Úterý, 17. května, 2022

Peněžní kolotoč Radomíra Pruse aneb kde končí peníze investorů na výrobu baterií HE3DA

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Co se stalo s částkou 1,4 miliardy korun, kterou čeští investoři vložili do podniku Magna Energy Storage se záměrem rozjet ve velkém výrobu baterií HE3DA? To je otázka, která jistě zajímá samotné investory i další pozorovatele dění okolo „tajemného hradu u Horní Suché.“ Podle zjištění Ekonomického deníku to vypadá, že peníze tečou z jedné firmy Radomíra Pruse do druhé a třetí.

V zápisu z květnové valné hromady společnosti Magna Energy Storage lze nalézt skromnou zmínku o tom, že podnik nakupuje výrobní technologie od společnosti Exelsior Engineering a licenci na samotné baterie od společnosti HE3DA. Na tom by nemuselo být nic špatného, ale je zapotřebí upozornit, že všechny tři jmenované společnosti mají shodného většinového vlastníka. Tím je Radomír Prus spolu Vladimírem Jirkou.

Tito dva byznysmeni, kteří vždy vlastní firmy v poměru 75:25, zcela ovládají technologickou společnost Exelsior Engineering, která podniká také v průmyslové zóně Horní Suchá. Současně společně drží 75procentní podíl ve vývojové firmě HE3DA a 87,4 procenta akcií výrobního závodu Magna Energy Storage, který ovšem sériovou výrobu baterií dodnes nespustil.

Stovky milionů z jedné kapsy do druhé

Podle informací Ekonomického deníku se platby za licenci na baterie a výrobní linky pohybují v řádu nižších stovek milionů korun. O něco dražší pak byla výrobní hala v průmyslové zóně u obce Horní Suchá na Karvinsku. Právě na tyto položky padla velká část z 1,39 miliardy korun, které do projektu vložili soukromí investoři. Jak jsme již dříve upozornili, Prus s Jirkou do základního kapitálu Magna Energy Storage (MES) vložili pouhé dva miliony korun, přesto zde vlastní přes 87 procent akcionářského podílu.

Závod Exelsior, který vlastní podnikatel Radomír Prus, v Horní Suché na Karvinsku. Foto: David Tramba

Společnost MES dostala prostor k vyjádření, který příliš nevyužila. „K Vašim dotazům bych uvedla pouze to, že naši investoři jsou průběžně informování o všech záležitostech v rámci pravidelných čtvrtletních raportů pro investory, kde jsou reportovány jak finanční stránky, tak obchodní záležitosti a směry dalšího rozvoje a směřování společnosti. Nepovažujeme za nutné informovat o těchto záležitostech Vás,“ odpověděla předsedkyně dozorčí rady MES Jana Jirková.

Na konkrétní dotazy, týkající se třeba výše plateb společnostem Exelsior Engineering a HE3DA a jejich ověření znaleckým posudkem nikdo z MES neodpověděl. Stejně jako na dotazy, na kolik vyšla výrobní hala a kdy bude sériová výroba baterií zahájena.

Investoři, kteří do závodu MES vložili téměř 1,4 miliardy korun prostřednictvím firmy Battery Unite a v posledním roce též 46,4 milionu korun prostřednictvím investičního fondu Clean Future Dividend Fund (CFDF), zůstávají až na pár výjimek v anonymitě. Svou investicí do MES se v září na webu Seznam zprávy „pochlubil“ zakladatel společnosti Linet Zbyněk Frolík, který k tomu dodal, že v úspěch baterií HE3DA na trhu stále věří.

Otazníky nad technologií i firemními vlastníky

Jenže ne všichni jsou z těchto baterií nadšeni. Pět hlavních pochybností, jež se nad tajemným projektem vznášejí, popsal Ekonomický deník v textu Slabá místa baterií HE3DA: technologie, přístup k investorům i minulost zakladatelů. Ve zprávě se dočtete třeba i to, že závod MES ani po dlouhých 14 měsících od oficiálního dokončení v září loňského roku stále nezahájil sériovou výrobu. Také oslovení odborníci z technických vysokých škol jsou k bateriím HE3DA skeptičtí a hovoří o nedotaženém vývoji a špatných parametrech.

Dále je zde otázka podnikatelské historie klíčových osob za projekty MES a HE3DA. Radomír Prus dostal v březnu od Krajského soudu (zatím nepravomocně) pokutu ve výši dvou milionů korun za podíl v korupční kauze. Pokutu dostali také Prusovi spolupracovníci Vladimír Jirka a Robert Topiarz. Kauza se týkala stále prošetřovaného možného dotačního podvodu z roku 2013, který soud ještě nerozhodl. Prusova a Jirkova firma Exelsior Group totiž použila 304 milionů korun z evropské dotace jinak, než původně slíbila.

David Tramba

———————————————————————————————————–

Odpověď společnosti Magna Energy Storage, a.s.:

(reakce podle tiskového zákona, uvádíme v plném znění a bez redakčních úprav)

Vyjádření společnosti Magna Energy Storage a.s. k článku pana redaktora Tramby uveřejněného dne 24.11.2021 na serveru ekonomickydenik.cz

Nejnovější článek pana redaktora Tramby vnímáme jako pokračování cílené dezinformační kampaně tohoto redaktora. Záměrně manipuluje informacemi, například zkresluje vyjádření společnosti k jeho dotazům, neuvádí plné znění odpovědi, kterou v publikované verzi článku cituje pouze zčásti, aby působily, že společnost kategoricky odmítá poskytovat informace. Společnost však pouze odmítá poskytovat informace panu Trambovi, jelikož historicky dokázal, že mu nejde o pravdivé popsání reality.

