Úterý, 13. dubna, 2021

Krize způsobená Covidem Bohemia Sekt příliš neovlivnila, hlavní sezonu teprve očekává

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Blíží se období nákupů před Vánoci, které je nejsilnějším pro výrobce sektů Bohemia Sekt. Zeptali jsme se jejího ředitele Ondřeje Beránka, jak se firma vyrovnala s první vlnou koronavirové krize a jak současná opatření ovlivní předvánoční období. Mění se nákupní zvyky zákazníků? Probrali jsme také téma povinného podílu českých potravin na domácím trhu, kterému se dlouhodobě věnujeme. 

Pro mnoho vinařů je koronakrize likvidační, jak se společnosti BOHEMIA SEKT daří?

Letošní rok přinesl řadu nových situací, zejména uzavření gastronomie a omezení vinařské turistiky, se kterými se museli vyrovnávat všichni výrobci vína včetně nás. Z jarních měsíců byly příjmy v těchto oblastech nulové, a s ohledem na současná nařízení nepředpokládáme pozitivní vývoj ani pro závěr roku. V maloobchodu, kam část spotřebitelů zamířila místo uzavřených restaurací a vinoték, se prodeje naopak mírně zvýšily. Ani to ovšem plně nevykompenzovalo jarní ztráty. Pro naši společnost jsou vždy klíčové poslední měsíce roku, kdy spotřebitelé nakupují víno a sekty na vánoční svátky a oslavy konce roku.

Zaznamenali jste změny v nákupním chování zákazníků?

Pokud bychom měli na dopadech pandemie hledat nějaké pozitivum, pak je to urychlení rozvoje e-commerce ve všech segmentech včetně alkoholických nápojů. Spotřebitelé si na tento kanál zvykli a využívají ho i po skončení výjimečného stavu. Lidé také vnímají potřebu podporovat domácí producenty nákupem moravských a českých vín. Naopak na původní hodnoty se nedostaly, a to ani během léta, tržby v gastronomii.

Říkáte, že sekt je barometrem nálady ve společnosti. Jak se krize projevila v tomto ohledu?

Nálada na pití sektu zde skutečně byla. Rostla hlavně „neformální“ spotřeba šumivých vín, kdy si spotřebitelé dopřávali šumivá a perlivá vína jako letní osvěžující nápoj. Maloobchodní trh šumivých vín byl tak za dosavadní měsíce letošního roku překvapivě na vzestupu a podle posledních čísel vykazuje meziroční nárůst 12 procent.

Jaký je podíl prodejů přes e-commerce? Zvýšil se? Případně o kolik?

Pozitivní trend prodeje vína formou on-line se významně projevil i v našem e-shopu osobnivinoteka.cz, a to meziročními nárůsty až ve stovkách procent. Podstatné pro nás ale je, že se nám tato čísla daří nadále udržovat.

Vnímáte online jako budoucnost prodeje alkoholu nebo jako prozatímní řešení?

Už delší dobu vnímáme velký potenciál v online prodeji. Proto se intenzivně věnujeme rozvoji vlastního e-shopu a spolupráci s ostatními velkými hráči, jako je Rohlík.cz či Košík.cz. Hlavními kanály prodeje alkoholických nápojů ale jsou a budou kamenné prodejny a gastronomie.

Jak jste krizi zvládli, k jakým jste přikročili opatřením?

Soustředili jsme se v první řadě na ochranu zdraví našich zaměstnanců a udržení pracovních míst. Zavedli jsme interní bezpečnostní opatření spočívající v nošení ochranných pomůcek, omezení pohybu zaměstnanců v budově společnosti, nařízených karantén a dalších bezpečnostních a hygienických pravidel. Pozice, u kterých to bylo možné, jsme převedli na home office. Mohou se konat pouze nezbytné pracovní cesty a ve firmě nepřijímáme žádné návštěvy, včetně exkurzí do provozů. U prioritních činností a pracovníků došlo k rozdělení na skupiny, aby v případě potenciální karantény byly zajištěny základní firemní funkce. V podstatě stejná opatření jsme znovu zavedli i nyní.

Měli jste případy covid pozitivních pracovníků?

Doposud se našim zaměstnancům nákaza vyhýbala. Ovšem vzhledem k rostoucím číslům covid pozitivních osob se situace může rychle změnit. Pokračujeme v režimu preventivních opatření tak, abychom zabezpečili hladký průběh výroby před hlavní sezonou.

Omezili jste letos investice? O kolik? Případně plánujete jejich omezení i pro příští rok? Které projekty musíte omezit / pozdržet?

Investice realizované ve spolupráci s tuzemskými dodavateli, jako je výsadba vinic, přestavba zákaznického centra ve Starém Plzenci a výstavba čistírny odpadních vod v Mikulově zůstaly zachovány. Museli jsme na jaře odložit část plánovaných investic, které jsme měli realizovat se zahraničními dodavateli, nemohli však garantovat dodávku a montáž kvůli uzavřeným hranicím. Jednalo se například o pořízení degoržovací linky na výrobu sektů klasickou metodou a o dokončení zpracovny hroznů v Mikulově. (Degorzáž je odstranění kalů, které způsobují odumřelé kvasinky. Ty se sestřásají z hrdlu láhve a pak se – podchlazená tekutina i s kvasinkami „odstřelí“. Tím se zachová sekt čirý – pozn. red.)

Jaké dopady z krize pro vás plynou? Zvažujete například prodej některého z vašich vinařství? Nebo omezovat výrobu?

Vzhledem k tomu, že jsme nezaznamenali významné propady v prodeji, vůbec neuvažujeme o omezování výroby či dokonce o prodeji některé z našich značek. Pokračujeme ve standardním režimu. Díky úspěchu naší letošní novinky Bohemia Sekt Ice jsme museli v létě dokonce přidat několik mimořádných směn, abychom zvládli uspokojit poptávku.

Říká se, že krize je příležitostí pro připravené – nezvažujete koupi jiného vinařství či vinic?

Nadále se chceme profilovat jako důvěryhodná a silná společnost na českém trhu sektů a tichých vín, největší zpracovatel tuzemských hroznů a vyrábět a budovat silné značky jako jsou Bohemia Sekt, Habánské sklepy, Víno Mikulov, Chateau Bzenec a Vinařství Pavlov. Nákup dalších vinařství nebo značek bychom zvažovali pouze v případě, že by to posílilo tuto naši pozici.

ONDŘEJ BERÁNEK
Ondřej Beránek vystudoval matematické inženýrství na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve společnosti BOHEMIA SEKT působí více než 20 let. Nejprve začínal jako finanční analytik, později působil jako manažer controllingu a finanční ředitel. Zároveň byl členem představenstva. Od roku 2012 je ředitelem společnosti zodpovědným za celou skupinu. Od roku 2015 je rovněž prezidentem Vinařské unie ČR, která sdružuje významná česká vinařství.

Museli jste z důvodu krize propouštět?

Díky včasným opatřením jsme propouštět nemuseli. Na jaře jsme přijali preventivní opatření v oblasti rozpočtů. Zaměstnance, kteří v té době přišli o svoji náplň práce, jsme dočasně přesunuli na jiná oddělení, která byla kvůli krizi více vytížená. Šlo například o prodavače z našich kamenných vinoték, kteří pomáhali se zvládáním enormních objednávek e-shopu. Nyní jsme na začátku hlavní sezony, kdy je pro nás důležité udržet potřebný počet pracovníků, abychom splnili plánovanou výrobu a stihli uspokojit poptávku.

Jaký očekáváte letošní rok z hlediska obratu? Jaké budou dopady koronaviru?

Obraty, které jsme letos ztratily v gastronomii, se nám z větší části podařilo nahradit tržbami v maloobchodě a v e-commerce. Pro nás nejpodstatnější část roku je ale teprve před námi a situace se mění každým dnem. Došlo k uzavření gastronomie, zrušení venkovních i vnitřních akcí, vinařských slavností a vánočních večírků. To vše se do výsledků letošního roku promítne.

Hlavní sezonou je pro vás konec roku – Vánoce a Silvestr. Jaké odhadujete v letošním roce prodeje a proč?

Výsledky v závěru roku budou záviset na různých faktorech, hlavně na epidemiologické situaci a také na tom, do jaké míry se v tomto období projeví dopady aktuální situace na ekonomiku českých domácností. Věříme, že ani letos nebude chybět při oslavách Vánoc a příchodu Nového roku náš sekt.

Jaká je cesta z krize ven? Měníte v návaznosti na novou situaci obchodní strategii pro příští rok?

Naše základní obchodní strategie zůstává neměnná. Nadále budeme aktivní ve všech obchodních kanálech včetně gastronomie, která naopak bude potřebovat pomoci i od výrobců a distributorů. Pozornost ještě více zaměříme na posílení aktivit podporujících online prodej.

Ekonomický deník se dlouhodobě věnuje tématu kvót na české potraviny v obchodech. Na toto téma jsme mluvili s šéfy společností Nestlé a Globus. Splňují produkty Bohemia Sekt definici české potraviny podle zákona o potravinách?

Bohužel nejsme ani jako Česká republika, ani jako BOHEMIA SEKT schopni zcela pokrýt poptávku po sektech a vínech jen víny z tuzemské produkce. V rámci některých našich řad jsme, adekvátně aktuální situaci s tuzemskými hrozny a tuzemským vínem, částečně nuceni použít importovanou surovinu. Vína, která používáme k výrobě našich sektů, pečlivě vybíráme a prověřujeme, aby splňovala všechny naše požadavky. Jsme zavázáni našim zákazníkům k vysoké a neměnné kvalitě, na kterou jsou zvyklí. Abychom jí dosáhli, vybírají naši sklepmistři surovinu kromě Moravy například ze severní Itálie, Rakouska nebo Slovenska. Při výrobě sektů je ale nejdůležitější umění sklepmistrů, výrobní postupy a pak také kvasinky, a to vše střežíme u nás ve Starém Plzenci.

Reagovala by Bohemia Sekt nějak, pokud by prošly povinné kvóty na podíl českých potravin v obchodech? Poslanec Zdeněk Podal v rozhovoru pro ED zmínil, že by se to mohlo týkat i vína.

Nemůžeme se vyjadřovat a ani reagovat na návrhy či zmínky, které jsou v rovině spekulací a jejichž konkrétní podobu neznáme. Prozatím se vedou diskuse nejen o výši povinných podílů, ale i druhů potravin, na které by se případné kvóty vztahovaly. Ani u jednoho z bodů nepanuje shoda mezi poslanci ani u odborné veřejnosti. Chápeme, že návrh má pomoci zemědělcům. Nemyslí ovšem na potravináře a další zpracovatele, kteří zahraniční surovinu potřebují, protože ČR není v její produkci soběstačná. Například u vína je ČR soběstačná asi třetinou produkce. Jak by měli prodejci postupovat, kdyby se na víno vztahovaly kvóty ve výši 50 %? Musel by se o 20 % omezit prodej vína? Co by se dělo v letech, kdy se v ČR sklizeň nevydaří? Nejen na tyto závažné otázky je potřeba brát v potaz. Vyjádřit se tedy můžeme až v okamžiku, kdy bude konkrétní návrh „na stole“.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter