Konference o veřejné podpoře 2018 – rozhovor s JUDr. Petrem Solským, místopředsedou ÚOHS

Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Solský. Foto: archiv redakce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na konci května v Brně organizuje II. ročník konference o veřejné podpoře. Vystoupí na ní kromě odborníků z České republiky také zahraniční experti a zástupci Evropské komise, DG Competition.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na poslední dva květnové dny mezinárodní konferenci o veřejné podpoře. Na konferenci tradičně vystupují tuzemští i zahraniční experti a představitelé Evropské komise a účastní se jí na 150 účastníků z řad poskytovatelů veřejné podpory a další odborné veřejnosti.  Jakým tématům bude věnována letošní konference?

Letošní konference se zaměří na dvě rozsáhlá témata, a to na pravidla veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), která i po čtyřech letech od dokončení rozsáhlé modernizace pravidel veřejné podpory, vyvolávají řadu interpretačních a aplikačních otázek a na problematiku financování infrastrukturních projektů.

Problematice podpory výzkumu, vývoji a inovací bude věnován hned druhý panel konference, v němž zástupce Evropské komise Bernhard von Wendland vysvětlí pravidla veřejné podpory v oblasti VaVaI týkající se mj. transferu znalostí, výzkumných organizací a vzdělávání na vysokých školách. Sibylle Summer z rakouského Federálního ministerstva pro digitální a hospodářské záležitosti se zaměří na výzkumné organizace a jejich financování. Zástupci českých poskytovatelů veřejné podpory v oblasti VaVaI – Martin Bunček z Technologické agentury České republiky a Milan Bumbálek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou sdílet zkušenosti svých organizací z pohledu poskytovatele veřejné podpory v oblasti VaVaI.

A druhé stěžejní téma?

Oblasti financování infrastrukturních projektů bude věnován poslední, čtvrtý panel. Zástupci obcí, měst, krajů a dalších subjektů, které nakládají s veřejnými prostředky, v této části konference naleznou praktické rady a informace jak zohledňovat pravidla veřejné podpory  při plánování investic do výstavby či modernizace vodohospodářské infrastruktury, do infrastruktury související s odpadovým hospodářstvím, širokopásmovými sítěmi či s plánováním výstavby nebo modernizace sportovních hal, bazénů, místních kin či muzeí. Dovození neexistence  veřejné podpory v konkrétních projektech může vyplývat z lokálního účinku podpory. Na co je třeba se soustředit při posuzování lokálního účinku, a jaká je rozhodovací praxe Evropské komise v tomto ohledu, bude obsahem  jedné z dalších přednášek.  I v tomto panelu vystoupí zahraniční hosté. Zástupkyně DG COMP Evropské komise Lida-Konstantina Balta se zaměří na financování vodohospodářské infrastruktury a o úspěšných infrastrukturních projektech na Slovensku bude informovat Soňa Drobová ze slovenského soutěžního úřadu.

Konference je dvoudenní, jaká další témata nabídnete účastníkům?

Konference tradičně začne přehledem o aktuálním vývoji v oblasti veřejné podpory. Náměstek ministra financí Ondřej Landa pohovoří o podnicích se státní účastí, které při své činnosti rovněž musí zohledňovat pravidla veřejné podpory a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Simeona Zikmundová se zaměří na aktuální stav příprav nového programového období 2020+. Účastníci konference budou dále seznámeni například s novelou Obecného nařízení o blokových výjimkách, s nejnovější rozhodovací praxí příslušných orgánů Evropské unie, s aplikací pravidel veřejné podpory v oblasti zemědělství, s nejnovějšími rozhodnutími vydanými Evropskou komisí ve prospěch České republiky či s probíhající revizí kodexu osvědčených postupů, který podrobněji upravuje spolupráci s Evropskou komisí při řešení případů veřejné podpory. Věnovat se budeme rovněž novým informacím souvisejícím s plněním povinnosti transparentnosti.

Konference je jistě i příležitostí ke společenskému setkání a neformálním rozhovorům…

Každým rokem umožňujeme účastníkům naší konference poznat zajímavá místa v Brně. Letos se těším na společenské setkání s účastníky v nádherných vnitřních i zahradních prostorách Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Věřím, že naši hosté budou spokojeni.

Je ještě možné se na konferenci přihlásit?

Ano, ze dvou třetin jsou již místa v konferenčním sále obsazena, ale registrace prostřednictvím internetových stránek ÚOHS je zatím stále ještě možná.

Jiří Reichl