Úterý, 13. dubna, 2021

MPO navrhuje vznik rady pro koordinaci poptávky a nabídky strategických technologií

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Shromažďovat poptávku po strategických materiálech a produktech v době krize a zároveň koordinovat jejich výrobu, případně upravit výrobní kapacity podniků, kteří mají ke kýženému produktu nejblíže. To vše ve spolupráci s výzkumnými institucemi. To má za cíl nově vznik nově navrhované Rady podporu strategických technologií a produktů. Jejího předsedu jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Návrh navazuje na pracovní skupinu pro domácí výrobce, která vznikla na MPO v době koronakrize.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zřídit Radu pro podporu strategických technologií a produktů, která bude koordinovat poptávky a kapacity domácího průmyslu a inovativních technologií. Její předseda bude moct předložit na jednání vlády návrh na pořízení určitého materiálu, který je potřeba pro zvládnutí nadcházející krize. Po jeho schválení vládou se o zajištění postará Státní správa hmotných rezerv. Mluvčí Správy státních hmotných rezerv Aneta Procházková se k návrhu odmítla vyjádřit. Uvedla pouze, že její kolegové návrh připomínkovali v rámci meziresortního připomínkového řízení. „V tuto chvíli nebudeme téma více komentovat,“ uvedla mluvčí.

Návrh má návaznost na činnost MPO v době krize okolo pandemie Covid-19, kdy byl mj. zřízen pracovní tým pro domácí výrobce, který vedl náměstek ministra průmyslu Petr Očko. Členy byli zástupci ministerstev vnitra (náměstek Knob), zdravotnictví (ekonomická náměstkyně Helena Rögnerová), obrany, CzechInvestu (generální ředitel Patrik Reichl), Správy státních hmotných rezerv, Svazu průmyslu a dopravy, Asosicace malých a středních podniků a Hospodářské komory ČR (Sekce pro oblast zdravotnictví).

„V době, kdy jsme pracovali v tomto týmu, tak jsme si říkali, že by bylo dobré, abychom tyto problémy řešili systematičtěji. Naučili jsme se spoustu nových věcí, které nyní můžeme zužitkovat. Zároveň ale potřebujeme nástroj, který nám umožní tuto koordinační roli plnit. Pracovní skupina, která v krizi vznikla ad-hoc byla v tu chvíli funkční, ale není to řešení na dlouhou dobu. Proto navrhujeme vznik této rady,“ řekl Ekonomickému deníku Petr Očko s tím, že Rada bude dbát na co největší zapojení domácích výrobců do zvládání nadcházejících krizí. Ostatně už jeden velký úspěch jeho tým pro domácí výrobce zaznamenal. Minulý týden získal respirátor z dílny ČVUT evropskou certifikaci a je o něj velký zájem v zahraničí.

V Radě by měli zasedat zástupci těchto institucí:

 1. Ministerstvem průmyslu a obchodu,
 2. Ministerstvem obrany,
 3. Ministerstvem zdravotnictví,
 4. Ministerstvem vnitra,
 5. Ministerstvem financí,
 6. Státní správou hmotných rezerv,
 7. Svazem průmyslu a dopravy
 8. Hospodářskou komorou ČR,
 9. Agenturou CzechInvest,
 10. Asociací malých a středních podniků a živnostníků,
 11. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů,
 12. Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

K jednání Rady bude možno přizvat jako hosty zástupce dalších institucí, například zástupce samospráv. „Záměrem je sestavit Radu ze zástupců příslušných úřadů a institucí tak, aby tento představoval průnik napříč tuzemským průmyslovým spektrem a s úřady s působností spjatou s mimořádnou situací. Předpokládá se účast na úrovni náměstků relevantních sekcí za příslušná ministerstva (podpořených jejich odbornými týmy) a osob ve vedoucím postavení za ostatní instituce,“ uvádí se v návrhu MPO. Předsedu Rady jmenuje a odolává ministr průmyslu.

Podle záměru ministerstva by měla rada úzce spolupracovat s vládou a jejími orgány, Národní ekonomickou radou vlády a institucemi na koordinaci definování strategických potřeb státu a jejich propojení s nabídkou české výrobní a výzkumné základny. „Rada provádí komplexní vyhodnocení nabídky, kapacit a potenciálu domácích společností a výzkumných ústavů, a podává návrhy k maximalizaci využití stávajících domácích výrobních kapacit, závěry tohoto šetření vede ve stálé databázi zřízené pod správou Ministerstva průmyslu a obchodu pro případnou budoucí potřebu, přičemž upřesní parametry fungování této databáze i s ohledem na potenciálně citlivé informace, které mohou být v databázi vedeny. V této souvislosti vyhodnotí vypovídající hodnotu a míru využití obdobných databází, které vznikly v období pandemie,“ uvádí se dále v materiálu MPO. Podle náměstka Očka je potřeba především znovu definovat, co jsou strategické materiály i s ohledem na to, co jsme v posledních měsících prožili.

Podle mluvčí CzechInvestu Jany Kohoutové agentura vítá centrální koordinaci, užší spolupráci a mobilizaci výrobních schopností a kapacit českých výrobců. „CzechInvest se také velmi aktivně zapojoval v době nouzového stavu při propojování českých firem za účelem dodávek osobních ochranných prostředků státu, ale i jiným firmám a institucím. S většinou českých výrobců ochranných prostředků jsme tudíž byli v uplynulých měsících v kontaktu. Řadě z nich jsme mimo jiné pomáhali se zajištěním certifikací,“ shrnula mluvčí zkušenosti agentury s touto oblastí za poslední měsíce.

Databáze Platformy

Databáze o níž se mluví v návrhu bude spravována ministerstvem průmyslu a obchodu jako neveřejná. Bude však otevřená pro registraci firem, které vyrábí například ochranné pomůcky, případně pro vědecké ústavy a instituce. Předpokládá se, že dojde ke spojení se stávající databází GovPoint.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter