Obcím vadí postup státu při hledání úložiště jaderného paliva

Obcím a spolkům sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti vadí postup státu při hledání úložiště pro vyhořelé jaderné palivo. Stát podle nich postupuje chaoticky, mění pravidla v průběhu roku a ignoruje postoj obcí, v jejichž blízkosti by úložiště mohlo vzniknout.

Platforma proti hlubinnému úložišti chce prosadit otevřené a transparentní řešení problému, v němž budou mít obce i veřejnost dostatečně garantované zákonné možnosti hájit své zájmy. Sdružuje 12 spolků a 23 obcí, které leží poblíž lokalit zvažovaných pro úložiště vyhořelého paliva. Takových míst je sedm, obce ale nemají možnost do výběru účinně zasáhnout. „Podle dnešních zákonů dotčené obce nemohou účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem,“ uvedli zástupci platformy v tiskové zprávě.

Umožnit zapojení obcí by měl nový zákon, jeho příprava ale vázne. „Věcný záměr zákona má být do června 2018. Byla ustanovena expertní mezirezortní skupina, práce jsou na počátku, analyzuje se stávající legislativa a povolovací procesy,“ uvedl Edvard Sequens ze spolku Calla.

Podle starosty Pluhova Žďáru a současného mluvčího platformy Petra Nohavy jsou obce v současnosti jen pasivním spoluhráčem bez možnosti ovlivnit rozhodování o tom, kde vznikne úložiště. „Proces je nejasný, pravidla se mění za pochodu. Měl by probíhat tak, aby dal lidem důvěru, že pokud tam něco takového vznikne, bezpečnost bude garantována,“ uvedl Nohava.

Platformě vadí i to, že chybí veřejná diskuze o nakládání s vyhořelým palivem. Koncepce, která ho řeší, podle nich neobsahuje řádně zpracované jiné varianty, jako je dlouhodobé skladování nebo technologické přepracování. Podle ředitele Zeleného kruhu Daniela Vondrouše by se mělo začít mluvit i o tom, zda je skutečně nutné, aby v Česku vzniklo úložiště. Podobný problém řeší celá Evropská unie. „Je spíše pravděpodobné, že se země budou domlouvat na nějakém společném úložišti,“ uvedl. S variantou, že by vyhořelé palivo vyváželo za hranice, počítá například Slovensko.

V Česku je v současnosti sedm lokalit, u kterých se uvažuje o zřízení úložiště. Čtyři z nich mají příští rok postoupit do užšího výběru, následně, pravděpodobně v roce 2025, bude vybrána ta finální.

-čtk-

O tématu jsme psali:

Příprava zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště bude pokračovat 

Obce a spolky založily platformu proti plánu hlubinného úložiště