I v tomto případě dotazy pana redaktora Tramby zaslané společnosti nesměřovaly ke zjištění pravdivé podstaty vztahů mezi firmami, nýbrž se pouze dotazovaly na konkrétní částky, což mělo posloužit pouze k podpoře fiktivních tvrzení nerelevantními fakty. Citace dotazů redaktora Tramby:

Dobrý den. Jsem novinář a zajímám se o podnikání vaší společnosti. Podle dokumentu ve Sbírce listin Obchodního rejstříku jste zaplatili nespecifikovaný objem peněz firmám Exelsior Engineering (za dodávku technologie) a He3da (licence k bateriím). Je možné uvést, o kolik peněz se jedná? Na kolik peněz vyšel výrobní areál v Horní Suché? Začala již sériová výroba baterií HE3DA? Pokud ne, kdy začne? V čem je problém? Děkuji předem za odpovědi.

Plná citace naší odpovědi:

Vážený pane Trambo,
s Vaší novinářskou činností jsme se již bohužel měli možnost seznámit, a to ve velmi negativním
smyslu, uveřejňujete nepodložené a lživé informace nejen o naší společnosti a společnostech, se
kterými spolupracujeme, ale i o ostatních podnikatelských subjektech. S novináři Vašeho typu nemáme nejmenší důvod komunikovat. Také bych Vás za společnost chtěla upozornit, že pokud
povedete dále své dehonestační aktivity ve vztahu k našim společnostem, budeme se bránit právní cestou.

K Vašim dotazům bych uvedla pouze to, že naši investoři jsou průběžně informování o všech
záležitostech v rámci pravidelných čtvrtletních raportů pro Investory, kde jsou reportovány jak
finanční stránky, tak obchodní záležitosti a směry dalšího rozvoje a směřování společnosti.
Nepovažujeme za nutné informovat o těchto záležitostech Vás.

V článcích pana redaktora Tramby je historicky odkazováno na neseriózní zdroje, jako jsou pochybní youtubeři, s kterými koordinuje publikování informací a záměrně poškozuje naši společnost. Dále pak kompiluje veřejně známé informace a vyvozuje z nich senzace indikující závěry, které nejsou podloženy jakýmikoli faktickými informacemi. Například tvrzení z posledního
článku o propojenosti osob v rámci skupiny realizující projekt a vytváření dojmu, že se jedná o
nekalé praktiky. Celý projekt Magna Energy Storage je od počátku založen na spolupráci těchto
firem a bez něho není realizace možná. Firma HE3DA poskytuje licenci a pokračuje v rozvoji
licencované technologie, firma Excelsior Engineering vyvíjí a dodává výrobní technologie, firma
Magna Energy Storage financuje výstavbu výrobních technologií a je výrobcem bateriových článků
a úložišť HE3DA. Tyto skutečnosti jsou od samého počátku ukotveny ve stanovách společnosti
Magna Energy Storage, jsou veřejně známy a pokud by pan redaktor Tramba pracoval seriózně a
zodpovědně, byl by si toho vědom.

Citace ze stanov společnosti Magna Energy Storage a.s. zní:

12.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
(a) schválení uzavření, změn či ukončení následujících smluv:
(i) smlouva o dodávce technologií uzavíraná mezi Společností a společností EXELSIOR
ENGINEERING a.s., IČO 27825396;
(ii) licenční smlouva uzavíraná mezi Společností a společností HE3DA s.r.o., IČO: 28949935;

Se strukturou smluvních vztahů a zněním smluv byli investoři obeznámeni před vstupem do
společnosti a svým vstupem s nimi souhlasí. Změny těchto smluvních vztahů navíc podléhají
schválení všech skupin akcionářů, což zajištuje maximální kontrolu a bezpečí investorů. Tato
struktura spolupráce firem má své hluboké opodstatnění, jelikož technologii HE3DA je zapotřebí
kontinuálně rozvíjet a dále pak je nutno vyvinout a dodat výrobní technologie. Pro výrobu baterií
HE3DA není možno koupit standardizovanou výrobní technologii na bateriové články na trhu,
nýbrž je nutno vyvinout výrobní procesy pro jednotlivé operace a ty propojit do unikátního
funkčního celku výrobní linky. V rámci toho procesu dochází ke sdílení citlivého know-how
týkajícího se technologie HE3DA a dále pak v procesu vývoje výrobních linek dochází k tvoření
nového know-how, které je také zapotřebí chránit. Z těchto důvodů je optimální tato majetkově propojená struktura, která zabezpečuje maximalizaci hodnoty pro investory a eliminuje rizika
znehodnocení know-how a celého projektu. Firmy ze skupiny jsou auditovány nezávislými auditory, pro zaručení maximální objektivnosti má každá firma jiného auditora.

Investoři jsou o všech skutečnostech týkajících se projektu informování čtvrtletními reporty, dále
pak v rámci investorských schůzí s vedením společnosti Magna Energy Storage, společností HE3DA a ostatními zúčastněnými subjekty na realizaci projektu. Probíhají také pravidelné návštěvy investorů v továrně v Horní Suché, kde mají možnost dozorovat stav realizace investic a celkový vývoj projektu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter