Pátek, 16. dubna, 2021

Občané jsou se službami „veřejné správy“ spokojeni. Tvrdí to vnitro

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tisíc obyvatel České republiky loni odpovídalo na dotazy Ministerstva vnitra ČR. Tazatelé se ptali na spokojenost s dostupností veřejných služeb. Většina je spokojena, tvrdí v materiálu pro vládu ministerští úředníci.

Devětatřicet poboček České pošty s pracovišti CzechPoint se stalo místem, kde provádělo Ministerstvo vnitra ČR v loňském roce průzkum spokojenosti občanů s dostupností služeb veřejné správy. Celkem odpovídalo 998 občanů. Podle výsledků šetření je 93% z nich spokojeno nebo velmi spokojeno s dostupností služeb spojených s vyřizováním úředních záležitostí. „Výrazně pozitivně byla také hodnocena odbornost a přístup pracovníků veřejné správy, méně pozitivní bylo hodnocení postupů a kroků, které je nutno učinit pro vyřízení úředních záležitostí a zároveň hodnocení výše poplatků za vyřízení,“ uvádí ministerští úředníci v souhrnném materiálu „Veřejná správa v České republice v roce 2016“, který nedávno ministr vnitra Milan Chovanec předložil svým vládním kolegům.

„Z loňského zjišťování spokojenosti občanů jako uživatelů veřejné správy vyplynulo, že 41 % dotázaných je s fungováním veřejné správy i veřejných služeb spokojeno a 40 % dokonce velmi spokojeno. Pouze 5 % občanů je velmi nespokojeno. Pro všechny úředníky a pracovníky ve veřejné správě budiž toto hodnocení odměnou a zároveň připomínkou, kam v příštích strategiích napnout síly – a to je jednoznačně do změn postupů. Trendem je jejich zjednodušování a odstranění byrokratických bloků,“ uvádí se ve zprávě.

 

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Dopadová ex-post evaluace Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015, Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

 

Druhý způsob hodnocení spokojenosti občanů se zaměřil na očekávání, jaká mají občané před vyřizováním úředních záležitostí a na to, zda se tato očekávání následně potvrdila, či nikoliv. „Výsledky ukazují, že mírná většina dotázaných měla očekávání pozitivní a 41 % občanů nemělo očekávání žádná. Ukazuje to na zčásti dobrou zkušenost z předchozích kontaktů s úřady, které občany vedou k oprávněnému očekávání stejně vysoké úrovně služeb. Občané v tomto ohledu nelibě nesou liknavost či přímo úřední nečinnost,“ uvádí autoři zprávy následující graf.

Graf  – Očekávání občanů před vyřizováním úředních záležitostí, r. 2016 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Dopadová ex-post evaluace Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015, Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Přestože „veřejná správa“ není ústavní pojem, je všeobecně vnímána jako most pojící státní správu a územní samosprávu. Systém veřejné správy v ČR není jednoduchý, mísí se v něm ústavní samosprávné pojetí s členěním státu na okresy a dvě rozdílná územně správní členění nutně působí ve spojeném modelu výkonu veřejné správy problémy občanům i úřadům. Právě průzkumy spokojenosti a další aktivity Vnitra směřující i k nejmenším obcím mají zjistit, kde jsou největší problémy jak ze strany občanů, tedy těch, kteří služby veřejné správy využívají, tak ze strany obcí a měst, které služby poskytují. Tomuto tématu se budeme věnovat v následujících dnech.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter