Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Několik expertních týmů navrhne vládě co s ekonomikou po pandemii

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po převzetí  předsednictví Ústředního krizového štábu zřídil odborné pracovní skupiny, které se mají zabývat specifickou problematikou. V některých z nich se členové překrývají. Očekávají se od nich doporučení dalšího postupu v ekonomické oblasti.

Jaké týmy tedy na řešení dopadů pandemie Coronaviru existují? Při Ústředním krizovém štábu byly zřízeny tyto skupiny: Odborná pracovní skupina pro nákupy, Odborná pracovní skupina pro distribuci, Mediální skupina, Odborná pracovní skupina pro dopady, Odborná zdravotní skupina, Ekonomický tým. Kromě toho by měla být obnovena činnost Národní ekonomické rady  vlády (NERV), která bude spadat pod ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO). O jejím obnovení by měla vláda jednat dnes.

Odborná pracovní skupina pro nákupy má za svého předsedu náměstka sekce ekonomiky a provozu Vilibalda Knoba . Jejími členy jsou zástupci ministerstva vnitra, obrany, průmyslu a obchodu a ministerstva zdravotnictví. „Za ministerstvo financí byli nominováni Ondřej Fasora, Roman Hozák a Renata Vilhelmová, kteří mají zkušenosti s daňovou a majetkovou problematiku i oblastí bezpečnosti a krizového řízení,“ uvedl pro Ekonomický deník mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík. Za ministerstvo obrany je ve skupině Petra Lacušková ze Sekce vyzbrojování a akvizic. Ta řeší možné pořízení ochranných prostředků přes alianční NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Za ministerstvo průmyslu a obchodu se jednání účastní náměstek pro digitalizaci a inovace a bývalý předseda Technologické agentury ČR Petr Očko. Ten zároveň vede podskupinu pro domácí výrobce, v níž jsou zástupci ministerstev vnitra (náměstek Knob), zdravotnictví (ekonomická náměstknyě Helena Rögnerová), obrany, CzechInvestu (generální ředitel Patrik Reichl), Správy státních hmotných rezerv, Svazu průmyslu a dopravy, Asosicace malých a středních podniků a Hospodářské komory ČR (Sekce pro oblast zdravotnictví).

Skupinu „Distribuce“ vede náměstek generálního ředitele, sekce pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Hasičského záchranné sboru Daniel Miklós. „Hasičský záchranný sboru shromažďuje ucelený přehled poptávek a dodávek ochranných pomůcek. Nastaví systém distribuce po celé ČR. Opět jde o sloučené skupiny ministerstev vnitra a zdravotnictví,“ uvedla k činnosti distribuční skupiny mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Skupina „Dopady“ se v koordinaci ministerstev práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu zabývá předcházením hospodářským a sociálním dopadům, řeší otázky školství, tělovýchovy, kultury a zmírňování dopadů. Vedou ji společně náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a politický náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Ekonomický tým pod Ústředním krizovým štábem by měl navrhnout řešení pro nastartování ekonomiky. Vede jej ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku Jan Švejnar. Dalšími členy jsou rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, známý ekonom a  pedagog na Karlově univerzitě Tomáš Sedláček, docentka ekonomie doc. Ilona Švihlíková, ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann, ekonom Evropského odborového institutu Jan Drahokoupil, ekonomové CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium), Daniel Münich a Štěpán Jurajda, Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další zástupce CERGE-EI Filip Matějka. Výčet uzavírá známý ekonom České spořitelny Petr Zahradník.

Kromě toho by měla být obnovena činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV), která byla v červnu včleněna do Rady vlády pro udržitelný rozvoj, které předsedá ministr životního prostředí a místopředsedou je ministryně pro místní rozvoj. Nyní by měli být zvoleni noví členové NERVu a jejich zařazení je plánováno pod ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Navrhovanými členy NERV jsou:

generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna – Tomáš Salomon,
generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka – Jan Juchelka
hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB – Miroslav Singer  (v nedávném rozhovoru pro Českou justici uvedl, že Pandemie překonává nejhorší ze stress-testů ČNB, plošný odklad splátek není rozumný
prezident Hospodářské komory ČR – Vladimír Dlouhý
ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku – Jan Švejnar
profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace – Štěpán Jurajda
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ – Daniel Beneš
člen představenstva, Škoda Auto – Bohdan Wojnar
ředitel vnějších vztahů Coca-Cola – Petr Jonák
nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance – Miroslav Zámečník
hlavní ekonom Czech Fund – Lukáš Kovanda

Předpokládá se, že obnovení tohoto poradního týmu vlády projde při dnešním zasedání vlády bez problémů. Členové NERV nejsou za svou činnost odměňováni.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter