V loňském roce ÚOHS posuzoval méně spojení firem, než v letech 2016 a 2014, celkem 39

Méně fúzí, než v roce 2016 posuzoval vloni Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokles nebyl nijak výrazný, pouze o pět případů. Celkem úředníci prověřili 39 návrhů na spojení firem. Vyplývá to z výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017, kterou má Ekonomický deník k dispozici.

Posuzování případného spojování dvou nebo více soutěžitelů je jednou z náplní činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vloni vydal celkem 38 rozhodnutí, z toho osm ve standardním řízení a 30 za využití zjednodušené procedury. Jedno správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím až po přezkoumání věci v tzv. druhé fázi. „U žádného z  posuzovaných spojení neshledal ÚOHS obavy z podstatného narušení hospodářské
soutěže a žádné povolení spojení tedy nebylo povoleno se závazky či nepovoleno. Zahájeno bylo celkem 39 správních řízení, přičemž na konci roku 2017 byla vedena tři správní řízení,“ uvádí se ve výroční zprávě ÚOHS za rok 2017, kterou má Ekonomický deník k dispozici.

Statistika počtu případů, ve kterých ÚOHS posuzoval spojení soutěžitelů na trhu. Zdroj: Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017

Jedním z příkladů uvedeným ve výroční zprávě je spojení HP Invest, a. s. / GFP Limited / HP Tronic-prodejny elektro, a. s. a DATART INTERNATIONAL, a. s., z šetření ÚOHS, které se zabývalo možnými dopady posuzovaného spojení soutěžitelů, vyplynulo, že v důsledku
uskutečnění fúze sice dojde k posílení postavení skupiny HP Tronic, a to zejména ve spojením dotčené oblasti maloobchodního prodeje elektroniky. „Nicméně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude relativně nízký, když při jakékoli definici relevantního trhu nepřesáhne hranici 25%. Skupina HP Tronic bude navíc i nadále vystavena působení řady konkurentů, provozujících jak síť kamenných prodejen, tak internetové obchody,
z nichž někteří na jednotlivých dotčených trzích dosahují obdobného či dokonce silnějšího postavení, uvádí se ve zprávě. Celé rozhodnutí k tomuto případu je možno si přečíst na tomto odkazu tiskovou zprávu, pak zde.

Podle předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje z výsledků činnosti ÚOHS v loňském roce vyplývá také jiné zjištění. „Přestože uplynulo již více než čtvrtstoletí od zavedení soutěžního práva do právního řádu České republiky, stále se ve své praxi setkáváme se soutěžiteli, kteří si jeho existenci neuvědomují. Především střední či malé podniky často s překvapením zjišťují, že pokud spolupracují s konkurentem, může jít o nezákonné jednání, za které hrozí nemalé sankce,“ píše v úvodním slově výroční zprávy předseda Rafaj. Úřad proto připravuje informační kampaň zacílenou právě na malé a střední podnikatele, v níž bude vysvětlovat základní pravidla hospodářské soutěže a především, jaké jednání je zakázané.

Jiří Reichl