů a to na nejrozšířenějších operačních systémech Android, či IOS a také tablety s těmito systémy,“ doplnil Bocán.

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že dodavatel, který by se chtěl o zakázku ucházet, musí disponovat rovněž znalostí následujících systémů:

 • Active Directory – zejména s ohledem na její užití v rámci PČR,
 • Geografické informační systémy (GIS),
 • Informační systémy a registry státní správy, včetně využití komunikačních rozhraní a dalších prvků budovaných v rámci rozvoje eGovernmentu,
 • Radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS.

„Dodavatel bude rovněž využívat napojení na interní systémy Objednavatele, kterými jsou informační systémy poskytující zdrojová data a systémy pro správu uživatelských oprávnění a vztahů. Specifikaci rozhraní těchto systémů poskytne Objednavatel vždy v přímé souvislosti s předmětem plnění,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

 

MPBBP_cena

Celé řešení je koncipováno jako vysoce dostupné s optimalizovaným využitím kanálů Tetrapol a GSM, podle toho, který typ transportního kanálu je aktuálně dostupný a pro přenos výhodnější (a to včetně optimalizace rozsahu předávaných dat podle charakteru a možností transportního kanálu).

Hlavní poskytované funkce, které zahrnuje Mobilní bezpečná platforma Policie ČR, jsou uvedeny v následujícím výčtu:

Platforma mobilního zařízení (PMZ):

 • Řízení zařízení
 • Zabezpečené úložiště dat
 • Poskytování mapových služeb
 • Přihlašování a řízení přístupu
 • Logování
 • Přístup k centrálním systémům
 • Zpracování notifikací
 • Zabezpečená komunikace
 • Správa platformy
 • Správa aplikací
 • Běh aplikace mobilní platformy
 • Bezpečnostní služby
 • Sběr polohPlatforma mobilních služeb (PMS) – včetně Integrovaných lokalizačních služeb (ILS):
  • Měření a poskytování statistik
  • Evidování mapových podkladů
  • Evidování aplikací
  • Koordinace řízení mobilních zařízení
  • Správa PKI
  • Evidování uživatelů
  • Řízení přístupu
  • Logování a audit
  • Notifikace

Policejní prezídium předpokládá, že smlouva bude uzavřená na tři roky. V případě, že by byla alokovaná částka byla vyčerpána dříve, smlouva by skončila jejím vyčerpáním. Zájemci se mohou do tendru přihlásit do 28. března.

Na podrobnosti okolo celé zakázky jsme se ptali na policejním prezídiu. Odpovídal mluvčí Jozef Bocán.

Co to je za projekt?
Projekt Mobilní bezpečná platforma Policie ČR je realizovaný z fondů Evropské unie z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Je součástí širší koncepce, která je přirozenou reakcí na nově vznikající trendy ve službách informačních a komunikačních technologií velkých organizací, které s sebou nesou zvýšené nároky mimo jiné i na výkon služby Policie ČR.

Co má za účel?
Účelem Mobilní bezpečné platformy je zejména zpřístupnění údajů z informačních systémů policistům v terénu tak, aby je mohli získat sami bez součinnosti s dozorčí službou či operačním střediskem tak, jako v převážné míře dosud. Zároveň je účelem umožnit informace zjištěné mimo kancelář přímo zanést do stejných systémů již na ulici a odbourat tak přepisování z poznámek psaných rukou po návratu na služebnu. Zrychlí se tak administrativní část policejní práce a zlepší se kvalita informací bezprostředně dostupných při policejních úkonech v terénu.

Co má vzniknout?
Vzniknout má Mobilní bezpečná platforma doslova, tzn. soustava chytrých telefonů, tabletů a podobných přenosných zařízení umožňujících rychle zpracovávat policejní informace i mimo intranetovou síť. S tím nevyhnutelně souvisí požadavky na kvalitu mobilní komunikace a na nekompromisní bezpečnost přenášených informací.

Jak to bude vypadat a co bude obsahovat?
Základním prvkem jsou již uvedené informační systémy upravené z prostředí pevných počítačů do mobilních aplikací umožňujících jak zobrazení na relativně malých obrazovkách chytrých telefonů, tak v tabletech či podobných větších zařízeních. Součástí Mobilní bezpečné platformy jsou dále jako podpůrný nástroj mapové podklady s volitelnými vrstvami umožňující strukturované zobrazení sil a prostředků Policie ČR v okolí a textový komunikátor (chat) v rámci předvolených skupin.
Všechny tři tyto základní pilíře se postupně řízeně rozvíjí podle požadavků řídící skupiny sestavené policejním prezidentem jak z pracovníků na manažerské úrovni kompetentních přijímat celostátně realizovatelná koncepční rozhodnutí, tak ze zástupců přímého výkonu služby zprostředkovávajících aktuální poznatky z denní praxe.
Tato řídící skupina musí zohledňovat priority bezpečnostního sboru jako celku a zároveň musí reflektovat požadavky vyplývající z různorodosti výkonu jednotlivých služeb Policie ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, kriminální, ochranná, atd.). Požadavky na kvalitu obsahu a jeho rozvoj musí zároveň odpovídat standardům řízení služeb informačních a komunikačních technologií, udržitelnosti dílčích projektů, kybernetické bezpečnosti a ochranu před neoprávněným či nechtěným únikem osobních či taktických údajů.

Budou to nové přístroje?
Mobilní bezpečná platforma přirozeně vyžaduje používání moderních zařízení, zcela záměrně ale necílí na nejžhavější technické novinky, které dosud nebyly prověřeny. Průběžný rozvoj, obnova a hledání nových technických možností jsou ale samozřejmostí.

Kolik jich bude?
V současné době je v provozu cca 7 800 ks koncových zařízení. Další potřeby zvyšování jejich množství a druhů je aktuálně předmětem analýzy prováděné řídící skupinou. Cílem není rychlé rozšíření všem policistům, ale řízený rozvoj obsahu, školení uživatelů a zajištění bezpečnosti v souladu s vizí, kterou řídící skupina schválila.

 

Jiří Reichl