Úterý, 13. dubna, 2021

Podnikatelé mohou získat až 60 milionů na zefektivnění nakládání s vodou v průmyslu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Efektivnější nakládání s vodou v průmyslových podnicích a tím její šetření. To je cíl jednoho z programů Českomoravské záruční a rozvojové banky Expanze. Majitelé průmyslových podniků mohou získat až 60 milionů korun na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, díky němuž dojde k zefektivnění využívaní vody v podniku.

Velké množství vody spotřebují průmyslové podniky pro svou výrobní činnost. Ne všichni jejich majitelé dbají na to, aby co nejhospodárněji nakládali s vodou a zaváděli například nové technologie do výbory, které sníží množství využívané vody. Mnohdy jim v tom brání vysoké pořizovací náklady, které jsou s touto inovací spojeny. Právě na tyto podniky je zaměřen program Expanze Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program Expanze je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Cílem tohoto programu je, aby průmyslové podniky efektivněji nakládaly s vodou z důvodů rizik souvisejících s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky,“ říká mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Peníze z projektu jsou určeny podnikatelům, kteří realizují projekt zaměřený na efektivní využívání vody v průmyslu, nabízíme zvýhodněné financování z programu Expanze, a to buď ve formě bezúročného úvěru či záruky.

Projektem, který je zaměřený na efektivní využívání vody v průmyslu, může například být:

a) proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění technologických změn a inovací, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vod
b) přímá recyklace vody ve výrobních podnicích v odvětvích s vysokou spotřebou vody (např. potravinářský, papírenský, chemický, textilní  průmysl, energetika), instalace uzavřených cirkulačních okruhů
c) následné využívání znečištěné (již použité) provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení
d) využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v podniku)
e) snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
f) výstavba a rekonstrukce dešťové kanalizace
g) výstavba retenčních nádrží
h) nákup čerpadel, filtrů, rozvodů
i) technologie pro čištění vody vedoucí k úspoře spotřeby vody

Bezúročný úvěr na realizaci uvedených a obdobných projektů mohou podnikatelé získat v rozmezí 650 tis – 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky. Peníze mohou být využity na pořízení nových strojů, technologií, zařízení, nákup nemovitostí, rekonstrukci hal, nákup software apod. (tedy na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, díky němuž dojde k zefektivnění využívaní vody v podniku)

„Firmy mohou zároveň získat finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až do 4 mil. Kč (min. 20 % způsobilých výdajů projektu musí být profinancováno úvěrem od komerční banky či leasingové společnosti),“ dodává Lafantová. S tím, že pokud podnikateli chybí dostatek vlastních zdrojů na zaručení úvěru, může využít záruku ČMZRB, kterou nabízí až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, který se pohybuje mezi 1 – 40 mil. Kč. „Záruku poskytujeme zdarma až na 12 let.

Lze ji využít jak na profinancování provozních potřeb, tzn. například na pořízení zásob, materiálu, úhradě nájemného, nákladů na energie apod., tak projektů investičního charakteru (opět tyto výdaje musí souviset s realizací projektu, díky němuž dojde k zefektivnění využívaní vody v podniku).

„Obě formy podpory jsou určeny malým a středně velkým podnikatelům a žadatel je nemůže u jednoho projektu vzájemně kombinovat,“ dodává mluvčí.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter