Neděle, 17. října, 2021

Ministerstvo životního prostředí udělilo výjimku z emisí rtuti Elektrárně Ledvice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo další výjimku z emisních limitů, tentokrát Elektrárně Ledvice v majetku společnosti ČEZ. Díky výjimce může čtyřnásobně překračovat limit pro vypouštěnou rtuť. Ve společné tiskové zprávy na tu upozornily organizace Greenpeace, Hnutí Duha a Frank Bold.

Podle ekologů postupuje ministerstvo životního prostředí nezákonně. Podle evropských pravidel totiž měly bý všechny výjimky z plnění limitů BAT uděleny do 17. srpna, kdy zpřísnění limitů vstoupilo v platnost. Ministerstvo přesto krajským úřadům ve svém stanovisku sdělilo, že zpoždění při zavádění nových emisních limitů v řádu týdnů považuje za přijatelné.

Spor se týká 660megawattového bloku Elektrárny Ledvice, který zahájil provoz v listopadu 2017. Jedná se o největší a nejmodernější uhelný blok v České republice. Podle původních plánů chtěl ČEZ blok spustit již na konci roku 2012, jenže vše se zpozdilo kvůli netěsnosti svarů na ocelových dílech. Elektrárna spaluje hnědé uhlí z nedalekého lomu Bílina.

Stejný problém se týká tří dalších uhelných elektráren. Vzhledem k podaným odvoláním stále není jisté udělení výjimek v případě elektráren Chvaletice, Mělník I a Opatovice. Elektrárna Počerady sice výjimku získala od ministerstvo životního prostředí na začátku září v odvolacím řízení, jenže ekologické spolky chystají podání správní žaloby k soudu.

Kdo nemá výjimku, ať skončí hned

Podle názoru ekologických organizací či právníků z Frank Bold by zdroje bez platného povolení měly být odstaveny z provozu. Nové limity BAT (Best available techniques) platí v zemích Evropské unie od 18. srpna letošního roku. Vztahují se na všechna velká spalovací zařízení o celkovém tepelném příkonu 50 MW nebo více. Výjimku má většina tepláren s výkonem do 200 MWt; přísnější limity emisí oxidů dusíku a síry, rtuti či prachových částic se na ně budou vztahovat od ledna roku 2023.

Výjimka z limitů BAT přitom není věc, na kterou by vznikal automatický nárok. Majitelé uhelných elektráren musejí prokázat, že nedojde k závažnému znečištění životního prostředí a že dosažení úrovní emisí dle BAT by vedlo k nepřiměřeně vysokým nákladům. Úředníci jim v takovém případě mohou dát víc času na splnění limitů, jindy jsou výjimky udělovány s ohledem na odstavení uhelných kotlů či změnu paliva během několika nejbližších let.

Ohledně limitů vládne nejistota i na unijní úrovni. Evropský soudní dvůr v únoru zrušil prováděcí rozhodnutí o emisních limitech pro uhelné elektrárny a teplárny, známé pod zkratkou BAT. Majitelé elektráren považují tyto limity za příliš přísné, avšak soud jejich nastavení nezpochybnil. Napadené rozhodnutí zrušil výhradně z procesních důvodů: kvůli poškození práv Polska a dalších odpůrců přísnější regulace.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter