Pokud projde novela o ČNB, bude vlastní bydlení luxusem, říká poslanec Pavera

Herbert Pavera, poslanec za TOP 09. Foto: Archiv redakce

Poslanci by dnes měli jednat i o novele zákona o České národní bance. V návrhu je, aby centrální bankéři získali novou pravomoc stanovovat dluhová a příjmová kritéria po jejichž splnění dosáhnou zájemci na hypotéku. Někteří odborníci upozorňují, že se tím de facto zdvojnásobí potřebný příjem pro získání úvěru na bydlení. Jedním z poslanců, který to chce změnit je Herbert Pavera (TOP 09).

V nedělním textu Poslanci rozhodují, zda dají ČNB možnost odstřihnout lidi od hypoték jsme upozornili na nové pravomoci, které by v případě odsouhlasení novely zákona o ČNB, získala centrální banka, respektive členové bankovní rady. Lidé z realitního byznysu upozorňují na to, že by se zdvojnásobil potřebný příjem pro získání hypotéky.

Jedním z poslanců, který s novelou nesouhlasí, je Herbert Pavera (TOP 09), který bude na jednání Sněmovny prosazovat svůj pozměňovací návrh. Zeptali jsme se jej, co mu na novele vadí.

Podívejte se na kompletní pozměňovací návrh Herberta Pavery:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

V novele je mimo jiné nově zakotveno pravidlo (§ 45) podle kterého nesmí být poskytnut spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů:

a) celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění (ukazatel LTV),
b) celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DTI),
c) výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (ukazatel DSTI).

Z prostředí stavebních spořitelen zaznívá obava, že se hypotéky stanou luxusním produktem, na který střední třída nedosáhne.
Jaký je Váš názor na tuto novelu?

Novela je špatná. Zásadně omezí přístup k vlastnímu bydlení. Výrazně ubude nejen koupí bytů a domů, ale i výstaveb a rekonstrukcí. Např. v Ostravě, kde je průměrný plat ve výši 26.000,-Kč a byt v novostavbě stojí cca 3 mil. Kč, budou žadatelé o úvěr potřebovat mít měsíční příjem ve výši téměř 50.000,-. V Brně, kde byt stojí kolem 3,8 mil. Kč, by pak potřebovali zhruba 57.000,-Kč. Pořízení vlastního bydlení by se tak stane luxusem, jež si budou moci dovolit jen ti s nejvyššími příjmy a lidé s běžnými příjmy tak budou odkázáni na nájemní bydlení.

Předkladatel zákona, tedy Ministerstvo financí ČR tvrdí, že navrhované změny budou mít pozitivní dopad, které ale lze očekávat v dlouhém období díky snížení pravděpodobnosti vzniku předluženosti sektoru domácností jako celku. Máte stejný názor?

Souhlasím s tím, že české domácnosti jsou zadlužené, ale úvěry by se měly omezit u půjček na vánoční dárky, dovolené apod., a ne u hypoték. Splátky úvěrů na pořízení nového bydlení jsou náhradou za nájemné, jsou chvályhodnou investicí, nikoliv zbytečný nově vytvořený výdaj, který by nebýt půjčky nebyl. Každý potřebuje bydlet a vždy je tedy do rodinného rozpočtu potřeba počítat s výdajem na bydlení. Rozdíl je pouze v tom, že pokud klient splácí hypotéku, velká část tohoto výdaje je investicí do vlastní nemovitosti. Zatímco u nájemného klient splácí investici někoho jiného. Naopak běžné spotřebitelské úvěry na vánoční dárky, dovolené, často nepotřebné zboží jsou ty, které způsobují předluženost domácností. Tyto úvěry mají krátkou splatnost a tím výrazně vyšší splátku vzhledem k půjčené částce, díky čemuž více zatěžují rodinný rozpočet. Navíc jsou to položky, které zpravidla nejsou na rozdíl od bydlení nezbytně důležité.

„Pořízení vlastního bydlení by se tak stane luxusem, jež si budou moci dovolit jen ti s nejvyššími příjmy a lidé s běžnými příjmy tak budou odkázáni na nájemní bydlení.“ Herbert Pavera

Potřebují občané ČR ochranu před zadlužením hypotékami, jak argumentuje MF ČR?

Pokud občan žádá o hypotéku, ví, proč to dělá a banka by měla posoudit, zda má na splácení hypotéky, v zájmu bank samotných. Toto by mělo být v rukou bank, které mají mnoho nástrojů, jak posoudit zadluženost klientů. Navíc v prosinci loňského roku vstoupila v platnost novela Zákona o spotřebitelském úvěru, která bankám ukládá dostatečně prověřit bonitu klienta. Tento zákon tedy říká totéž. Je na bance aby individuálně stanovila, v jakých případech hypotéku poskytne a v jakých ne. A banky se díky tomuto zákonu dnes musí v tomto ohledu chovat velmi obezřetně, protože v případě, že by klient hypotéku přestal splácet a soud by stanovil, že banka v tomto případě nedostatečně prověřila bonitu klienta, pak banka ztrácí nárok na úroky z dlužné částky i veškeré penále. Toto nutí banky k ještě větší zodpovědnosti než doposud.

Nemělo spíš MF ČR a další ministerstva řešit regulaci spotřebitelských úvěrů na dovolené, vánoční dárky apod.?

Jak jsem uvedl již u druhé otázky, u krátkodobých spotřebitelských půjček na dovolenou, elektroniku a dárky bych viděl regulaci za přijatelnou, v tomto případě by se jednalo o ochranu občanů.

Domníváte se, že v případě aktivace horních hranic úvěrových ukazatelů může dojít k omezení zprostředkovatelů úvěrů?

Ano, do jisté míry jistě. Finančně poradenské firmy se ale nyní zaměřují i na segment pojištění  investic, které pro ně představují mnohdy dominantní druh zisku, na rozdíl od hypotečních úvěrů. Nemovitosti se za nějaké prostředky budou muset pořizovat i nadále, a bude to muset někdo zprostředkovávat. Bude více podnikatelů, kteří budou kupovat nemovitosti k dalšímu pronájmu, a to na úvěry i z vlastních zdrojů. Změní se skladba kupujících a skladba dlužníků bank. Investoři nahradí střední třídu.

Souhlasíte s tím, že aktivace horních hranic úvěrových ukazatelů by měla přispět ke stabilitě českého finančního systému?

Právě naopak! Schválení takto zásadní regulace by mělo za následek překotnou snahu obyvatel, jíž se regulace dotkne (tedy většiny), o pořízení bydlení dříve, než bude regulace uvedena v platnost. Tím   vzrostou v tomto období ceny nemovitostí a po zavedení regulace se zvednou pronájmy.

Odborníci z oblasti výstavby bytů říkají, že většina domácností na hypoteční úvěr nejspíše vůbec nedosáhne. Souhlasíte s tím?

Ano, souhlasím. Novela zásadně omezí přístup k vlastnímu bydlení pro širokou veřejnost. A nejvíce to postihne střední třídu, která přestane být tahounem společnosti. Poklesem stavebnictví a trhu s nemovitostmi mohou být následně ohrožené i další obory, zvýší se nezaměstnanost atd.

ČNB jednoznačně směřuje k velmi přísným podmínkám pro bonitu žadatelů o hypoteční úvěry. Je cesta zvyšování podílu vlastních zdrojů opravdu tou správnou?

Nemyslím si to. Statistiky Eurostatu ukazují, že podíl domácností vlastnících bydlení zatížené úvěrem je výrazně pod průměrem EU. V ČR historicky převažují vlastníci nemovitostí bez zadlužení.  Bohužel v mnoha případech povinnost vyžadovat vyšší podíl vlastních zdrojů nepovede dle mého ke kýženému výsledku. Lidé budou chybějící část k naspořeným prostředkům řešit pomocí drahých spotřebitelských úvěrů, popř. pomocí tzv. šedé zóny. Toto je opět velmi rizikové, protože v tomto segmentu je regulace téměř nulová.

Jako dlouholetý starosta – domníváte se, že by uvažovaná regulace mohla mít dopad na nájemní (obecní) bydlení ve městech a obcích?

Naše obec Bolatice je známá tím, že zde staví řada lidí. Za posledních 15 let nám přibylo na 300 občanů. A drtivá většina z nich si brala úvěr na stavbu svých rodinných domů. Mám obavy, že další bytová výstavba bude velmi omezena. Což přinese nejen úbytek obyvatel, ale také úbytek práce pro naše stavební a jiné firmy.

Jiří Reichl