Pokuta 8,3 milionu pro Booking.com platí, rozhodl Rafaj

Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil pokutu pro Booking.com

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl svým pravomocným rozhodnutím rozklad společnosti Booking.com B.V. (Booking.com) a potvrdil tak pokutu ve výši 8.336.000 korun, která jí byla uložena za zakázané vertikální dohody.

Podle zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost Booking.com uzavírala v období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2015 zakázané dohody s poskytovateli krátkodobých ubytovacích služeb v České republice, čímž narušila hospodářskou soutěž. Podle předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje byl současně potenciálně ovlivněn obchod mezi členskými státy Evropské unie při poskytování služeb on-line rezervace krátkodobého ubytování. Rafaj nyní svým pravomocným rozhodnutím zamítl  rozklad společnosti Booking.com B.V. a potvrdil pokutu ve výši 8.336.000 korun, která jí byla uložena za zakázané vertikální dohody. Podle tiskové zprávy ÚOHS je rozhodnutí založeno mimo jiné na rozsáhlém šetření, v jehož průběhu Úřad oslovil stovky ubytovacích zařízení.

Booking.com si „zasmluvnil“ lepší ceny, než samotní majitelé

„Společnost Booking.com se dopustila protisoutěžního jednání, když zavazovala své obchodní partnery – ubytovací zařízení k plnění tzv. dohod o široké paritě. Podle těchto dohod měla společnost Boooking.com dostávat shodné nebo lepší podmínky rezervace ubytování, ať již ve vztahu k ceně, dostupnosti pokojů nebo jiným podmínkám rezervace, než jaké byly dostupné na webových stránkách těchto ubytovacích zařízení nebo na jakémkoli jiném online či offline distribučním kanálu daného ubytovacího zařízení,“ uvedl k porušením zákona předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Ubytovací zařízení byla podle ÚOHS do značné míry omezována ve své vlastní cenotvorbě, když nemohla v důsledku těchto dohod sama nabízet výhodnější podmínky (nižší ceny, větší dostupnost), než jaké měla sjednána se společností Booking.com. V důsledku toho také žádný z konkurentů společnosti Booking.com nemohl od ubytovacích zařízení získat lepší podmínky rezervace ubytování. Společnost Booking.com tak svým jednáním bránila, aby se na trhu rozvinula konkurence, která by tak v konečném důsledku mohla nabízet lepší ceny a výhodnější podmínky rezervace ubytování zákazníkům vyhledávajícím krátkodobé ubytování.

„V rámci rozkladového řízení předseda ÚOHS zamítl námitky společnosti Booking.com týkající se vymezení relevantního trhu, prokázání protisoutěžních následků nebo podřazení jednání pod některou ze zákonných výjimek. Spáchaný delikt označil typově za méně závažný, nikoliv však bagatelní, a potvrdil závěry prvostupňového rozhodnutí včetně uložené pokuty,“ uvádí se v tiskové zprávě antimonopolního úřadu, který dbá i nad dohlížením pravidel trhu.

Jiří Reichl