Neděle, 28. listopadu, 2021

Výrobce baterií HE3DA odešel od soudu s dvoumilionovu pokutou za podplácení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajský soud v Ostravě odsoudil severomoravského byznysmena a výrobce baterií HE3DA Radomíra Pruse ke dvoumilionové pokutě za zločin podplácení. Soud udělil také jedenáctiletý trest Karolu Patočkovi a pětiletý Oldřichu Oślizlokovi. Patočka s Oślizlokem měli Prusovi za úplatu nabízet možnost ovlivnění vyšetřování Pruse a jeho dvou spolupracovníků a jejich propuštění z vazby, když byli v roce 2013 stíháni kvůli podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti. Prus byl v té době stíhán jako uprchlý a zdržoval se na Seychelách.

Karol Patočka dostal za pokus podvodu souhrnný jedenáctiletý trest, plus šest měsíců a pokutu 800 tisíc korun. Byl totiž loni v prosinci odsouzen za sbíhající se zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Oldřich Oślizlok pak „vyfasoval“ vězení v délce pět a půl roku a pokutu 150 tisíc korun.

Třetí obžalovaný Petr Blažek odešel od Krajského soudu v Ostravě dvouletou podmínkou s odkladem na tři roky.

Pokutu dva milion korun musí zaplatit kvůli podplácení podle prvoinstačního rozsudku i odsouzení za podplácení Radomír Prus a jeho druhdy vazebně stíhání spolupracovníci Vladimír Jirka a Robert Topiarz.

Rozsudek nenabyl právní moci.

Úprk na Seychely a Skype

Karol Patočka a Oldřich Oślizlok podle obžaloby v přesně nezjištěné době od května do září 2013 na různých místech Moravskoslezského kraje smluvili na tom, že nabídnou podvodnou pomoc stíhaným podnikatelům.

15. dubna téhož roku Útvar odhalování korupce a finanční kriminality provedl prohlídku jiných prostor a pozemků v Prusově společnosti Exelsior Group a začal jako uprchlého stíhat Radomíra Pruse a vazebně stíhat jeho blízké spolupracovníky – společníka a jednatele společnosti Exelsior Group Vladimíra Jirku a ředitele společnosti Exelsior Packaging Roberta Topiarze. Všchni byli stíháni pro zvlášť závažné zločiny dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Karol Patočka a Oldřich Oślizlok se podle obžaloby chtěli bezdůvodně obohatit a k tomu účelu zneužít situace Pruse, Jirky a Topiarze. „Za blíže nezjištěných okolností se smluvili na
tom, že prostřednictvím internetové aplikace Skype kontaktují Radomíra Pruse, jenž v tu dobu pobýval na území Seychelské republiky. Že mu uvedou nepravdivé informace spočívající v jejich možnosti zajištění propuštění Vladimíra Jirky a Roberta Topiarze z vazby,“ tvrdí žalobce. Dále nabídli možnosti ovlivnění výsledku trestního řízení ve prospěch podnikatelů.

„A budou tak od Radomíra Pruse požadovat vydání finanční hotovosti, přičemž za tímto účelem vešli nejprve v kontakt s Radomírem Prusem, a to z území České republiky prostřednictvím internetové komunikační aplikace Skype, a následně také již osobně s Vladimírem Jirkou a Robertem Topiarzem, kdy nejméně v době od 10. 7. 2013 do 15. 8. 2013… …vystupovali jako prostředníci osob majících vliv na konání a rozhodování dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Karla Kaldy, popřípadě jiných osob z policejního a justičního prostředí. Přestože věděli, že ve skutečnosti neměli možnost průběh a výsledek trestního řízení nijak ovlivnit, sdělovali Radomíru Prusovi obecně známé principy postupu orgánů činných v přípravném řízení, přičemž v něm vyvolali mylný dojem a přesvědčení, že průběh trestního řízeni ovlivnit,“ lze se dále dočíst v obžalobě.

Nepravomocně odsouzený podnikatel Radomír Prus s premiérem Andrejem Babišem. Foto: HE3DA

Jak se uplácelo?

Za nabídku propuštění z vazby a za následné zastavení trestního stíhání měli Karol Patočka a Oldřich Oślizlok požadovat po Prusovi nejprve částku ve výši 30 milionů korun. Tu pak po na naléhání Pruse snížili na 10 milionů s tím, že první splátka ve výši 5 milionů měla být platbou za propuštění Vladimíra Jirky a Roberta Topiarze z vazby.

