Legendární TATRA překonala těžké období a znovu ekonomicky roste

Policejní verze vozidla Titus. Foto: archiv redakce

Předběžné hospodářské výsledky legendární kopřivnické automobily TATRA za rok 2019 ukazují, že překonala složité období. Zatímco na konci roku 2018 v kolonce výsledků svítilo červeně mínus 69 milionů EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), předběžný odhad loňského zisku vyskočil na 390 milionů korun. Podle plánu má automobilka nakročeno k dalšímu růstu i v letošním roce. TATRA navíc otevře nové muzeum se speciálním pavilonem pro legendární vlak Slovenská strela.

Kopřivnická automobilka TATRA má za sebou úspěšný, ale náročný rok 2019. Podnik do června řídil krizový a interim manažer Petr Karásek, v červnu převzal funkci generálního ředitele Pavel Lazar. Ten předtím od roku 2011 řídil lisovnu, svařovnu a nástrojárnu Tawesco, kam se přesunul z bohumínské společnosti Bonatrans, ve kterém kariérně rostl už od začátku 90. let minulého století.

Firma, kterou převzal, splnila stanovené ekonomické cíle (370 milionů korun EBITDA) již v listopadu. Konečný výsledek bude o něco vyšší. Očekává se číslovka okolo 390 milionů korun EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red). Hospodářské výsledky svědčí o tom, že interim manažer Petr Karásek i nově jmenovaný generální ředitel Pavel Lazar firmu vedou dobře. Ještě v roce 2018 Tatrovka skončila v záporných číslech. Konkrétně -69 milionů korun EBITDA. „Původní opatrný plán na rok 2019 počítal s EBITDA 200 milionů korun, tento odhad jsme v průběhu roku navyšovali podle reálného stavu. Nakonec jsme plánovali EBITDA ve výši 370 milionů, ale i tento cíl se podařilo splnit již v listopadu, takže prosinec ještě něco přidal,“ řekl ekonomický ředitel TATRA TRUCK Miloslav Mahut.

Plán na celý rok naplněn již v listopadu

Původní plán ze začátku roku 2019 počítal s výrobou devíti stovek vozidel, ale už během jara se ukázalo, že potenciál trhu je vyšší. Tatra nakonec v roce 2019 vyrobila 1181 vozidel. Prodaných vozidel bylo více než 100 oproti vyrobeným. Zbavila se tak zároveň většiny skladových zásob z předcházejících let. Na domácí (československý – pozn. red.) trh mířilo 344 vozidel, 939 se exportovalo. Nejobjemnější zakázkou bylo 293 vozidel pro Jordánsko. Významným zákazníkem v roce 2019 bylo i Ministerstvo obrany, se kterým byly uzavřeny kontrakty na desítky vozidel řady FORCE (T815) a TACTIC (dříve T810).

V Tatře meziročně vzrostl i počet zaměstnanců o cca 70. V prosince 2019 byl uzavřen dodatek kolektivní smlouvy, na jehož tarifní část mzdy od ledna 2020 vzroste o 4,5 procenta.

Výsledky prodeje vozidel TATRA v číslech. Zdroj: automobilka

„Hlavním bodem nápravy situace v TATRA TRUCKS během druhé mise našeho týmu manažerů bylo obnovení dodržování vnitřních procesů a pravidel, nastavených během mise první v letech 2013-2015. Zejména disciplína spolupráce jednotlivých útvarů v oblasti plánování průchodu zakázek od přípravy obchodní specifikace, přes konstrukční zpracování, nákup, přípravu výroby až po vlastní výrobu významně poklesla a bylo třeba ji opět nastartovat. Dalším pozitivním příkladem je třeba znovuobnovení priority poprodejních služeb pro uživatele. Co naopak trvalo delší dobu, bylo dohánění skluzů zapříčiněných právě nedostatky v disciplíně při plánování a dodržování těchto plánů. Ale i to se již podařilo až na výjimky vylepšit,“ řekl k předběžným výsledkům specialista na změny ve firmách Petr Karásek.

Rok 2019 byl po vývojové a výrobní stránce velmi náročný. Specifičností Tatry jako automobilky vyrábějící kromě sériových vozidel i speciály pro specifická odvětví je častá prototypová výroba a potřeba vyrábět souběžně několik typů vozidel najednou. Výjimkou nejsou okamžiky, kdy se na montážní lince kompletuje třeba sedm typů zároveň.

