MP Praha: Řidiči alternativních taxislužeb mnohdy pracují za otrockých podmínek

Taxi. Ilustrační fotka od Olle August z Pixabay

Spletité vazby mezi majiteli aut, držiteli licencí pro taxislužby a řidiči, které mnohdy nejdou rozklíčovat. Tak hodnotí situaci u některých dopravců jezdících pod aplikacemi Bolt a Uber městská policie Praha. Podle autorů Analýzy aktuálního stavu v taxislužbě v Praze se jedná především o velké flotily, v nichž jezdí řidiči z bývalého Sovětského svazu. „Jedná se o osoby, které jsou v ČR na turistická víza, nebo mají pracovní vízum vydané v Polsku a měly by v ČR pracovat v některém výrobním podniku například v Kolíně. Osoba, která vozidla pronajímá, nenese za činnost těchto řidičů žádnou zodpovědnost, ale plynou mu velice slušné zisky,“ uvádí se doslova v analýze.

V roce 2019 strážníci Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP“) na území hl. m. Prahy uložili řidičům taxislužby, převážně za přestupky v dopravě, 2.936  pokut v příkazním řízení na místě (+1,3%) v celkové výši 2.161.521 Kč (+36,8%). Dále bylo vydáno 66 výzev pro osobu podezřelou z přestupku, 102 vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku, 149 přestupků bylo vyřešeno domluvou a 587 (-20,2%) přestupků a správních deliktů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. V roce 2019 provedli strážníci MP kontrolu 25.604 (-12,0%) řidičů a vozidel taxislužby. Vyplývá to z analýzy Městské policie v Praze k problematice taxislužby za loňský rok.

„V roce 2019 strážníci TAXI Týmu na území hl. m. Prahy uložili řidičům taxislužby, převážně za přestupky spáchané porušením důležitých povinností řidičů taxislužby, 1.216 pokut v celkové výši 1. 586.850 Kč a 19 přestupků oznámili odboru dopravně správních činností MHMP. Dále bylo zjištěno a oznámeno odboru dopravy MHMP a na úřady městských částí celkem 346 různých přestupků řidičů a dopravců v taxislužbě,“ uvádí se dále ve zprávě. Ta je kritická především k postojům městských částí, jejichž úředníci se údajně nechtějí zabývat složitou agendou kaucí za porušení zákona. „Ač byli strážníci připravení a technicky vybavení k ukládání kaucí nelegálním řidičům taxislužby, nebylo možné, vzhledem k negativnímu postoji jednotlivých ÚMČ kauce realizovat. Tento stav trvá do současné doby a měl by být snad odblokován po přijetí novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v průběhu roku 2020,“uvádí se ve zprávě. Další spolupráci s městskými částmi si strážníci pochvalují. Zejména jsou to radnice Praha 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 a 12.

Celkem provedli v roce 2019 strážníci TAXI Týmu 17.206 kontrol řidičů a vozidel taxislužby. „Celkový nárůst uložených pokut lze vysvětlit tím, že v případě zjištění přestupku řidiče taxislužby si tento raději vybere vyšší finanční postih, než aby ve správním řízení čelil možné sankci zákazu činnosti. Dalším vysvětlením může být i razantní zvýšení počtu držitelů oprávnění řidiče taxislužby, zvláště cizinců, kteří se mylně domnívají, že jim postačí průkaz řidiče taxislužby. Ostatní doklady potřebné k provozování taxislužby ignorují,“ uvádí se ve zprávě.

Řidiči alternativních taxislužeb pracují v otrockých podmínkách

Až neuvěřitelně působí pasáž zprávy o tom, jak se „shání“ řidiči alternativních přepravců.

„Je důležité upozornit, že na systém, který zavedly společnosti, UBER a BOLT se postupem času „nabalil“ mírně řečeno, zvláštní způsob podnikání. Vedle zcela legálních řidičů taxislužby, zde začaly působit i osoby, které se již v minulosti v oblasti taxislužby pohybovaly. Jejich činnost lze demonstrovat na příkladu jedné takové osoby. Tento člověk si založí tzv. „flotilu“, kdy si pronajme vozidla na operativní leasing nebo nakoupí starší ojetá vozidla, kterých může mít například až 150. Některá vozidla zaregistruje jako vozidla taxislužby a pronajme je „legálním“ řidičům taxislužby, to mnohdy znamená, že řidič má alespoň průkaz řidiče taxislužby. Další vozidla zakoupí již jako registrovaná vozidla taxislužby na různé subjekty. Taková vozidla zpravidla pronajme komukoliv, za účelem provozování taxislužby, nebo je pronajme osobě, která do těchto vozidel posadí řidiče, jež přiveze například ze zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Uzbekistán, Kazachstán, atd.).

Jsou určité poznatky, že tyto osoby jsou umístěny v neidentifikovaném ubytovacím zařízení, kde buď odpočívají, nebo odsud vyjíždějí do ulic HMP vykonávat taxislužbu, za téměř otrockých podmínek. Jedná se o osoby, které jsou v ČR na turistická víza, nebo mají pracovní vízum vydané v Polsku a měly by v ČR pracovat v některém výrobním podniku například v Kolíně. Osoba, která vozidla pronajímá, nenese za činnost těchto řidičů žádnou zodpovědnost, ale plynou mu velice slušné zisky. Dále je třeba uvést, že v případě kontroly a uložení kauce, tato osoba bez větších problémů kauci složí, aby mohlo vozidlo dále jezdit, ale osud řidiče je mu lhostejný, protože ho obratem nahradí jiným. Tento způsob „podnikání“ se bohužel již rozšířil do takových rozměrů, že jej bude jen velice obtížné účinně postihovat,“ varuje zpráva městské policie. Z praxe tedy vyplývá, že se v současné době dá jen velmi obtížně zjistit identita osoby, která je odpovědná za provozování taxislužby. „To platí zvláště u osoby, která je majitelem „flotily“. Zde je téměř nemožné takovou osobu nebo firmu identifikovat a postihnout,“ dodávají strážníci.

I řidiči taxi jezdí pro „aplikace“|

Strážníci Taxi týmu zaznamenali také případy, kdy řidiči klasických taxislužeb s „kloboukem“ na střeše auto ve vhodném okamžiku „odmašlí“ a přihlásí se do některé z aplikací. „Jako příklad lze uvést chování řidiče taxislužby, který nabízí taxislužbu s řádně vybaveným vozidlem, to znamená, že vozidlo je označeno svítilnou, je vybaveno taxametrem a je zařazeno v evidenci vozidel taxislužby. Řidič takto označeného vozidla naloží zákazníky a podle jejich přání je odveze na Letiště Václava Havla. Zde odstraní z vozidla svítilnu, přihlásí se na některou z aplikací a zhruba do pěti minut naloží další zákazníky a odveze je do centra města, kde opět na vozidlo umístí svítilnu. A takto postupuje i několikrát za den. Zdánlivě se jeho chování jeví jako velice efektivní, ale ve skutečnosti se dopouští protiprávního jednání, když kombinuje dva druhy taxislužby,“ upozorňují strážníci s tím, že tato situace je naprosto schizofrenní, kdy na jedné straně řidiči taxislužby protestují, proti nástupu společností UBER a BOLT, ale na druhou stranu, aby se udrželi na trhu, využívají jejich aplikace. „Tito řidiči taxislužby se musí vyrovnat s konkurencí řidičů, kteří nedodržují pravidla a tím mají nižší náklady, čímž jsou zvýhodněni,“ dodává městská policie.

Liftago jako vzor pro řešení problémů?

Problémům by se dalo podle členů Taxi týmu Mětské policie Praha předejít poměrně jednoduše. Stačilo by podle nich přijmout model, který používá například společnost Liftago. „Řidič, který jezdí s touto aplikací má všechny doklady potřebné k provozování taxislužby, vozidlo je řádně označené a vybavené taxametrem. Zákazník provede prostřednictvím mobilní aplikace objednávku jízdy. Následně obdrží nabídku s orientační cenovou kalkulací. Pokud nabídku zákazník odsouhlasí, je přistaveno vozidlo, řidič přepravu řádně zaznamená do taxametru a cestující po ukončení jízdy uhradí jízdné přes aplikaci, nebo hotově.“ Na tomto příkladu lze ukázat, že vše mohlo proběhnout i bez zásadních zásahů do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,“ dodává zpráva MP Praha.

Jiří Reichl