Pondělí, 24. ledna, 2022

Evropský soud vyhověl Polákům, ruší přísné limity emisí z elektráren

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropský soudní dvůr zrušil prováděcí rozhodnutí o emisních limitech pro uhelné elektrárny a teplárny, známé pod zkratkou BAT. Majitelé elektráren považují tyto limity za příliš přísné, ale soud jejich nastavení nezpochybnil. Napadené rozhodnutí zrušil výhradně z procesních důvodů: kvůli poškození práv Polska a dalších odpůrců přísnější regulace.

Vše začalo schvalováním nových limitů BAT pro elektrárny na přelomu března a dubna roku 2017. Jenže mezi oběma měsíci existoval jeden zásadní rozdíl. Zatímco do 31. března 2017 se návrhy na Radě Evropské unie schvalovaly podle starších pravidel daných smlouvou z Nice, od dubna už členské země hlasovaly podle Lisabonské smlouvy. Země, které vystupovaly proti zpřísnění emisních limitů, držely podle smlouvy z Nice blokační minoritu, ale podle Lisabonské smlouvy již neměly dost hlasů na zamítnutí návrhu.

Pro připomenutí: blokační menšinu tvořilo vedle prouhelného Polska také Česko, Slovensko Německo, Finsko, Maďarsko a Bulharsko. Jenže podle poměru hlasů dle Lisabonské smlouvy dali příznivci přísnější regulace dohromady těsnou většinu 65,14 procenta hlasů. Pro přijetí návrhu bylo nutné získat 65 procent. Hlasování na Radě proběhlo 28. dubna 2017, jenže jednání bylo svoláno již v březnu. Vznikl tak spor, podle jakých pravidel se má hlasovat.

Evropská komise v červenci 2017 prováděcí rozhodnutí o emisních limitech BAT potvrdila a o měsíc později vstoupilo v platnost. Polsko, Maďarsko a Bulharsko jej napadly u Evropského soudu v Lucemburku. Soud ve věci rozhodl až po více než třech letech – letos na konci ledna. Jak dále soud uvedl na svém webu, účinky rozhodnutí vstoupí v platnost až 12 měsíců po jeho vyhlášení, aby nevznikla právní nejistota.

Best available techniques (BAT) se týkají spalovacích zařízení s tepelným příkonem od 50 megawattů výše. Nastavují maximální povolené limity oxidu siřičitého, oxidů dusíku, jemného prachu, rtuti a dalších zdraví škodlivých látek s účinností od srpna 2021 dále. Kritici z řad tradičního průmyslu a energetiky považují aktuální limity BAT za příliš přísné, hlavně limity pro rtuť se prý pohybují na hraně technické dosažitelnosti. Vedle drahých emisních povolenek jsou tak limity BAT považovány za druhého „hrobníka“ uhelné energetiky v zemích Evropské unie.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter