Ministerstvo průmyslu a rozvojová banka nabízí peníze na boj s kůrovcem

Nové stroje a zařízení na likvidaci následků působení kůrovce mohou nyní získat firmy i živnostníci díky programu EXPANZE financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a realizovaného prostřednictvím Českomoravské rozvojové a záruční banky.

Projekty zaměřené zejména na pořízení nových technologií na zpracování kalamitního dřeva a na rozšíření i vznik nových skladovacích prostor ke skladování (suchého i mokrého) dřeva ze stromů napadených kůrovcem je připravena podpořit Ministerstvo průmyslu a obchodu z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB).

Formou zvýhodněného úvěru je možné financovat téměř polovinu výdajů (až 45 %) projektu, přičemž úvěry mohou být poskytnuty zájemcům z řad malých a středních firem ze zdrojů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výše tohoto úvěru se může pohybovat mezi 650 tisíci – 60 mil. Kč, tj. celková investice ze strany podnikatelů (včetně spolufinancování zbývající části projektu komerčním úvěrem) se může pohybovat mezi 1,5 – 130 miliony korunami. Doba splatnosti bezúročného úvěru poskytnutého ČMRZB je až 10 let s možností odkladu splátek až 4 roky. Kromě toho mohou podnikatelé také získat finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč.

Nebo je možné opět prostřednictvím ČMRZB poskytnout pro tyto projekty záruku za úvěr. „Naše zvýhodněná záruka může činit až 80 % jistiny zaručeného úvěru, délka ručení je až 12 let a maximální výše úvěru je 40 mil. Kč,“ uvedl k podmínkám náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, pod který OP PIK spadá.

Peníze ze zvýhodněného či zaručeného úvěru mohou být využity na pořízení nových strojů a zařízení, koupi či rekonstrukce nemovitostí určených k podnikatelské činnosti nebo k pořízení technologických postupů, programů, licencí a softwaru.

Podrobné informace k projektům na boj s kůrovcem lze získat v regionálních kancelářích Českomoravské rozvojové a záruční banky.

Jiří Reichl