Zbývajících 5 milionů pak mělo být platbou jednak za zrušení mezinárodního zatýkacího rozkazu vydaného na Radomíra Pruse, a jednak za zastavení trestního stíhání jako takového proti všem třem podnikatelům.

„Přičemž Radomíru Prusovi deklarovali, že tyto finanční prostředky předají státnímu zástupci JUDr. Karlu Kaldovi. A poté, co dne 26. 7. 2013 byli Jirka a Topiarz po složení peněžité záruky propuštěni z vazby usnesením státního zástupce JUDr. Karla Kaldy, Radomír Prus, Vladimír Jirka a Robert Topiarz, po společné vzájemné dohodě, v mylné představě, že požadovaná finanční hotovost bude skutečně vyplacena státnímu zástupci JUDr. Karlu Kaldovi za to, že rozhodl o propuštění Topiarze a Jirky z vazby, se dohodli, že Robert Topiarz předá postupně Karolu Patočkovi a Oldřichu Oślizlok požadovanou finanční hotovost,“ stojí v obžalobě.

Následně Robert Topiarz 2. srpna 2013 v kavárně Obchodního centra Futurum předal Karolu Patočkovi finanční hotovost ve výši 1 milionu korun, kterou si před tím z části půjčil od společnosti Exelsior Group a z části od společnosti AQM.

16. srpna v Novém Bohumíně v sídle Exelsior Group předal Patočkovi a Oślizlokovi hotovost
ve výši 2 miliony, kterou si předtím z pokynu Radomíra Pruse, jako majitele finančních prostředků, vyzvedl u společnosti Capital group invest corp.

23. 8. pak Topiarz v sídle Exelsior Group předal Patočkovi a Oślizlokovi další dva miliony, které si předtím půjčil od společnosti Exelsior Recycling.

„Takto získanou finanční hotovost pak Karol Patočka a Oldřich Oślizlok použili přesně nezjištěným
způsobem a způsobili tak Radomíru Prusovi škodu ve výši 2 000 000 korun a Robertu Topiarzovi škodu ve výši 3 000 000 Kč, dohromady tedy škodu ve výši 5 000 000 korun. Přičemž k zaplacení další částky ve výši 5 000 000 Kč již nedošlo. Tedy dopustili se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby sebe obohatili tím, že uvedou někoho v omyl a způsobili tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, jehož se dopustili v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,“ lze se dočíst v rozsudku prvoinstančního soudu, který si Ekonomický deník vyžádal na zákoně Infozákona.

Pěněžitý trest je dostačující

„Pokud jde o obžalované Vladimíra Jirku, Roberta Topiarze a Radomíra Pruse, při úvahách o druhu
a výměře trestu u těchto obžalovaných vycházel soud z toho, že se jedná o osoby dosud soudně
netrestané, k nimž nebylo zjištěno ani jiných negativních poznatků. Takže ve smyslu trestního zákoníku jim všem třem svědčí polehčující okolnost, že před spácháním trestného činu vedli řádný život. Rovněž tak lze konstatovat, že od spáchání předmětné trestné činnosti v roce 2013 všichni tři obžalovaní vedou (již téměř 8 let) řádný život,“ lze se dále rozsudku.

Radomír Prus, zachycený reportérem Ekonomického deníku, před nedávnem v centru Prahy. Foto: Jan Hrbáček

Trestní zákoník stanoví za trestný čin, jímž byli obžalovaní Jirka, Prus a Topiarz uznáni vinnými, trest odnětí svobody na jeden rok až šest let, trest propadnutí majetku nebo peněžitý trest.

„Na základě a po zhodnocení všech skutečností rozhodných pro ukládání trestu dospěl soud k závěru, že účelu trestu ve všech jeho aspektech, a to i z hlediska generální a individuální prevence, bude u všech tří jmenovaných obžalovaných nejlépe dosaženo uložením peněžitého trestu, když současně má za to, že ve smyslu trestního zákoníku vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobám a poměrům pachatelů uložení jiného trestu není potřeba,“ uzavřel Krajský soud v Ostravě soud svůj rozsudek.

V justiční databázi Infosoud lze nalézt celkem šest odvolání, takže se případem bude zabývat druhoinstančně Vrchní soud v Olomouci.

Radomír Prus na otázky Ekonomického deníku, zaslané do firmy, nezareagoval.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter