Ministerstvo pro místní rozvoj doufá ve shodu na stavebním zákoně, první výsledky jsou podle něj na světě

S velkými městy, která kritizují stavební zákon, se ministerstvo pro místní rozvoj podle svého tvrzení dohodne. Kritika plyne mnohdy z nepochopení a různých pohledů na komplexní problematiku povolování staveb. Včerejší schůzka s představiteli velkých měst potvrdila, že kompromisy lze u jednoho stolu rychle nalézt.

Názor velkých měst na rekodifikaci je pro Ministerstvo pro místní rozvoj prioritní, protože reprezentují více než pětinu obyvatel ČR a současný stav stavební legislativy, který podvazuje ekonomický rozvoj, tak dopadá především na ně. „Jsme rádi, že si největší města uvědomují nutnost zásadních změn stavebního zákona. Ta je totiž nezbytná pro jejich další rozvoj. Podařilo se nám vyjasnit si některé neodůvodněné obavy samosprávy ze ztráty svého vlivu nad tím, co se v jejich katastru postaví. Některé paragrafy zákona během připomínkového řízení upravíme tak, aby byla role měst a obcí ještě více posílena,“ uvedla náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová.

Zástupci měst souhlasí s tím, aby v povolovacím řízení do budoucna uplatňovali práva v postavení účastníka řízení. Obec by podle dohody měla mít nově možnost vydávat předběžnou informaci k záměru stavebníka, což by přispělo i k zrychlení povolování. Obce by také měly být v budoucnu informovány cestou „hlídacího psa“, (který bude součástí digitalizace stavebního řízení), o zahájení povolovacího řízení, aby mohly začít hned sledovat dokumentaci.

Zástupci měst dále diskutovali o tom, jak bude zákon upravovat územní plánování. K této problematice se pracovní skupina ministerstva s představiteli Prahy, Brna, Ostravy, Liberce a Plzně ještě sejdou. „Obce mají mít samozřejmě v území vliv. Nikoli ale nezákonným působením starostů na stavební úřady, jak se dnes děje. Těší mě, že se s velkými městy shodujeme, že tento vliv má být zajištěn prostřednictvím účastníka řízení a v územním plánování, jak je obvyklé na západě,“ dodala Marcela Pavlová. Tak budou moci obce uzavírat s investory smlouvy o spolupráci bez obav z tzv. systémové podjatosti.

Tři měsíce na vypořádání připomínek

Náměstkyně Pavlová zároveň informovala představitele měst o tom, že ministerstvo po dohodě s premiérem prodloužilo lhůtu pro vypořádání připomínek na tři měsíce. Na připomínkách začali úředníci ministerstva intenzívně pracovat již v průběhu Vánoc. „Připomínky nyní dále vyhodnocujeme a sčítáme. Vzhledem k tomu, že jde o revoluční změnu, očekáváme, že celkově jich budou tisíce, nicméně velká část z nich se bude týkat vzniku nezávislé soustavy stavebních úřadů,“ dodala Pavlová. To je ale  podstata celého zákona, která vychází z věcného záměru prodiskutovaného již v červnu. „Je třeba si na rovinu říci, že bez toho, aby tato nezávislá soustava vznikla, ztrácí nový zákon smysl a ke zrychlení stavebního řízení nedojde,“ poznamenala. Nepodaří se totiž začlenit do stavebních úřadů dotčené orgány a občan, který chce stavět, bude muset i nadále obíhat více než 40 různých úřadů a žadonit tam o razítka.

Poroste stavebnictví i letos? Stavaři míní, že ano

Většina stavebních firem hodnotí uplynulých dvanáct měsíců jako velmi dobrý rok, v němž se podařilo dokončit řadu projektů. „V roce 2019 jsme dokončili nemocnici v Teplicích, bazén v Rakovníku a projekt RIFT pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním roce nás čeká například dokončení nové expozice australské fauny v areálu pražské ZOO, budeme pokračovat v rekonstrukci Bratislavského hradu a pracovat na nemocnici v Nitře,“ zmiňuje některé z projektů ekonomicko-provozní ředitel rodinné stavební firmy VW WACHAL z Kroměříže Ondřej Wachal.

Většímu růstu tržeb stavebních firem mnohdy brání zrušená výběrová řízení ze strany zadavatelů staveb, dodatečné změny v projektech či dlouhé schvalování stavebních projektů. Ondřej Wachal k tomu dodává: „V loňském roce jsme kvůli zrušeným tendrům přišli o zakázky za přibližně 400 milionů korun. I když jsme nabídli nejlepší cenu ze všech účastníků výběrového řízení, stále byla naše nabídka výše, než investor očekával. O peníze nás připravuje i pomalejší výstavba. Některé projekty se ze strany investorů neúměrně prodlužují. Problémem jsou například změny v projektech, které vedou ke zbytečným prostojům a ztrátám z nevyužitých kapacit.“ Stavební firmy doufají, že se s novým stavebním zákonem zrychlí plánování a povolování staveb. K zefektivnění přípravy a realizace staveb v brzké době přispěje také digitalizace stavebnictví, zejména pak technologie BIM (Building Information Modeling).

Z listopadového průzkumu společnosti CEEC Research mezi řediteli českých stavebních společností vyplynulo, že sektor stavebnictví ještě minimálně letos a v příštím roce čeká růst. Jeho tempo bude ovšem postupně ztrácet na síle, což se promítne do výsledných tržeb stavbařů. „V roce 2020 s výraznějším útlumem ve stavebnictví zatím nepočítáme. Největší objemy investic budou nadále směřovat do infrastruktury, pokračovat budou ovšem také investice do nemocnic, škol či domů sociálních služeb. Ve stavebním sektoru pravděpodobně dojde k určitému zklidnění, které oboru spíše prospěje a trh se do určité míry pročistí,“ myslí si Wachal.

Jiří Reichl