Úterý, 13. dubna, 2021

Odhady expertů České justice se potvrdily. Soud v Brně vyhověl Kapschi, ÚOHS musí znovu posoudit jeho nabídku na mýtnou zakázku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajský soud v Brně vyhověl i druhé žalobě společnosti Kapsch na postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci mýtného tendru. Přiklonil se také na stranu stávajícího provozovatele mýtného systému, jehož právníci tvrdili, že v době, kdy ministerstvo dopravy uzavřelo smlouvu s konsorciem SkyToll/CzechToll, platilo předběžné opatření ÚOHS na zákaz uzavření smlouvy. Již v polovině června jsme přinesli analýzu České justice, kde oslovení experti , kteří prostudovali odůvodnění předchozího rozsudku ohledně postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v této kauze, je vysoce pravděpodobné, že soud shledá smlouvu jako nezákonnou.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí znovu posoudit nabídku na provozování mýtného tendru po roce 2020. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které padlo dnes odpoledne. O rozsudku jako první informovala Česká televize na zpravodajském kanále ČT 24. Potvrdila se tak analýza předchozího rozsudku, kterou provedli experti oslovení portálem Česká justice, kteří řekli, že příliš jiných možností, než vyhovět žalobě Kapsche podle nich soud nemá. O žalobce (Kapsch) vzít znovu a vycházet z toho, že smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením,“ citovala ČT24 rozhodnutí soudce Davida Rause. Kapsch nyní očekává, že ÚOHS otevře správní řízení, aby smlouvu zneplatnil.

„Vítáme rozhodnutí nezávislého soudu, který potvrdil náš názor, že mýtná smlouva mezi SkyTollem a ministerstvem dopravy z 20. září 2018 byla uzavřena protizákonně, přes platné předběžné opatření, které takový podpis zakazovalo. Soud nařídil antimonopolnímu úřadu, aby opětovně rozhodoval o zákazu plnění této smlouvy, když zrušil jak prvostupňové, tak i druhostupňové rozhodnutí tohoto úřadu. Obáváme se však, že ÚOHS nebude respektovat pravomocné soudní rozhodnutí a bude obstruovat podobně, jako v případě rozsudku brněnského krajského soudu z 15. května 2019.

Antimonopolní úřad bude při rozhodování o zákazu plnění smlouvy vázán rozhodnutím soudu, že smlouva byla uzavřena protiprávně. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek tak může správní orgán ÚOHS pouze zhodnotit, zda neexistují důvody zvláštního zřetele spojené s veřejným zájem, který by vyžadoval pokračování takové protiprávní smlouvy,” uvedl Kapsch ve svém tiskovém prohlášení.

Stát bude muset řešit, jak vybírat mýto od příštího roku. Podle některých by se paradoxně mohl ocitnout v lepší situaci než je dnes. Stát totiž vlastní a ovládá plně funkční mýtný systém, do nějž investoval miliardové prostředky a jehož současná hodnota se stále pohybuje v řádech miliard korun. Požadavky na jeho rozšíření o silnice první třídy se ukázaly jako spíše účelový požadavek byznysových skupin v pozadí tendru. Stát ani kraje dnes zpoplatnění silnic první třídy nechtějí a v požadavcích výběrového řízení byl tudíž zcela zbytečně. Pokud ovšem neměl hned od začátku zcela záměrně znevýhodnit jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku. Kdyby došlo k zákazu plnění ze smlouvy se společností Czech Toll/Sky Toll, stát může více než 10 let dále využívat mýtný systém, který mu říká “pane”.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uvedl, že se musí nejprve detailně seznámit s písemným vyhotovením rozhodnutí krajského soudu a vyhodnotit jej. Již nyní je však jasné, že proti němu podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že smlouva byla uzavřena přes nařízené předběžné opatření, které dle jeho názoru platilo i v případě, že se zadavatel vzdal práva podání rozkladu. Úřad si nadále stojí za odůvodněním svých rozhodnutí, jež jsou zveřejněna na webu úřadu.

