Čtvrtek, 24. června, 2021

Pesticidy: Europoslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění schvalovacího postupu v EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslanci Evropského parlamentu se v nelegislativním usnesení, které vypracoval Zvláštní výbor EP pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) a které plénum schválilo poměrem hlasů 526 (pro): 66 (proti): 72 (zdrželo se hlasování), shodli na tom, že veřejnost by měla mít přístup ke studiím předloženým v rámci povolovacího řízení pesticidů. Zpřístupněny by měly být také všechny podpůrné dokumenty, údaje a informace vztahující se k žádostem o povolení.

Evropský parlament schválil závěrečnou zprávu speciálního Výboru pro autorizaci pesticidů. Europoslanci odmítli množství pozměňovacích návrhů frakce Evropských konzervativců a reformistů, které mohly finální zprávu znehodnotit.

„Výbor po skoro roční činnosti končí. To ale neznamená, že končí i naše práce. Na stole máme úctyhodné množství doporučení, která mohou zlepšit evropský autorizační systém. Aby bylo dostatečně chráněno naše zdraví a životní prostředí a zároveň zajištěno dobré fungování trhu, potřebujeme tyto návrhy uvést do praxe. Musíme naléhat na členské státy a Evropskou komisi, aby tyto návrhy zavedly do příslušných zákonů. Prospěch z toho budou mít všichni. Veřejnost získá bezpečnější a zdravější potraviny, bude zajištěna lepší ochrana našeho životního prostředí a zdraví. Zemědělcům se zlepší dostupnost prostředků na ochranu rostlin a sníží riziko při jejich používání,“ komentuje výsledek práce výboru Pavel Poc, který byl koordinátorem výboru za sociálně demokratickou frakci Evropského parlamentu.

Parlament vyzval Komisi, aby předložila opatření na účinnou ochranu zranitelných skupin s cílem neprodleně a bez výjimky ukončit používání pesticidů na dlouhé vzdálenosti v blízkosti škol, zařízení péče o děti, dětských hřišť, nemocnic, porodnic a pečovatelských zařízení.

Usnesení požaduje lepší monitorování pesticidů po jejich uvedení na trh. Vyzývá také Evropskou komisi, aby vypracovala epidemiologickou studii o reálných dopadech přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví. Parlament také žádá systematické přezkoumání všech dostupných studií týkajících se karcinogenity glyfosátu a stanovení maximálních limitů reziduí pro půdu a povrchovou vodu.

Žadatelé by během tohoto řízení měli povinně registrovat do veřejného rejstříku všechny povinné studie, které budou provedeny, uvádí se v usnesení. „Nebezpečné pesticidy jsou dnes bohužel všude kolem nás, a to i v nadlimitním množství. Naše půda je jimi a produkty jejich přeměny doslova kontaminována. Úplný dopad řady pesticidů a zejména jejich směsí na naše zdraví vůbec neznáme, a přesto jejich používání tolerujeme, a tolerujeme někdy i ty, o kterých víme, že jsou nebezpečné,“ říká Poc.

Usnesení si všímá obavy vyplývající z existujícího práva žadatelů vybrat si členský stát, který bude zpravodajem při podání žádosti o schválení účinné látky, a který vypracuje návrh hodnotící zprávy a předloží ji Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento postup totiž může vykazovat známky nedostatečné transparentnosti a může vést ke střetu zájmů.

Parlament proto vyzval Evropskou komisi, aby žádost o obnovení povolení nepřidělila členskému státu, který byl zodpovědný za předchozí hodnocení daného pesticidu. Poslanci také požadují větší transparentnost při rozhodování o povolování pesticidů prostřednictvím podrobných zápisů o jednáních a zveřejňování výsledků hlasování v orgánech, které mají konečné slovo v procesu posuzování pesticidu.

Stanovit by se měl také časový prostor na připomínky, během kterého by mohly zúčastněné strany předložit další existující údaje s cílem zohlednit všechny relevantní informace před přijetím rozhodnutí, dodává schválený text.

Podle Pavla Poce „žít v nevědomí může být sice pro občany příjemnější než realita, nemůžeme ale dopustit, aby se v tichosti hazardovalo s jejich zdravím. Všichni máme právo znát i stinné stránky látek, se kterými jsme denně v kontaktu a všichni si zasloužíme žít v netoxickém prostředí.“

Evropský parlament zřídil Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) v návaznosti na spory týkajících se obnovení povolení glyfosátu – účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin. Stalo se tak 6. února 2018, tedy devět let po přijetí nařízení o přípravcích na ochranu rostlin.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter