Pátek, 16. dubna, 2021

MPO chce snížit povinnosti podnikatelů vůči státu. Navržena je téměř stovka opatření

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Časté novelizace stávajících zákonů a z nich vyplývající další a další povinnosti pro podnikatele jsou překážkou rozvoje podnikání v České republice. Podle plánu ministerstva průmyslu a obchodu je načase tuto zátěž začít snižovat. Zástupci všech resortů i státních organizací – jako například Úřadu patentového vlastnictví – navrhli, jak by se dala administrativní zátěž snížit.

Povinnost uvádět výčet administrativní zátěže podnikatelů v rámci všech připravovaných právních předpisů a důrazný apel na důsledné zvažování jejich časté novelizace. To jsou hlavní body, které doporučuje materiál vypracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu, kterým se budou zabývat ministři. „Je také doporučováno nově navrhovaná opatření v největší možné míře konzultovat s podnikateli, podnikatelskými svazy i prostřednictvím Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů, která působí při MPO od roku 2014,“ uvádí se ve vládním materiálu, podle nějž seznámení se s neustále se měnícími právními předpisy přináší podnikatelům značnou finanční a časovou zátěž a zejména nepředvídatelné podnikatelské prostředí.

Zástupci jednotlivých ministerstev a státních úřadů měli navrhnout opatření, kterými by se daly omezit přebujelé povinnosti podnikatelů vůči státu. „I přes již uskutečněná opatření v posledních letech je administrativní zátěž kladená na podnikatele ze strany státních orgánů vnímána stále jako vysoká. Zejména v oblastech duplicitních hlášení o odpadech, poskytování duplicitních údajů pro statistický a finanční úřad, oblast placení daní, problematika exekučního a insolvenčního řízení či nedostatečně rychle zaváděná elektronizace veřejné správy a vzájemná propojenost. Daňová oblast, která se týká všech podnikatelů, je stále vnímána jako velmi zatěžující a narůstající,“ uvádí se v materiálu pro ministry.

Na období let 2019 – 2022 bylo navrženo celkem 98 opatření. Z toho je 92 sektorových opatření a 6 systémových opatření pro snížení administrativní zátěže podnikatelů, která by se měla promítnout do nejméně 32 právních předpisů včetně mnoha nelegislativních opatření. „Navrhuje se zrušení 26 informačních povinností a redukce 107 informačních povinností. Realizace opatření však mohou v některých případech přesahovat i do dalších let, než ve kterých budou zahájena. Vliv zde hraje především legislativní proces. Zejména se jedná o projekty rozvoje elektronizace veřejné správy, které mnohdy vyžadují delší než jednoleté období pro nalezení vhodného a funkčního řešení. V tuto chvíli je navrhováno 22 projektů na digitalizaci…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Elektronickým systémem sledování doprav ve volném daňovém oběhu (e-VDO) chce ministerstvo financí od roku 2021 zefektivnit dopravu výrobků podléhajících spotřební dani, které již byly uvedeny do volného daňového oběhu, zefektivnit komunikace mezi správcem daně a podnikatelským subjektem, a zajistit, že všechny úkony vůči správci daně budou činěny přehledně na jednom místě s možností použít předvyplněné šablony pro účely opakovaných úkonů.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit