Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Osm firem se uchází o právní služby pro Prahu za téměř 50 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Osm právních kanceláří se přihlásilo do tendru na právní služby, který vyhlásilo vedení hlavního města. Ve dvou zakázkách hledá právníky pro projektové řízení a pro administraci projektu inovativních voucherů, jež mají podpořit meziresortní spolupráci.

Dnes se na pražském magistrátu otvíraly obálky zájemců o zakázky na právní služby pro hlavní město Prahu. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana přihlásilo osm firem. Celková hodnota je 47.838.500 Kč bez DPH, což je s daní téměř 58 milionů korun.

Ve snaze zpřístupnit tendr i menším firmám, byla zakázka rozdělena na dvě části. První v objemu 29.788.500 korun bez DPH je poskytování právních služeb spojených zejména s projekty v oblasti podpory podnikání, konzultace projektů vyhlašovaných odborem projektového řízení magistrátu. Celkový objem těchto projektů je podle zadávací dokumentace a usnesení Rady hlavního města naplánován na 600 milionů korun. „Předmětem zakázky je výběr 4 uchazečů, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení, spočívající zejména v činnostech: poskytování konzultací, zpracování právních rozborů, stanovisek a posudků; součinnost při administraci zadávacích řízení; zpracování návrhů rozhodnutí, procesních úkonů, stanovisek, vyjádření, opravných prostředků; zpracování návrhů smluv, dohod a dodatků; zpracování dokumentů souvisejících se zavedením a řízením operačních programů, včetně návrhu procesů implementace a řízení, návrhu metodických dokumentů; zastoupení při jednání se třetími subjekty, účast na jednáních se třetími subjekty, v řízeních před orgány veřejné moci; součinnost při kontrolách, včetně účasti při kontrolách na místě; kontrola úkonů a postupů zadavatele/zadavatelů i třetích subjektů; bezprostředně souvisejících s činností odboru projektového řízení. V právních oblastech: veřejných zakázek; veřejné podpory včetně notifikací; SGEI a blokových výjimek; veřejnosprávní kontroly; správního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu, kontrolního řádu, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákona o finanční kontrole,“ uvádí se ve výčtu požadovaných služeb v Rozhodnutí Rady hlavního města z 6. června.

Administrace inovativních voucherů za 18 milionů

Druhou vypisovanou zakázkou v objemu 18.050.000 Kč bez DPH je komplexní administrace a realizace zadávacích řízení, vč. výběru dodavatele ve vztahu ke čtyřem nadlimitním veřejným zakázkám a pěti veřejným zakázkám malého rozsahu v rámci projektů Pražský voucher na inovační projekty. Dále magistrát poptává právního poradenství v rozsahu 700 hodin. Podle dřívějších informací vedení hlavního města mají vouchery na inovační projekty podpořit mezisektorovou spolupráci v oblasti inovací. „Celkově bude alokováno zhruba 240 milionů korun. Praha bude tímto způsobem poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací a tím je více s těmito institucemi propojit,“ uvedla již dříve primátorka Adriana Krnáčová. Finanční podpora bude poskytována formou zpětně proplácených dotací. Hodnota voucheru se pohybuje v rozmezí 75 tisíc korun – 2 miliony na jeden projekt. Povinnost podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc korun a 50 % u projektů nad 500 tisíc korun.

Přínosy projektů pro hlavní město Prahu podle vedení města:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na území hl. m. Prahy
  • Uvedení nových či inovovaných produktů a služeb na trh
  • Akcelerace ekonomického růstu na území Prahy
  • Zvýšení povědomí a obrazu hl. m. Prahy jako regionu podporujícího začínající podnikatele
  • Vyšší finanční prostředky pro výzkumné organizace a specializované dodavatele
  • Vyšší využití potenciálu, plynoucího z vysoké koncentrace institucí výzkumu, vývoje a inovací na území HMP.
  • Zlepšení image hl. m. Prahy jako města stimulujícího inovace, podporujícího inovační potenciál a začínající podnikatele.
  • Zlepšení podmínek pro podnikání.
  • Vnímání ČR jako země podporující inovační potenciál
  • Zvýšení prostředků odváděných státu na daních z podnikatelské činnosti

Druhým typem voucherů jsou takzvané specializované vouchery, na které je, stejně jako u prvního typu, počítáno s částkou 240 milionů korun. Těmito typy voucherů bude město podporovat startupy hned čtyřmi způsoby. Za prvé vznikne voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech tak, aby začínající startupy měly možnost  získat zkušenosti, ale i uplatnění  prostřednictvím poradenských služeb od zahraničních mentorů. Praha chce podporovat pobyty především  těchto destinacích: Západní pobřeží USA – Silicon Valley;  Východní pobřeží USA – zejména New York, Čína – zejména Shanghai a Shenzhen.

Další Pražské vouchery jsou potom zaměřeny na zahraniční veletrhy a výstavy; na koučing a mentoring a na kreativní služby.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter