Na MMR míří auditní mise z Bruselu. Kvůli IROP

Pravděpodobně první bruselská auditní kontrola čerpání aktuálních operačních programů míří na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR to uvedl náměstek ministryně Šlechtové Zdeněk Semorád.

Integrovaný operační program (IROP) v němž je alokováno cca 125 miliard korun (4,64 mld korun) je největším operačním programem, který v současném období (2014-2020) běží. Podle náměstka ministryně pro místní rozvoj Zdeňka Semoráda se právě na jeho kontrolu nahlásil auditní orgán z Bruselu. Semorád dodal, že podle jeho informací je IROP prvním operačním programem v tomto programovacím období, který bude zkontrolován. „Na začátku listopadu nás tak čeká několik dnů jednání s kontrolními orgány. Auditoři se zaměří nejen na ministerstvo jako řídící orgán programu, ale budou se zajímat také o činnosti měst při výběru projektů v rámci tzv. integrovaných nástrojů,“ dodal Semorád.

Příjezd kontrolorů je samozřejmě vždy provázen mírným napětím z toho, co všechno bude kontrolováno a jak kontrola dopadne. Podle ministerstva je z celé výzvy již vyhlášeno přes 92 % celkové alokace. Celkově bylo vyhlášeno 77 výzev v hodnotě 114,08 miliard korun. Podle Semoráda je plánem mít ke konci roku 40 % alokace programu v projektech, kterým bylo vydáno rozhodnutí o dotaci. Díky tomuto operačnímu programu již bylo rekonstruováno 263 kilometrů silnic, vystavěno 56 kilometrů nových cyklostezek, pořízeno 220 vozidel pro veřejnou dopravu, téměř 16 tisíc domácností bude mít nižší spotřebu energie a v neposlední řadě bude pro sbory dobrovolných hasičů pořízeno 114 cisternových automobilových stříkaček a 63 dopravních automobilů pro nouzové zásobování a evakuaci obyvatel.

V nejbližší době budou podle Semoráda vypsány výzvy, do kterých se mohou zapojit obce. Plánuje se Sociální bydlení II. s alokací 0,705 mld Kč, Sociální bydlení II. (SVL) kde se alokace 1,647 miliard a Energetické úspory v bytových domech, kde bude nachystáno 27,71 miliard.

Na celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR se v odpoledním bloku I. dne mluvilo o zkušenostech se všemi operačními programy. Například ředitel odboru řídícího Program rozvoje venkova Josef Tabery z Ministerstva životního prostředí prozradil, že na jaře bude znovu vypsána výzva 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. „Ta totiž končila včera odpoledne a řada z těch správců lesů, které byly postiženy nedělní vichřicí, nestačili žádost podat,“ řekl před zaplněným sálem Tabery.

Náměstek ministra školství pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský uvedl, že v operačním programu Věda výzkum pro inovace bylo například vyčerpáno 7 miliard korun na založení nových výzkumných týmů v České republice, který se účastnili také zahraniční vědci. Za dalších 10 miliard korun jsou postupně dovybavována vědecká pracoviště. „Mám také velkou radost z toho, že 75% všech škol v České republice jsou příjemci peněz z EU, za což patří vám, jako zřizovatelům některých z nich, velké poděkování,“ uvedl Velčovský.

Náměstek ministra životního prostředí Jiří Kříž pochválil některé představitele obcí a měst, kteří nabízí svým spoluobčanům, kteří mají problém s vyplněním žádosti v rámci Operačního programu životního prostředí na kotlíkové dotace, pomáhají s jejich vyplněním. „Tento projekt má ambici skokově zvýšit kvalitu ovzduší a je to jedna z mála oblastí, ve které se bude moct EU pochlubit razantní změnou v určitém sektoru, z čehož máme velkou radost. Navíc se nám podařilo odklonit tu protivnou bruselskou administrativu od lidí na kraje, takže jsou ty žádosti maximálně jednoduché a přívětivé pro koncového uživatele,“ řekl Kříž.

V tomto operačním programu by podle Kříže měla být prodloužena Prioritní osa 3 – zpracování odpadů – kde je veliký zájem subjektů. „Ještě to není zcela jasné, ale já se klaním k tomu, že bude tato část prodloužena o pár měsíců,“ řekl Kříž, který upozornil také na nový finanční nástroj – tzv. Evropskou půjčku, která bude určena pro firmy, které chtějí investovat do ekologizace svého provozu. Na tyto projekty bude MŽP přispívat 25% a další část bude možno získat zmiňovanou evropskou půjčku. Jde o výhodné půjčky dotované z EU fondů. Ministerstvo životního prostředí poskytuje tuto alternativní formu podpory ke standardním dotacím, zprostředkovává je Státní fond životního prostředí ČR. V pilotní výzvě je na zvýhodněné půjčky určené na projekty snižující environmentální rizika vyhrazeno 480 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, dalších 343 milionů k tomu nabízí ze svých zdrojů ve formě dotací SFŽP ČR.

Stavu čerpání jednotlivých projektů se budeme věnovat detailně v následujících dnech.

Jiří Reichl