Míň emisí i spotřebovaných gigajoulů. Program MPO Efekt rozdělil vloni přes 38 milionů korun

Spotřeba elektřiny. Ilustrační foto. zdroj: pixabay.com
Úpravy veřejného osvětlení, rekonstrukce topení ale i tisk informačních brožur a bezplatné konzultace pro veřejnost. Program Efekt, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, vloni podpořil celkem 174 projektů a vydal na ně 38 milionů korun. Nutnost snižovat emise i spotřebu energie vyplývá ze závazků Česka vůči Evropské unii.

Víc než polovinu peněz dokázaly ze systému vyčerpat obce a města, zhruba pětina připadla firmám, zbylou částku si rozdělily spolky, fyzické osoby a neziskové organizace. Efekt umožňuje financovat hlavně aktivity, které nedosáhnou na podporu z evropských operačních programů. Jde především o ty v Praze, menší investice a pilotní studie. Peníze jsou navíc vyplácené předem, což je pro řadu drobných žadatelů vítanou výhodou..

U neivestičních projektů, jako jsou třeba zmíněné brožury, je ale zájem mnohem větší, než jsou možnosti programu. Naopak s investičním záměrem minisetrstvo údajně podpořilo každého, kdo splnil předepsané požadavky. S žádostí tak celkově uspěly zhruba dvě třetiny zájemců.

Výsledný dopad Efektu ale není lehké změřit – jen část žadatelů má totiž za cíl přímé úspory. „Za rok 2015 bylo vynaloženo 21 milionů na podporu akcí s přímými úsporami energie. Tato částka znamená celkovou roční úsporu přes 7 462 GJ a snížení emisí v objemu 2 606 tun CO2 ročně,“ shrnuje výroční zpráva. Druhá část peněz má přispívat k větší informovanosti a zájmu lidí. Jaké úspory vzniknou v téhle kapitole se v praxi měří velmi obtížně a efektivita vynaložených peněz tak tady může kolísat.

Pro rok 2016 je připraveno 38 milionů korun, dalších 50 program dostane z prodeje emisních povolenek. Už teď je ale jasné, že všechny přihlášené projekty MPO podpořit nedokáže . Do  budoucna tak uvažuje o dalším navýšení rozpočtu.

V rámci Efektu úřad taky kontroluje výdej energií ve vládních budovách. „Celkové roční náklady na energii u sledovaných objektů v roce 2015 činily 236,5 mil. Kč, což je o 5 % méně než v roce 2014,“ uvádí zpráva.

Vanda Kofroňová