Pátek, 26. února, 2021

Počet správních řízení ve věcech zakázaných vertikálních cenových dohod roste

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Téma vertikálních dohod nepatří k tradičním konferenčním tématům, přesto se těšilo pozornosti téměř stovky účastníků 13. Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zmíněny byly nejen příklady z České republiky, ale také pohled generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise a také pohled z Kanady.

Lenka Svobodová z oddělení Dominance a vertikálních dohod ÚOHS uvedla, že úřad aktuálně vede 7 správních řízení ve věcech zakázaných vertikálních cenových dohod, za poslední rok vydal 3 rozhodnutí a uložil 3 pokuty ve výši 45 mil. korun. Dotčenými oblastmi jsou doplňky stravy, kosmetika, dětské zboží, sportovní vybavení, cigaretové výrobky a příslušenství, zahradní technika a nářadí.

Lenka Svobodová z ÚOHS (vlevo) a Isabel Preira-Alvec z DG Comp na 13. Svatomartinské konferenci v Brně. Foto: ED

„Nárůst vedených správných řízení souvisí jak s rozvojem internetu, díky němuž mohou spotřebitelé snadno srovnávat ceny od jednotlivých výrobců a distributorů, tak s větším obecným povědomím o protisoutěžním jednání a také s tím, že se úřadu daří odhalovat porušování soutěžního práva díky efektivním šetřením na místě. Jen za posledních dvanáct měsíců proběhlo takových šetření celkem sedm,“ dodala Lenka Svobodová, která také zmínila, že odhalování cenových dohod je čím dál těžší. Hovořila také o nové metodice pokut, aplikované od roku 2018, i trendu vyšších sankcí, ve kterých chce úřad nadále pokračovat.

Dohody o cenách jsou nejčastější formou vertikálních zakázaných dohod, jejichž účastníky jsou subjekty z různých úrovní trhu, zpravidla dodavatelé a jejich odběratelé (výrobce a distributoři nebo prodejci). Negativně dopadají na spotřebitele tím, že vedou ke zvýšení maloobchodní ceny zboží nebo k umělému udržení vyšší cenové hladiny.

Vystoupení Lenky Svobodové dnes otevřelo třetí panel Svatomartinské konference o vertikálních dohodách, na které vystoupili další odborníci – Petr Zákoucký ze společnosti Dentos Europe, Joseph Wilson z McGill University v Montrealu a zástupkyně Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, Isabel Pereira-Alves. Ta hovořila o revizi stávajících pravidlech EK, která aktuálně do poloviny roku 2020 procházejí první fází hodnocení. „Na jaře proběhly k tomuto tématu veřejné konzultace, kdy jsme získali hodně užitečných informací a příspěvků z jednotlivých členských států. Jejich sumář je publikován na našich webových stránkách,“ dodala Isabel Pereira-Alves. Nová nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody EK začnou platit v květnu 2022.

Partner právní kanceláře Dentons Petr Zákoucký uvedl jako tuzemský příklad vertikální dohody případ pražskéhou outletového centra Fashion Arena, který je nyní zpět u projednávání v I. instanci u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Problematická doložka se v tomto případě dotýkala závazku nájemců nepůsobit po určitou dobu v jiném outletovém centru na stanoveném území. Šlo o první rozhodnutí svého druhu v České republice.

Věra Staňková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter