Obyvatelé EU posílají do světa třikrát více peněz, než kolik přijímají

Money transfer. foto: www.pixabay.com

Fyzické osoby poslaly vloni z Evropské unie do jiných regionů 31,3 miliardy eur, zatímco opačným směrem přitekla zhruba třetina. Eurostat přičítá většinu převodů migrantům, kteří takto obohacují země svého původu.

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) srovnává, kolik peněz nebo naturálií posílají domácnosti do okolního světa a kolik prostředků přiteče v opačném směru. Data za rok 2015 potvrzují dlouhodobý trend. Zatímco z EU odešlo celkem 31,3 miliardy eur, fyzické osoby poslaly “zpátky” 11 miliard eur. Celková zaokrouhlená bilance vychází minus 20,4 miliardy eur, podobně jako v předešlých letech.

Bilance osobních převodů z pohledu EU v miliardách eur

Následující přehled zohledňuje pouze hranice Evropské unie, nikoli jednotlivých členských států. Například pokud jsme převedli peníze mezi osobními účty z České republiky do Polska, transakci nezahrnujeme. Ale pokud jsme provedli platbu z Česka na Ukrajinu, příslušná částka je zde obsažena.

Roky Přijaté Odeslané Celkem
2015 11,0 31,3 – 20,4
2014 10,6 29,9 – 19,3
2013 10,4 29,4 – 19,0
2012 10,8 30,6 – 19,8
2011 10,2 30,6 – 20,4
2010 9,1 29,5 – 20,3

Zdroj: Eurostat

Největší přebytek hlásí Polsko, nejhlubší deficit Francie

“Většinu osobních transferů tvoří peníze, které posílají migranti do zemí svého původu,” vysvětluje Eurostat. Pro úplnost srovnává také bilanci přeshraničních osobních převodů z pohledu jednotlivých členských států.

Největší přebytek vykazuje Polsko, které zažívá poměrně velkou emigraci svých občanů do zahraničí. Pozitivní bilance obecně vychází spíše chudším zemím Unie, jakými jsou dále Portugalsko, Rumunsko nebo Bulharsko. Česká republika měla vloni vůči všem ostatním státům přebytek osobních transakcí 86 milionů eur (asi 2,3 miliardy Kč). Podobně dopadlo Švédsko, které představuje výjimku.

Negativní bilance se týká “starých” a zároveň poměrně bohatých členských států EU, které jsou častým cílem imigrantů. Výrazně záporný výsledek vychází Německu, Itálii, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, a především Francii.

Bilance osobních převodů z pohledu členských států EU, v milionech eur za rok 2015

Následující přehled nebere v potaz hranice Evropské unie, ale členských států. Například pokud jsme v roce 2015 dostali peníze ze Slovenska, částka je zahrnuta ve sloupci “Přijaté”. A naopak prostředky zaslané během loňského kalendářního roku z Prahy do Bratislavy jsou vedeny ve sloupci “Odeslané”.

Stát Přijaté Odeslané Celková bilance
Polsko 3 155 184 2 971
Portugalsko 3 304 523 2 781
Rumunsko 2 176 429 1 747
Bulharsko 848 4 844
Chorvatsko 959 218 741
Litva 1 130 437 692
Maďarsko 638 124 514
Slovensko 284 60 223
Lotyšsko 529 389 140
Česká republika 656 570 86
Švédsko 427 356 71
Estonsko 94 29 65
Slovinsko 49 47 2
Lucembursko 70 126 – 56
Řecko 232 497 – 265
Kypr 165 534 – 368
Belgie 78 508 – 430
Rakousko 280 781 – 501
Irsko 0 776 – 776
Nizozemsko 216 1850 – 1 634
Německo 10 3540 – 3 530
Itálie 2166 6387 – 4 222
Spojené království 2722 7746 – 5 023
Francie 473 9992 – 9 519

Data jsou za rok 2015, podle Eurostatu, který ovšem neuvedl kompletní údaje pro Dánsko, Španělsko, Maltu a Finsko.

Petr Woff