Sobota, 27. listopadu, 2021

Ministerstva musí měnit akcie spravovaných firem. Kvůli chybě v zákoně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výzvy k rezignaci, dopisy požadující vysvětlení a ostrá slova a osočování z nekompetentnosti. To jsou důsledky chybějícího jednoho slova v jednom odstavci zákona o zadávání veřejných zakázek. Kvůli němu se většina státních akciovek nemůže od října účastnit tendrů. Změnit se asi budou muset akci Explosie. Finance chtějí změnu zákona.

Na konci loňského října byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 637, který obsahoval vládní návrh Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVVZ). Ten prošel klasickým kolečkem projednávání ve výborech a čteními na plénu Sněmovny. Debata vzbuzovala velké emoce a k zákonu se sešlo více než 170 připomínek a pozměňovacích návrhů.

Ve snaze o co největší transparentnost však poslanci odhlasovali i bod, který zamezuje účast v tendrech pro akciovky, které nemají zaknihované akcie, ale jen listinné. Nemysleli však na to, že většina státních akciových společností má právě akcie v listinné podobě. A právě tato skutečnost, která se ukázala na příkladu Českých drah a odstartovala jednu z posledních roztržek ve vládní koalici, o které jsme psali v textu Poslanci vyrobili paskvil. Kvůli němu hrozí vyloučení státních akciovek z tendrů. Jenže se ukazuje, že takto chybně napsaný zákon pravděpodobně odhlasovali sami ministři.

„Vyloučení nezaknihovaných akcií bylo do zákona včleněno při projednávání ve vládě a žádný z dotčených subjektů (České dráhy, Ministerstvo dopravy anebo premiér) při projednávání jak ve vládě, tak i v Parlamentu, nepožadoval výjimku pro akciové společnosti ve vlastnictví státu,“ tvrdí se v prohlášení ministerstva pro místní rozvoj.

Jedním ze zmiňovaných pozměňovacích návrhů, které se do konečné podoby zákona dostaly, je ten z 13. ledna tohoto roku, který odhlasoval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod číslem 637/5. Jeden z mnoha pozměňovacích návrhů, který byl na tomto jednání přijat zní, že – cit.: „V § 48 se vkládá nový odstavec 10, který zní: (10) Ustanovení odstavce 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.Kdo ze členů výboru ho takzvaně načetl se prozatím nepodařilo zjistit. Podstatné však je, že se v tomto odstavci mluví o krajských, městských a obecních akciových společnostech. Pozapomnělo se na státní.

Při pátrání po dopadech tohoto zákona Ekonomický deník zjistil, že zamotal hlavu řadě úředníků na všech ministerstvech. Například Ministerstvo financí ČR muselo nechat zaknihovat akcie společnosti ČEPRO, která se stará o strategické zásoby ropy a dalších ropných produktů.

Samozřejmě MF považuje za účelné, aby předmětná změna zákona byla provedena. Gestorem právního předpisu je MMR. MF ČR

„Ministerstvo financí ví o tom, že se výběrových řízení mohou účastnit pouze společnosti se zaknihovanými akciemi. Vzhledem k tomu, že zaknihování akcií představuje nejen jednorázový výdaj, ale následně i trvalé výdaje pro společnost jako emitenta zaknihovaných akcií, tak i pro Ministerstvo financí jako jejich vlastníka, je k přeměně akcií z listinných na zaknihované přistupováno po důkladné analýze a pouze u společností, které se účastní výběrových řízení,“ uvedla Kateřina Vaidišová z tiskového odboru ministerstva financí.

Na dotaz zda experti MF nepovažují za vhodné změnit zákon tím, že by do paragrafu udělujícího výjimky krajským a městským společnostem byly zařazeny také státní, Vaidišová uvedla, že vzhledem k tomu, že bylo nutné „učinit potřebné úkony v kratším časovém horizontu, Ministerstvo financí zvolilo cestu zaknihování akcií. A to kvůli délce legislativního procesu případné novely zákona. Samozřejmě MF považuje za účelné, aby předmětná změna zákona byla provedena. Gestorem právního předpisu je MMR.“

Státní akciovky spravované Ministerstvem financí ČR a typ akcií

Název společnosti Forma akcií
ČEPRO, a.s. nově zaknihované
Český Aeroholding, a.s. listinné
IMOB a.s. zaknihované akcie zaknihované akcie
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci listinné
MERO ČR, a.s. listinné
PRISKO a.s. listinné
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. v likvidaci listinné
Thermal – F, a.s. zaknihované i listinné
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. listinné

 

Argument o vyšších nákladech na zaknihované akcie zaznívá také z ministerstva průmyslu a obchodu, které vykonává jménem státu akcionářská práva u pěti společností, kde stát vlastní 100 % akcií. Zaknihované akcie mají společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. Listinné akcie mají historicky akciové společnosti OTE, ČEPS a Explosia.

„Listinné akcie vycházejí ministerstvo mnohem levněji – jejich správa není zatížena žádnými dodatečnými finančními náklady. Zaknihované akcie jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). CDCP poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů služby téměř výhradně prostřednictvím “účastníků“ centrálního depozitáře. Za tyto služby musí ministerstvo platit poměrně vysoké poplatky, které vycházejí mimo jiné z nominální hodnoty akcií. Dnes platí MPO přibližně 72 tis. Kč měsíčně. Pokud bude nutné zaknihovat i další emise, bude to mít negativní dopad na státní rozpočet,“ uvedl mluvčí MPO František Kotrba.

Podle něj MPO o problému ví. „Analyzujeme potřebu zaknihovat akcie dalších společností. Společnosti ČEPS a OTE se tendrů neúčastní, měnit jejich akcie tedy není potřeba. Zvažujeme ale nutnost zaknihovat akcie akciové společnosti Explosia. Podle našich informací problém konzultuje s gestorem zákona (tedy Ministerstvem pro místní rozvoj) Ministerstvo financí, v jehož kompetenci je hospodaření s majetkem státu,“ doplnil Kotrba.

Žádný z dotčených subjektů (České dráhy, Ministerstvo dopravy anebo premiér) při projednávání jak ve vládě, tak i v Parlamentu, nepožadoval výjimku pro akciové společnosti ve vlastnictví státu. MMR ČR

A co na to MMR?

To na základě dotazu ministra dopravy Dana Ťoka uvedlo, že se tendrů opravdu nemůže účastnit firma, která nemá zaknihované akcie. „Pokud tedy zákon o Českých drahách v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek neumožňuje úspěšnou účast Českých drah ve veřejných zakázkách, bude nutno zvážit změnu jednoho z těchto dvou zákonů. Lze tedy změnit zákon o Českých drahách, což je plně v gesci Ministerstva dopravy, pokud jeho vedení usuzuje, že současný právní status je pro ně náhle nevýhodný.,“ uvedla mluvčí resortu Veronika Vároši.

Na dotaz ohledně dopadů zákona na další státní akciovky uvedla, že pokud by se měnil zákon o zadávání veřejných zakázek, ministerstvo pro místní rozvoj tomu nebude bránit. „Státní akciové společnosti by získaly stejnou výjimku, jako mají, na základě schváleného pozměňovacího poslaneckého návrhu, obce a kraje.“

„Ministerstvo pro místní rozvoj již v létě, tedy čtvrt roku před účinností zákona, upozornilo akciové společnosti, které nemají výlučně zaknihované akcie a v minulosti se účastnily veřejných zakázek, na skutečnost, že po nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek nebude zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s akciovou společností, která nemá výlučně zaknihované akcie.  Tato skutečnost byla proto od začátku veřejně známa, včetně členům vlády a premiérovi, tudíž akciové společnosti, případně jejich majitelé či zřizovatele (jako např. Ministerstvo dopravy), měly proto dostatek času, aby se přizpůsobily situaci některým z doporučených způsobů.

„Vyloučení nezaknihovaných akcií bylo do zákona včleněno při projednávání ve vládě a žádný z dotčených subjektů (České dráhy, Ministerstvo dopravy anebo premiér) při projednávání jak ve vládě, tak i v Parlamentu, nepožadoval výjimku pro akciové společnosti ve vlastnictví státu,“ tvrdí se v prohlášení ministerstva pro místní rozvoj.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter