Pátek, 25. června, 2021

Mnohamilionová pokuta pro šest stavebních firem za bid rigging

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za koordinaci nabídek na trhu inženýrského stavitelství uložil v těchto dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šesti společnostem pokuty v celkové výši 26.824.000 korun. Soutěžitelé využili procedury narovnání, za což jim byly sníženy pokuty o 20 procent.

Společnosti DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, HYDRO & KOV, SWIETELSKY stavební, PROTOM Strakonice, AQUEKO a I. Kamenická stavební a obchodní firma se dopustily zakázané dohody typu bid rigging tím, že v roce 2011 koordinovaly své nabídky do výběrového řízení v rámci projektu „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“. Cílem dohody bylo to, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY. Takto sladěné nabídky byly pak skutečně u zadavatele podány. Nejvyšší sankci obdržela společnost SWIETELSKY stavební, a to ve výši 20.914.000 korun. Nejnižší pak PROTOM Strakonice v částce 531.000 korun.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení na základě upozornění Auditního orgánu Ministerstva financí. Po prověření nabídek, zejména porovnáním položkových rozpočtů podaných v rámci nabídek jednotlivými soutěžiteli, ÚOHS zjistil, že všech šest účastníků řízení podalo nabídky, které se vyznačují naprostou cenovou shodou v signifikantní většině jednotlivých položek stavebních rozpočtů,“ uvádí se v rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Stavební rozpočet měl celkem 357 položek. V případě 312 z nich byly všechny položkové ceny (jednotkové, ceny za dodávku a montáž a celková cena) všech jednotlivých nabídek účastníků řízení na setinu koruny shodné s cenami uvedenými v rozpočtu projektanta. U zbývajících položek rozpočtu došlo ke změně jednotkových cen (a shodně také ke změně v cenách za dodávku, montáž a v celkové ceně) v nabídkách účastníků řízení pouze jejich navyšováním od rozpočtu projektanta, a to v mnoha případech u jednotlivých účastníků řízení ve stejných položkách a ve stejných částkách.

„Téměř naprostou shodu, či shodné zvýšení cen některých položek jednotlivými účastníky řízení, v položkových rozpočtech všech uchazečů podaných do výběrového řízení, nelze vysvětlit jinak, než že v blíže nezjištěném období před podáním nabídek do výběrového řízení muselo mezi účastníky řízení dojít ke koordinaci a slaďování výše zmíněných položkových cen do výběrového řízení. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že zkoordinované nabídky skutečně zadavateli do výběrového řízení podali,“ píše se dále ve verdiktu antimonopolního úřadu. Rozhodnutí již z větší části nabylo právní moci. Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil, že společnost PROTOM Strakonice podala rozklad proti výši uložené sankce. Z tohoto důvodu v této části zatím rozhodnutí nenabylo právní moci.

Společnost SWIETELSKY stavební obdržela pokutu ve výši 76 200 000 korun v  historicky nejvyšší sankci, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předloni uložil sedmi velkým stavebním firmám. Tato sankce byla uložena těmto stavebním společnostem v celkové částce 1,66 miliardy korun za údajný kartel v oblasti veřejných zakázek. Krajský soudu v Brně ale toto rozhodnutí ÚOHS v roce 2017 zrušil.

Kristián Chalupa

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter