Neděle, 25. července, 2021

Největší developerský projekt v Pardubicích kritizují zastupitelé s vazbami na konkurenta stavitele

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Pardubicích na místě bývalých vojenských skladů ve Višňovce by měl vyrůst nový obytný komplex pro několik tisíc obyvatel. Setkává se však s kritikou některých zastupitelů. Jeden z nich – architekt člen zastupitelstva zastupující opoziční stranu Pardubáci společně – Milan Košař jej dokonce přirovnal k vyhlazovacímu táboru. Problém je v tom, že Košař i další kritička projektu – zastupitelka Helena Dvořáčková (ANO), která na konci roku 2019 odstoupila z pozice radní, jsou historicky spjati s místní stavební firmou, která dosud realizovala většinu významných projektů ve městě. Tento se jí však netýká.

Ve výroční zprávě společnosti CZ Stavební holding je architektonická kancelář ARCHIKO Milana Košaře uvedena jako jeden z nejvýznamnějších subdodavatelů ze stavebních a projekčních firem.

Od roku 2017 už firma tyto údaje ve své výroční zprávě neuvádí. S firmou je úzce spjata také – dnes už řadová zastupitelka a členka komise pro urbanismus a architekturu – Helena Dvořáčková, která byla v letech 1999-2005 jejím odpovědným zástupcem. Člen představenstva CZ Stavební holding Jan Tichý měl do roku 2006 spolu s Dvořáčkovou majetkový podíl ve firmě Atelier RENA, která je nyní v likvidaci.

Provázanost kritiků projektu SKN se zástupcem jednoho z místních developerů.

Tichý byl také náměstkem hejtmana pardubického kraje za ČSSD (2008-2012) a později členem krajského zastupitelstva za ČSSD. „Proslul“ mj. tím, že poté, co nebyl zvolen do uvolněné funkce v zastupitelstvu, přestal na něj chodit. V době kdy byl náměstkem hejtmana se objevilo několik kauz spojených především se stavebními firmami a zakázkami na výstavbu několika projektů, především rozvoje pardubického letiště.

Dvořáčková o projektu SKN mluví jako o „docela šílených plánech“. Ve zmiňované komisi zasedá i architekt Košař. Její členové na konci února stanovili několik požadavků na developera, aby kývli na projekt. „Základní požadavek je, aby ubyl počet bytů. Nyní je území vytěžené na maximum a samotným lidem by se tam dobře nežilo. Považujeme za rozumné doplnit i nějaké náměstí nebo pěší zónu. Nyní to jsou jen ulice s baráky,“ doplnil Košař s tím, že v neposlední řadě je třeba vyřešit i dopravu. „Ulice S. K. Neumanna těžko zvládne přísun všech aut z bytů z okolí, až se ty dokončované zabydlí,“ dodal Košař.

Architekt Košař odmítá diskutovat o případném střetu zájmů

Ten má k Pardubicím a jejich architektonickému rázu co říct, protože byl hlavním architektem Pardubic. „Po zrušení Útvaru hlavního architekta v roce 1992 zakládá s několika kolegy Ateliér AURUM a pracují na územním plánu Pardubic. V roce 2000 zakládá vlastní ateliér ArchiKo a je autorem celé řady významných projektů a realizací, z nichž některé získaly významné ocenění (např. Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích na FOR-ARCH v roce 2000),“ uvádí se na webu České komory architektů. I s ohledem na jeho letité zkušenosti vyznívá jeho vyjádření o projektu SKN jako hodně přehnané. „Pokud něco podobného mezi ulicí S. K. Neumanna a Červeňákem vznikne, poškodí to Pardubice na více než sto let. Jedná se o nevídanou masu domů, která se do místa vůbec nehodí. V plánech chybí jakákoliv infrastruktura, je tam minimum zeleně. Nebojím se to nazvat architekturou ve stylu vyhlazovacího tábora,“ řekl podle autora serveru idnes.cz Milana Zlinského architekt a člen řady odborných komisí Milan Košař.

Zajímalo nás, zda svého výroku nelituje a také to, s kterými projekty v Pardubicích je spojen a zda v jeho případě nemůže jít o střet zájmů v rozhodování. Oslovili jsme tedy architekta Košaře před vyhlášením mimořádných opatření kvůli koronaviru s následujícími otázkami:

„Vy jste se podílel na rozvoji Pardubic nejen v porevoluční době (AURUM), ale také v době hluboké totality, proto jste s městem velice úzce spojen. Přijde Vám (i s ohledem na stavby pod kterými jste podepsán, nebo jste s nimi jinak spojen) adekvátní takové vyjádření?

Je Vám známo, který developer chystá tuto výstavbu?
Můžete sdělit na kterých projektech výstavby jste se v Pardubicích podílel jako architekt?
Můžete sdělit na kterých projektech výstavby jste se v Pardubicích podílel jako projektant či poradce?
Jsou v současné době projekty developerské výstavby, na kterých pracujete v jedné z výše uvedených rolí?
Můžete uvést investory u jednotlivých projektů?“

Po urgenci odpovědí po více než dvou měsících se architekt Košař, zastupitel a člen odborné městské komise, za práci v níž je placen z veřejných peněz odpověděl: „Na Vaše dotazy nebudu reagovat na základě zkušenosti, že moje vyjádření jsou téměř vždy účelově vytržena z kontextu a ve výsledku zkreslována. K problematice, na kterou se ptáte jsem se již vyjádřil stejně jako ostatní členové komise pro urbanismus, názor této komise byl jednohlasný. Můj názor na celou věc je odborný a jakákoliv snaha o politizaci celé věci jde mimo mne.“

Za výstavbou bytového komplexu v sousedství ulice S. K. Neumanna, který bývá proto označován jako SKN stojí společnost Black Bird Real Estate, za kterou stojí podnikatel Jiří Trávníček (JT Capital a. s). Zeptali jsme se tedy, co firma říká na politické proklamace pardubických zastupitelů. „Zaznamenali jsme kritická vyjádření zejména dvou místních politiků, pana Milana Košaře a paní Heleny Dvořáčkové, kteří uvádí naprosto zkreslené nebo nereálné informace. Je nám líto, že se ani jeden z nich na nás neobrátil, aby svá tvrzení ověřil,“ uvedl jednatel developera BlackBird Real Estate Jan Kotaška s tím, že firma je připravena o požadavcích zástupců municipality jednat a v případě, že to bude možné, vyjít jim vstříc.

První vstřícné kroky před časem potvrdil také starosta pátého Pardubického obvodu Jiří Rejda (ANO). Ten připustil, že původní návrhy nebyly úplně zdařilé, ale že architekti developera projekt již vylepšili. Jednatel developerské firmy dodal, že podle jeho informací má jejich projekt nejvyšší podíl veřejných prostor, zeleně a občanské vybavenosti ze všech projektů, které v Pardubicích vznikají. „Projekt SKN počítá s nabídkou nebytovými prostorami pro občanskou vybavenost v rozsahu až 70 tisíc m2.. Tato kapacita je dokonce naddimenzovaná tak, aby bylo možné uspokojit všechny požadavky města. Nijak neřešíme situaci Masarykových kasáren a nedáváme tuto nemovitost do souvislostí se svým projektem,“ dodal Kotaška.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter