Neděle, 17. října, 2021

Kverulant podává podnět ÚOHS kvůli zakázce na hradní vysílačky. Obrana se hájí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zakázka na vysílačky pro Hradní stráž za 130 milionů korun, kterou vyhrála společnost KonekTel, bude pravděpodobně předmětem přezkumu ÚOHS. Požaduje to obecně prospěšná společnost Kverulant, která upozorňuje i na další státní zakázky, která tato firma vyhrála. Ministerstvo obrany pochybení odmítá.

Obecně prospěšná společnost Kverulant chce, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřil více než 100 milionovou zakázku Ministerstva obrany ČR s názvem „Radiová síť Hradní stráže – pořízení“. Důvodem je podezření, že firma KonekTel, která zakázku vyhrála, měla být z tendru vyloučena kvůli tomu, že ve lhůtě pro podávání nabídek nesplňovala zákonnou podmínku výlučně zaknihovaných akcií.

Termín pro podání přihlášek však byl ministerstvem dvakrát posunut, až za dobu, kdy byly akcie KonekTelu zaknihovány. To považuje Kverulant za podezřelé a obrací se antimonopolní úřad. Ministerstvo obrany však jakékoliv pochybení odmítá.

Termín posunut kvůli firmě, která by se tendru stejně nesměla účastnit

Podle Jiřího Caletky z tiskové služby Ministerstva obrany ČR byly důvodem pro posunutí termínu pro podání nabídek dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. „V obou případech se jednalo o žádosti od firmy pd com s.r.o. Žádosti a následně vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele byly takového charakteru, že zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) prodloužil lhůtu pro podání nabídek,“ uvedl Caletka.

Jenže podle zjištění Ekonomického deníku zmiňovaná firma pd com s. r. o. pravděpodobně nesplňovala technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou ministerstvo obrany podmiňovalo prokázáním seznamu významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž hodnota byla alespoň 60 milionů korun. Z výpisu z obchodního rejstříku firmy však vyplývá, že byla založena 31. října 2014, má základní kapitál 1.000 korun a v roce 2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak hospodařila v roce 2016 není zřejmé, jelikož se sbírce listin na internetu není uvedena účetní uzávěrka za rok 2016.

 

Není bez zajímavosti, že obě firmy, které v zakázce figurují jsou z Pardubic. Je tedy otázkou, zda dotazy společnosti pd com neměly jen donutit zadavatele, aby posunul termín uzávěrky přihlášek do veřejné zakázky na dobu, kdy bude společnost KonekTel splňovat podmínku zaknihovaných akcií. Zajímavé také je, že KonekTel je jedinou firmou, která se do tendru nakonec přihlásila. Vyplývá to z písemné zprávy zadavatele. Z ní se také dozvíme, že společníkem v zakázce je firma KOMO-COM z pražských Stodůlek, která však byla původně založena v Pardubicích odkud jsou všechny firmy „motající“ se kolem této zakázky.

Jiří Caletka z tiskové služby ministerstva obrany také odmítá názor ředitele obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěcha Razima, že by KonekTel měla být vyloučena z veřejné zakázky, protože nesplňovala podmínku zaknihovaných akcií v době, kdy byla uzávěrka nabídek. „Zadavatel neměl žádný důvod vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vylučovat, neboť zadavatel má povinnost ověřovat naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odst. 9 u vybraného dodavatele. K rozhodnutí o výběru dodavatele došlo až dne 26. února 2018. Zadavatel tedy skutečnosti zkoumal až u vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy,“ uvedl Caletka. S tím, že podmínku vydání výlučně zaknihovaných akcií vybraný dodavatel splnil k 15. listopadu 2017. „Termíny pro podání nabídek, jejich posouzení a všechny další úkony zadavatele probíhaly až po tomto termínu,“ dodal mluvčí ministerstva obrany.

Kverulant ve svém včerejším podání upozorňuje na další podezřelé okolnosti zakázky pro Hradní stráž. „Ze zadávacích podmínek pak lze dospět k závěru, že i toto řízení bylo ušito na míru konkrétnímu dodavateli, a to s ohledem na množství omezujících podmínek,
které mohla splnit toliko jedna společnost, a to společnost KonekTel, a.s., v příloze č. 1 je pak specifikováno, že zadavatel požaduje, aby bylo dodáno konkrétní zařízení – Licence
pro Radiovou ústřednu Motorola Dimetra IP, Radiová ústředna Motorola Dimetra IP
Scalable, Motorola MTS4, Motorola MTS2, Motorola NMT a Motorola MCC7500 –
vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího systému Motorola Dimetra IP
provozovaného v AČR, ke kterému se dají plnohodnotně pro zajištění všech služeb,
připojit jen radiové ústředny typu Motorola Dimetra IP (Micro, Compact a Scalable),
základnové radiostanice Motorola MTS1, Motorola MTS2 a Motorola MTS4, terminály
pro správu systému Motorola NMT a dispečerské konzole Motorola MCC7500.
V zadávací dokumentaci byla pak uvedena lhůta pro podání nabídek, která končila
dne 25.10.2017 v 10:00 hod,“ uvádí Razima v podání společnosti Kverulant k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a navrhuje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední.

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky budí otazníky

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter