Ministr záštit Jurečka – od začátku roku rozdal 9 a čtvrt milionu korun

Marian Jurečka, ministr zemědějství, Praha, 8.7.2016, Foto: Ministerstvo zemědělství ČR

Ministr zemědělství Marian Jurečka by se klidně mohl přezdívat „Ministr záštit“. Od začátku roku jich udělil již 301 za více než 9 milionů korun. A to je konec roku takřka v nedohlednu.

Více než jednu záštitu denně od začátku roku, včetně sobot, nedělí a svátků, udělil ministr zemědělství Marian Jurečka od letošního ledna. „Od začátku roku udělil ministr Marian Jurečka 301 záštit. Celková částka, která v tomto roce na záštity šla, je 9.295.000 korun,“ uvedla na dotaz Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství (MZe).

Přitom na samotných webových stránkách se k záštitě ministra uvádí: „Záštita ministra zemědělství České republiky je čestná pocta, z níž nevyplývá nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud kompetentní orgán nerozhodne jinak.“ O to víc zarážející je souhrnná informace o poskytnutém finančním plnění za udělené ministerské záštity.

Dále se na webu píše, že „ministr zemědělství může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými či veřejně prospěšnými odbornými, vědeckými, zdravotními, osvětovými a jinými celostátními i lokálními akcemi zasluhujícími obecného zřetele jak na území České republiky, tak i při její prezentaci v zahraničí“, zdá se tedy, že ministr Jurečka se domnívá, že akcí, které lze takto označit se děje více než 300 za rok.

Ministerstvo uzavřelo 300 smluv, zveřejnilo 39

Ekonomický deník žádal tiskové oddělení MZe o seznam všech záštit a případně příslušných částek k nim se vážících. S odkazem na značnou pracnost vyhledání těchto informací odkázala mluvčí Ježková na podání žádosti podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Argument velkou časovou náročností je přitom velmi paradoxní, jelikož veřejní zadavatelé, kterým ministerstvo zemědělství pochopitelně je, mají podle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 v registru smluv, který je dostupný na internetu. Stačilo by tedy příslušné údaje pod klíčovými slovy vyexportovat a poslat.

Podle zákona je smlouvy nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. „Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabývají účinnosti 1. července 2017,“ uvádí se v zákoně.

Při exportu všech smluv Ministerstva zemědělství v Registru smluv s označením „záštit*“ a odfiltrování nesmyslných nálezů a starých údajů z roku 2016, zůstalo v tabulce 39 záznamů smluv v celkové hodnotě 5.450.000 Kč vč DPH (4.184.881,- bez DPH). I když se povinnost zveřejňovat smlouvy týká jen těch nad 50.000 korun, je otázkou, jestli se všech zbývajících 262 smluv, které na internetu nejsou, vejde do tohoto limitu.

Při stejném postupu u několika náhodně vybraných ministerstev (vnitra, kultury, životního prostředí, financí) systém nevygeneroval žádné smlouvy. Z neoficiálních informací se podařilo zjistit, že ministerstvo obrany od začátku roku udělilo několik desítek záštit ministra, ale neuvolnilo v této souvislosti žádné finance.

Největší záštita za 700 tisíc. Standardně 50-80 tisíc

Letošní největší záštita byla ředitelem odboru kanceláře ministra Vítem Doležálkem podepsána 15. července a v registru smluv publikována 21. sprna a je na zajištění akce „Zemědělec roku 2017 – Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání“. Ministr Marian Jurečka na ni uvolnil 700 tisíc korun. Celou smlouvu si můžete prohlédnout zde.

Půl milionu korun dostali od Jurečky pořadatelé soutěže E.ON Energy Globe, čtvrt milionu korun Výstava, vyhlášení výsledků, předávání cen a katalog k soutěži Czech Nature Photo a po 200 tisících pak Garden Food Festival 2017, BOSCH FRESH FESTIVAL a XVI. Agrární ples pořádaný Agrární komorou České republiky. V tomto případě byly peníze určeny na pronájem Žofína.

Nejnižší podpora je 60.000 korun a byla udělena spolku Hanáčtí patrioti na pořádání Hanáckých dožínkových slavností. Přitom jen měsíc předtím na Olomoucké dožínkové slavnosti dostala záštitu Agrární komora Olomouckého kraje a tu Jurečka „zadotoval“ 150 tisící korunami. Právě v Olomouckém kraji Jurečka vede kandidátku do podzimních parlamentních voleb.

Jsou smlouvy propagující Jurečku nákladem volební kampaně? Otázka pro nový úřad

Všechny smlouvy o záštitě jsou stejné, liší se pochopitelně jen názvem podpořené akce, částkou a změnami v rozpočtové tabulce. Mimo jiné je v ní u vedeno, že pořadatel, jemuž je udělena záštita, je zavázán ve všech doprovodných materiálech a informační kampani uvést, že akce je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Pro reprezentační a propagační účely může pořadatel umístit logo MZe v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě. Jeho použití podléhá předchozímu schválení Odborem kanceláře ministra MZe.

Vzhledem k tomu odstavci bude zajímavé vědět, zda nelze tuto masivní finanční podporu ze strany instituce, tedy ministerstva, propagující jednu osobu (ministra), která navíc kandiduje v nadcházejících parlamentních volbách, považovat za náklad volební kampaně. Zástupců nově zřízeného Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí jsme se již ptali, prozatím jsou otázky bez reakce.

O vágnosti a univerzálnosti uzavíraných smluv svědčí například dohoda s Českým svazem zpracovatelů masa o udělení záštity ministra pro soutěž Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017, kterou pořádá český svaz zpracovatelů masa, na kterou dal ministr Jurečka 150 tisíc korun. I na tuto záštitu je uzavřena standardizovaná smlouva, v níž se mění jen předmět akce. Ta zní: „Pořadatel se zavazuje prezentovat MZe v rámci akce Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017 následovně: uvést logo MZe a informaci o záštitě na tiskových materiálech (pozvánky, plakáty) a v rámci PR kampaně (inzerce) a na webových stránkách pořadatele. Pořadatel se zároveň zavazuje předat MZe grafické návrhy prezentačních a informačních materiálů s logem ke schválení před zahájením tisku. MZe se zavazuje předat pořadateli závazné připomínky do 3 pracovních dnů od obdržení návrhů, které 2/5 pořadatel zapracuje do návrhů a vrátí ke konečnému schválení MZe nejméně dva dny před tiskem. Dále se pořadatel zavazuje zmínit převzetí záštity nad akcí v průběhu jejího moderování. Pořadatel se také zavazuje umístit 1 roll-up MZe (rozměry 85 x 200 cm) do prostor konání akce.“

O odstavec výše se přitom píše, že účelem této dohody je poskytnutí záštity ministra zemědělství na organizaci akce Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017, která se uskuteční ve dnech od 1. května do 24. listopadu 2017 řeznicko-uzenářských prodejnách v České republice. Cílem soutěže je prezentace kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Jde o jedinečnou možnost poukázat na důležitost poskytovaného servisu a na jeho přínos koncovým spotřebiltelům.“ (přepis skutečné dohody včetně pravopisných chyb – pozn. red.). V rozpočtové tabulce, která je součástí každé smlouvy se navíc uvádí, že ministerstvo dá 105 tisíc na nájmy prostor a techniky. Není tedy zcela jasné, jaký nájem prostor si Jurečka u Svazu zpracovatelů masa pronajímá. Že by platit uzenářům za umístění plakátů v jejich prodejnách? Co je pak míněno položkou technika?

Jiří Reichl