Rozsudek je podle názoru ÚOHS v rozporu s předcházejícím rozsudkem Krajského soudu v Brně z května tohoto roku, který se týkal stejné veřejné zakázky. V něm soud mimo jiné konstatoval, že na smlouvu je nutno hledět jako na neuzavřenou a úřad má proto o podaném rozkladu rozhodovat věcně. „Úřad nemůže na jeden právní úkon hledět v jednom správním řízení jako by neexistoval a v druhém správním řízení o tomtéž právním úkonu rozhodovat věcně. Není tedy možné na jednu a tutéž smlouvu v jednom správním řízení pohlížet jako na neuzavřenou (vlastně zcela neexistující) a v druhém se věcně zabývat návrhem na uložení zákazu jejího plnění (tedy vycházet z toho, že smlouva uzavřena je),“ stojí dále v prohlášení antimonopolního úřadu.

Podle vyjádření současného provozovatele – společnosti Kapsch by stát mohl po roce 2020 provozovat mýtný systém dokonce za výrazně výhodnějších ekonomických podmínek, než přineslo problematické a pochybnostmi opředené řízení, vedoucí k uzavření smlouvy za téměř 11 miliard s CzechTollem a SkyTollem. „Jen pouhým zohledněním výrazně zlehčených technických podmínek obsažených v loňském tendru by došlo k zlevnění minimálně na 8,9 miliard korun. Za 10 let je to okamžitá úspora na provozu o téměř 2 miliardy vzhledem k současným nákladům i nabídce firem SkyToll/CzechToll,” řekl České justici generální ředitel Kapsche Karel Feix. Podle Kapsche České republice v případě využití stávajícího mýtného systému nehrozí ani na minutu výpadek příjmů ze zpoplatnění kamionové dopravy na českých komunikacích. I podle oslovených právníků je situace naprosto odlišná, než v minulosti. Tím, že stát vlastní plně funkční mýto, nemůže se ve svých dalších krocích vymlouvat na časovou tíseň nebo hrozící ztráty velkého rozsahu z případného nevýběru mýta.

Ozval se také vybraný dodavatel – konsorcium CzechToll. „Nový mýtný systém, který může České republice přinést obrovské finanční úspory, je hotový a jsme připraveni k zahájení zkušebního provozu podle stanoveného časového harmonogramu. Kapsch vybudoval a posledních 13 let provozuje mikrovlnný systém za řádově 30 miliard korun. CzechToll poskytne modernější systém na širší síti silnic a dálnic a jeho desetiletý provoz za 7,2 miliardy Kč. S ohledem na jednoduché porovnání cen je nejvyšším zájmem České republiky, aby byl mýtný systém společnosti CzechToll spuštěn,“ uvedl Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll.

Czech Toll také koriguje podle nich zavádějící informace současného provozovatele o tom, že nabízí – ač mimo soutěž – levnější řešení, než je aktuálně připravovaný systém. Zveřejněná vítězná cena 10,75 mld. Kč od společnosti CzechToll totiž obsahuje tři složky:

– cenu 1,9 miliardy Kč za vybudování nového elektronického mýtného systému,
– cenu 5,3 miliardy Kč za desetiletý provoz nového elektronického mýtného systému,- tzv. ceníkové položky
– tedy vzorový soubor cen za změny systému, které stát po provozovateli může, ale nemusí požadovat.

„Pokud tedy budeme srovnávat srovnatelné, nabídl CzechToll vybudování a desetiletý provoz zcela nového mýtného systému za cenu 7,2 miliardy Kč, na síti silnic o 900 km širší, než obsluhuje dnes společnost Kapsch. Třetí část celkové ceny totiž nemusí být vůbec účtována, pokud nebude stát požadovat žádné změny systému,“ dodal Beneš.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter