Komise schválila český režim záruk ve výši 5,2 miliardy EUR na úvěry ve prospěch velkých exportních podniků postižených koronavirovou pandemií

Výroba vozu Tatra. Pro kopřivnickou automobilku je také důležitou součástí chodu firmy export.Foto: archiv redakce.

Evropská komise schválila český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se exportem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala 19. března 2020.

Česká republika oznámila Evropské komisi podle dočasného rámce systém záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) na podporu poskytování úvěrů velkým vyvážejícím podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Evropská komise, v souladu s avizovaným rychlejším schvalováním těchto požadavků, České republice vyhověla. „Český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR podpoří v těchto těžkých časech podniky s určitým objemem vývozních činností. Opatření pomůže těmto podnikům pokračovat v činnosti během koronavirové pandemie a po ní. I nadále úzce spolupracujeme s členskými státy na hledání schůdných řešení pro zmírnění ekonomického dopadu koronavirové pandemie v souladu s pravidly EU,“ řekla výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Podpora ve formě státních záruk za úvěry bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Účelem tohoto režimu je omezit riziko spojené s poskytování úvěrů vývozním podnikům, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a tím zajistit pokračování jejich činností.

„Jsme velmi rádi, že nyní již nic nebrání, aby se program COVID plus spustil. Na velké podniky je navázána řada menších firem, a tím také desítky až stovky tisíc pracovních míst. Do nastavení programu jsme prosadili řadu připomínek od exportérů, zejména pak zvýšení maximálního objemu záruky z 1,4 na 2 miliardy korun. Účelem není vyčerpat veškerou kapacitu, naopak čím více firem získá úvěr i bez záruky, tím lépe. Ale musíme podpořit důvěru mezi bankami a jinak zdravými firmami v dočasných potížích kvůli koronaviru,“ uvedla pro Ekonomický deník  PR manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR Lenka Dudková.

„Komise shledala, že opatření předložené Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména se vztahuje na záruky za investiční úvěry nebo úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem; je časově omezeno; omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 80 %; zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují,“ uvádí se v tiskové zprávě Evropské komise. Podle ní Komise dospěla k závěru, že český režim záruk pro vyvážející podniky je nezbytný, vhodný a přiměřený k tomu, aby napravil vážnou poruchu v hospodářství dotčeného členského státu.

Režim bude spravovat česká Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Poskytnuté záruky podpoří poskytování úvěrů uvedeným společnostem, ale nebudou mít podobu vývozní podpory závislé na vývozních činnostech, jelikož nejsou vázány na konkrétní vývozní smlouvy. Režim naopak financuje obecnou činnost příjemců tím, že jim usnadňuje přístup k likviditě ve formě úvěrů na pracovní kapitál a investičních úvěrů.