Nákup energií přes komoditní burzy je téměř bez rizik. Jde jen o to poznat, kdy je správný čas pro fixaci ceny

Tipy a triky jak poznat ten správný čas pro nákup energií prostřednictvím komoditní burzy a kdy zafixovat cenu, za kterou bude zadavatel nakupovat energie. To byla hlavní náplň konference Ekonomického deníku a jeho vydavatelství Media Network s názvem „Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu“.

Již druhou konferenci na téma „Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu“ uspořádal Ekonomický deník ve spolupráci s Českomoravskou komoditní burzou Kladno a právní kanceláří Aurixa.

Zástupci několika desítek měst a obcí nejen z jižní Moravy se 22. května 2019 sjeli do

Konference „Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu“, Brno 22. května 2019. Foto: Media Network

brněnského hotelu Continental, aby si poslechly zkušenosti a rady, jak co nejefektivněji nakupovat energie a další komodity, které se dají nakupovat přes komoditní burzy. Účastníci konference se dozvěděli, že pro výběr komoditní burzy, které jsou v České republice tři, nemusí pořádat výběrové řízení a mohou si svobodně vybrat.

Místopředseda Českomoravské komoditní burzy Kladno Jaromír Čermák zástupcům měst a obcí doporučil, aby si udělali „interní průzkum trhu“ a zjistili si, jaký přístup mají zástupci jednotlivých burz a jaký servis nabízejí. Právník Jaroslav Borovička z advokátní kanceláře Aurixa doporučil všem zájemcům, kteří by chtěli nakupovat přes komoditní burzu, aby si zjistili, jaká jsou burzovní pravidla. Zdůraznil také, že na burze nelze nakupovat napřímo, ale pouze prostřednictvím dohodce, kterého je vhodné také pečlivě vybrat a to nejen podle odměny za práci, kterou pro veřejného zadavatele uskuteční – tzv. „dohodného“.

Kromě možnosti nákupu přes komoditní burzu jsou ještě jiné způsoby, jak nakoupit energie a to otevřenou soutěží nebo e-aukcí.  Účastníci brněnské konference Efektivní a bezpečné nákupy energií se shodli na tom, že varianta burzovního nákupu je ale optimální. Potvrdila to například ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková. Agentura byla založena v roce 2006 se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti a její služby jsou zaměřeny na bezplatné poradenství kraji, městům, obcím, podnikatelům a neziskovým subjektům i fyzickým osobám na území Zlínského kraje. „Na Českomoravské komoditní burze nakupujeme od roku 2010 prostřednictvím dohodce FIN-servis, se kterými máme jen ty nejlepší zkušenosti a jsme s tímto druhem nákupu zcela spokojeni,“ řekla Knotková. Na jednom z příkladů uvedla, že od roku 2011 na Českomoravské komoditní burze Energetická agentura Zlínského kraje nakupuje pro zlínské organizace elektřinu za více než 30 milionů korun ročně a už má zafixované ceny i pro léta 2020 až 2022.

Na Českomoravské komoditní burze Kladno, která soustředí přes 90 procent burzovních nákupů koncovými zákazníky v ČR, nakupují všechna ministerstva, většina krajů, tisíce měst a obcí i instituce, jako je Česká televize a Český rozhlas.

Základní možností pro nákup energií, která je dle zákona o veřejných zakázkách vždy k dispozici, je otevřené zadávací řízení. V něm je zadavatel zodpovědný za přípravu dokumentace, stanovení kvalifikačních požadavků i výběr vítězného dodavatele s cenou jako klíčovým kritériem. Tento způsob je ale velmi náročný na administrativu a soutěžící dodavatelé mají celou řadu nástrojů, jak nákup zdržet. „I v případě, že zadavatel připraví perfektní dokumentaci, dodavatel, zejména ten, který v soutěži neuspěl, má moc celý proces úspěšně zkomplikovat,“ upozorňuje Petr Rudolf z advokátní kanceláře AK Kruták&Partners.

Většinu poptávky zákazníků z veřejného sektoru po energiích řeší v současnosti nákupy přes komoditní burzu, z toho přes 90 procent nákupů se realizuje přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno (ČMKBK), která tak fakticky plní úlohu centrálního tržního místa. Její cenové kurzy energií jsou využívány i pro stanovení ceny obvyklé. Vedle veřejných zadavatelů na ní nakupuje energie i několik set českých soukromých firem.  Na burze aktivně působí  renomovaní dodavatelé pokrývající 90 % trhu s dodávkami elektřiny a plynu v ČR,, což zaručuje nejvyšší možnou míru cenové konkurence. „Přes ČMKBK se zobchoduje bezmála 7 miliónů MWh za rok v ceně přes 6 miliard Kč ročně. Máme již 6262 účastníků trhu,“ uvádí místopředseda Českomoravské komoditní burzy Kladno Jaromír Čermák.

Poslední blok zahájil senátor a starosta Chrastavy Michael Canov, který účastníky pozdravil z videa, v němž vysvětluje dva případy, v nichž porazil energetické šmejdy. Podívejte se na video shrnující jeho boj s právníky neférových společností, který je v energetické branži dobře znám. Může posloužit jako příklad pro jiné obce a města.

Jiří Reichl

Jiří Reichl