Úterý, 15. června, 2021

Podpora elektromobilů a autonomních vozidel je oficiálním směrem českého průmyslu. Vláda podepsala memorandum se zástupci autoprůmyslu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR – Český automobilový průmysl 2025 dnes podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček a prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

Podepsaný plán obsahuje 25 konkrétních opatření na podporu rozvoje e-mobility, autonomního řízení a digitalizace v ČR. Sdružení automobilového průmyslu se v něm zavazuje podporovat úsilí o rozvoj moderních a efektivních systémů alternativních pohonů včetně elektromobility, autonomního řízení a digitalizace. Memorandum konstatuje, že nástup trendů budoucnosti se neobejde bez rozsáhlých investic do výzkumu, vývoje, inovací a do podpory odpovídajícího přizpůsobení podmínek vzdělávacího systému.

„Společným cílem Sdružení automobilového průmyslu a vlády je zasadit se o to, aby v době, kdy na našem území dosahujeme historicky nejvyšších počtů  výroby vozidel a navazujeme na bohatou tradici českého automobilového průmyslu, byly položeny základy pro jeho trvalou budoucí prosperitu a zachování zaměstnanosti v tomto odvětví. Schválené Memorandum a Akční plán pomohou dobře připravit český automobilový průmysl na nadcházející změny, přispějí k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti, posílení vzdělanosti a udržení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. Ten prochází s nástupem nových trendů dramatickými změnami a není jiné cesty, než je včas reflektovat v podmínkách České republiky. Rád bych na tomto místě poděkoval předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, místopředsedům vlády Richardu Brabcovi a Pavlu Bělobrádkovi, ministru průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi, ministru dopravy Danu Ťokovi a dalším členům vlády za to, že rozpoznali naléhavou potřebu nezbytných opatření. Technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a vozidel s autonomním řízením, stejně jako plnění stále se zpřísňujících emisních limitů nelze zastavit, je třeba se na to průběžně připravovat stejně rychle, jako se na to připravují další země s rozvinutým automobilovým sektorem,“ řekl prezident sdužení automobilového průmyslu AutoSAP Bohdan Wojnar.

Podle premiéra Sobotky je cílem Memoranda zachovat do budoucna konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu. „Naše vláda má velký zájem, aby automobilový průmysl jako klíčové odvětví naší ekonomiky zvládl výzvy budoucnosti. K tomu je ale nesmírně důležité, aby české firmy, a to se netýká jen výrobců automobilů, dokázaly velmi rychle zareagovat na současné změny, aby zvládly inovační skok, který přináší aktuální technologický pokrok. Je to otázka budoucí konkurenceschopnosti a prosperity celé naší země. Podpisem Memoranda naše vláda deklaruje, že stát je připraven v tomto směru být maximálně nápomocný,“ uvedl Bohuslav Sobotka.

Prohlédněte si akční plán automobilového průmyslu v České republice

Cílem je také usilovat o udržení vysoké zaměstnanosti a další posilování přidané hodnoty produkce automobilového průmyslu. Vláda i AutoSAP se v textu přihlásí k podpoře navyšování podílu nově prodaných vozů s alternativním pohonem včetně elektromobilů. Vláda ČR má podporovat zapojení vysokých škol, krajů, měst a obcí do realizace opatření Akčního plánu pro budoucnost automobilového průmyslu. První vyhodnocení přijatých opatření by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu provést do konce roku 2018. Následně by se mělo akční plán automobilového průmyslu každé dva roky aktualizovat.

Od podpisu memoranda těsně před koncem volebního období, si všichni odborníci v automobilovém průmyslu slibují, že se spolupráce soukromého a státního sektoru nezastaví ani po nástupu nového vládního kabinetu.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter