Počet antisemitských incidentů loni meziročně stoupl o více než 100 %

Federace židovských obcí v České Republice zaznamenala v  roce 2019 celkem 694 antisemitských incidentů. Oproti roku 2018, kdy bylo zaznamenáno 347 incidentů, se jedná o nárůst na dvojnásobek. Vyplývá to z Výroční zprávy o projevech antisemitismu za rok 2019, kterou Federace židovských obcí nedávno vydala.

V loňském roce nebyl v České republice zaznamenán žádný případ fyzické agrese s antisemitským motivem. Byly však evidovány tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly apod. a šest incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. Vyplývá to z nedávno zveřejněné Výroční zprávy o projevech antisemitismu za rok 2019, kterou nedávno vydala Federace židovských obcí.

Dominantní platformou s nejvyšším výskytem projevů antisemitismu zůstává podle zprávy i nadále internet. Antisemitské projevy nenávisti ve virtuálním prostředí (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a  diskusní příspěvky) tvoří 95  % všech zaznamenaných incidentů. „Považujeme za nezbytné zdůraznit, že prudký nárůst počtu incidentů zaznamenaných na internetu ve srovnání s rokem 2018 nemusí nutně znamenat dramatické zhoršení antisemitských nálad v České republice. Metody sběru a  zpracovávání dat pro účely vytváření výročních zpráv procházejí neustálým vývojem a  zdokonalováním, je tedy možné, že zvýšený počet projevů antisemitismu zachycených na internetu je způsoben efektivnějším monitoringem,“ uvádí se v materiálu. Podle něj analýza obsahu antisemitských projevů potvrdila trend dominance lživých, vulgárních nebo stereotypních tvrzení o Židech. Incidenty tohoto typu tvořily v roce 2019 více než 80 % z celkového počtu registrovaných případů. Tradičně se objevují konspirační teorie o  globálním židovském spiknutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládání světa, médií a  všech důležitých společensko-ekonomických procesů včetně migračního toku. „Případy tzv. nového antisemitismu, uplatňující na Izrael standardy chování, které nejsou uplatňovány vůči jiným demokratickým státům, přirovnávající politiku Státu Izrael k nacistické politice nebo kolektivně obviňující Židy za akce Státu Izrael, tvořily necelých 15 % všech zaznamenaných incidentů,“ uvádí se dále ve zprávě.

K tématu se vyjádřil také arcibiskup pražský Dominik Duka. „Konspirační teorie, ale i kladení viny za různé nešvary naší současné společnosti by neměly mít již v našich hlavách a srdcích místo. Objevují se ale také obvinění, která si za cíl berou současného „kolektivního Žida“, a to stát Izrael,“ uvedl nedávno kardinál a primas český ve svém dopise. „Jakkoli jsou naše společenství apolitická, nechceme mlčet, pokud je předem přistupováno k židovskému státu s předsudky, s nepravdivým očerňováním a pokud je zpochybň26ováno samo právo na jeho existenci. Odmítáme také jakékoliv vměšování do vnitropolitického diskurzu, stejně, jako bychom to udělali v případě vměšování do našich vlastních záležitostí,“ dodal Dominik Duka, který slaví 50 let kněžství. K významnému výročí mu pogratuloval také Papež František.

Dominik Duka také zdůraznil, že se již několikrát vyjadřoval k fenoménu nenávisti vůči Židům a jednoznačně a důrazně jsme jej odmítl. „Naše historická zkušenost nás vede k tomu, abychom nejen stáli na s.. našich „starších bratří ve víře, ale abychom se vždy postavili na obranu hodnot, na kterých byla naše společenství vybudována a na kterých stojí dodnes,“ uvedl Dominik Duka.

Jiří Reichl