Mottem nového generálního ředitele Pavla Lazara je, že se Tatra se musí stát pro zákazníky předmětem touhy. Podle šéfa automobilky se Tatra musí vymanit z pasti cenového srovnávání rozdílných koncepcí vozidel, ale současně musí zákazníkovi přinášet vyšší užitné vlastnosti než u konkurenčních produktů. „Tatra začíná tam, kde ostatní vozidla končí. Nebude nikdy levnější než konkurenti, ale nabízí vyšší přidanou hodnotu a produktivitu. To dokazuje i zpětná vazba zákazníků. Tatra například slouží pro odvoz kamení ze stavby významného evropského dopravního tunelu v režimu 24/7 365 dní v roce a svými výkony, produktivitou a spolehlivostí překonává ostatní značky,“ řekl Lazar.

Velmi významná je pro Tatru spolupráce s rakouským nástavbářem, firmou Rosenbauer, která dodává mimo jiné speciální hasičská vozidla pro letištní hasičské jednotky. Pro tento typ vozidel Tatra vyvinula nápravy s rozchodem 3 metry. Vozidla s tímto rozchodem mají díky níže uloženému těžišti podstatně lepší jízdní vlastnosti. Výroba pro civilní sektor a pro speciál (který kromě vojáků zahrnuje i hasiče) byla zhruba v poměru 50:50.

Tatra chce udržet mix výroby pro soukromý sektor a pro speciální zákazníky, u kterých jsou vývojově a výrobně nejnáročnější projekty, ale také nejvyšší marže. Automobilka sází také na export. „Tatře se v exportu daří na všech trzích, které se pod současnými českými vlastníky podařilo otevřít, a je zde prostor pro další rozvoj. Třeba v Indii či Saudské Arábii. Velmi prestižní jsou i dodávky do Izraele. Pro tamní hasiče jsou velmi ceněným prostředkem“ sdělil předseda představenstva TATRA Truck Petr Rusek.

Plán na letošek: 1150 vozidel a 390 milionů EBITDA

Na rok 2020 TATRA TRUCKS plánuje opět konzervativně. Počítá s výrobou a prodejem v objemu 1150 vozidel a srovnatelnými hospodářskými výsledky jako v roce 2019. Velkosérioví výrobci těžkých užitkových vozidel se potýkají s poklesem. Situace Tatry, která se zaměřuje na specifické zákazníky, je ale jiná. Může nejen udržet stejnou laťku jako v roce 2019, ale dokonce pokračovat v růstu.

Management také rozhodl o pokračování ve výrobě i vývoji tatrováckých vzduchem chlazených motorů. Ambicí je, aby splnily emisní normu EURO 6. Chystá se i zásadní redesign a modernizace klíčové typové řady T815. Výsledkem by měl být tatrovácký podvozek a motor s automatickou převodovkou, automatickým fungováním uzávěrek diferenciálů a novou, designově atraktivní kabinou. Na trh by modernizovaná Tatra mohla přijít v roce 2023.

Investice a společenská odpovědnost

Tatra letos také významně investuje do areálu, např. do tepelného hospodářství, rozvodů vody či svítidel s cílem dosáhnout výrazných úspor. Servisní a školící centrum Tatry v Kopřivnici, které je dlouhodobě zanedbané a ve stavu z 80. let minulého století, čeká investice v hodnotě vysoce přes 100 miliónů Kč, která přinese lepší poprodejní služby, ale i značné energetické úspory.

Tatra je nejen automobilka, ale díky své silné značce a tradici průmyslového designu u dopravních prostředků i součástí české kultury. I na tomto poli dojde v roce 2020 k významnému projektu: Bude otevřeno nové muzeum Tatry v areálu bývalé slévárny a před ním vzniká pavilon, ve kterém bude umístěn a odkud také bude vyjíždět zrekonstruovaný rychlovlak Slovenská strela. V září by měla začít instalace expozice v interiéru, kam se přemístí nákladní vozidla za současného muzea v centru Kopřivnice a kromě toho zde vznikne prostor pro desítky dalších unikátních vozidel Tatra, které zatím nebylo kde vystavit.

Jiří Reichl