Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Klikací rozpočet je mrtev – přichází atraktivnější CityVizor

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Řada měst a obcí má transparentní – tzv. „klikací“ rozpočty. Data v nich obsažená jsou však pro mnohé složitě zobrazená. Ministerstvo financí se spolkem Otevřená města vyvinuli aplikaci, která data převádí do přehledné grafické podoby a detailní výdaje jsou k dostání pár kliky.

CityVizor – tak se jmenuje nová datová platforma využívající již existující data měst a obcí, která však zpracovává do přehledných grafických celků. Je určena pro všechny obce a města a poskytována je zcela zdarma obcím i uživatelům. Vyvinuli ji zaměstnanci Ministerstva financí spolu se spolkem Otevřená města. Pro tuto aplikaci byl i napsán speciální program, který umí převést data z asi nejrozšířenějšího účetního a spisového systému v české samosprávě – programu Ginis.

Jednoduchá aplikace může změnit pohled na obecní peníze

Aplikace byla spuštěna teprve minulý týden, a proto jsou do ní zatím zapojeny jen dvě obce: Nové město na Moravě a Černošice, které leží na západ od Prahy. Data však už připravují velké městské části ze dvou největších měst – Praha 7 a největší brněnská část Brno-Střed. „Zapadá to do celkového záměru naši radnici co nejvíce přiblížit lidem. Už nyní jsou všechny podklady pro jednání zastupitelstva veřejné, zveřejňujeme kompletní zápis, jak kdo hlasoval, jednání vysíláme online a pak je i audio-video v archivu ke zpětnému shlédnutí. V maximální míře se snažíme přehledně zveřejňovat vše, co je zveřejnitelné,“ řekl radní Brna-Středu Svatopluk Bartík (Žít Brno), který připojení „jeho“ městské části do CityVizoru podporuje. Podle jeho slov úředníci i politici právě zkoumají, jak data co nejjednodušeji do systému přidat.

„Aplikace je automaticky propojena s registrem smluv, takže pokud si obec vytvoří profil, už se nemusí o propojení starat. Do aplikace se aktuální smlouvy samy stáhnout, starší smlouvy a detaily smluv jsou dostupné prostřednictvím prokliku přímo v registru. Stejně to funguje i s dokumenty z úředních desek,“ vysvětluje Martin Kopeček z ministerského odboru 47, který se na vývoji CityVizoru podílel. Podle něj trval vývoj aplikace v malém dvoučlenném týmu na jeho odboru půl roku, přitom se programování a testování mohli věnovat jen zhruba polovinu pracovní doby. „Projekt bude v budoucnu provozovat spolek Otevřená města a data jsou uložena na serverech dalšího neziskového spolku vpsFree.cz, kteří nám hosting sami nabídli, protože se jim myšlenka líbí. Data jako taková jsou otevřená a může je kdokoliv další sdílet a využívat je na svém webu,“ vyjmenovává prvky otevřenosti Kopeček. K dispozici je také zdrojový kód aplikace, takže je zaručeno, že se projekt neztratí. Veškeré zdrojové kódy jsou pod otevřenou licencí GNU GPLv3.

V CityVizoru je možné dohledat výdaje obce s detailem na konkrétní projekty (například opravy chodníků atd.) se vším, co se k daným projektům váže. Tedy je jednoduše vidět i kolik jakému dodavateli bylo vyplaceno a za co. Dále ukazuje příjmy obce, dokumenty z úřední desky a smlouvy z registru smluv. Vzhledem k tomu, že data o hospodaření jsou nahrávána ručně, je možné před nahráním data očistit o osobní údaje. V případě úředních desek a registru smluv si aplikace stahuje data automaticky. Také nabízíme možnost si u každého modulu nastavit, jestli bude veřejný nebo ne.

Na úvodní stránce města je vidět celkový přehled a stav čerpání rozpočtu v porovnání s předchozím rokem. V záhlaví pak rozdělení na výdaje, příjmy, faktury, data z úřední desky, registr smluv a zdroje dat.

Právě poslední záložka, tedy data, má sloužit pro všechny, kteří chtějí vytvářet nejrůznější analýzy vývoje rozpočtů a porovnávat data z jednotlivých měst mezi sebou. „Sám jsem také studoval ekonomickou školu a vím, jak bylo někdy složité dohledávat relevantní data pro školní práce,“ dodává Kopeček

Po kliknutí na konkrétní kapitolu se pak objeví grafické znázornění stavu čerpání rozpočtu i v porovnání s plánovaným přídělem financí. Pod ním jsou pak rozepsány jednotlivé výdaje. Kdokoliv s přístupem k počítači tak má možnost se přesvědčit co a za kolik peněz vedení jeho obce koupilo.

 

Detail vybrané kapitoly

Detail kapitoly – náklady kapitoly

Podle Bartíka CityVizor přichází s extrémně snadnou a intuitivní možností hledání v obecních rozpočtech i pro ty nejméně počítačově gramotné občany. „Těm počítačově zdatným zase dává možnost prostřednictvím velkých dávek dat provádět náročné počítačové analýzy rozpočtů. Aplikaci CityVizor hodnotím jako efektivní nástroj přiblížení mezi obcí a občany,“ říká Bartík s tím, že by si přál, aby v budoucnu podobné projekty vznikly například pro územní plány, protože orientace v nich bývá zpravidla docela složitá a vyžaduje alespoň středně erudovaného uživatele.

 

CityVizor vznikl z ministerského Supervizoru

CityVizor však „nespadl z nebe“ – vznikl na základě zkušeností s aplikací Supervizor, která byla naprogramována také na Ministerstvu financí ČR, a její vývoj trval celkem 10 člověkodnů. „Aplikace, která není napojena na informační systém ministerstva financí, je napojena na katalog otevřených dat ministerstva financí, z kterého si data stahuje. Na vizualizaci lze přehledně vidět jednotlivé položky rozpočtu a při kliknutí na detail pak přehled konkrétní kapitoly včetně detailu jednotlivých dodavatelů či odběratelů. Tato aplikace vyhrála první cenu v soutěži Nadace Otakara Motejla Společně otevíráme data v roce 2015 a získala i ocenění v Evropské soutěži Sharing and Reuse Awards. Poté se do Supervizora zapojilo i pět dalších ministerstev a Český telekomunikační úřad a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

 

Celkový přehled MF ČR v aplikaci Supervizor

Detail jednotlivé kapitoly. V tomto případě IT

Systém umožní i vnitřní kontrolu

Tím, že CityVizor využívaná data vizualizuje, umožní odhalit i některé chyby, které vzniknou nedopatřením. Obec má tedy větší jistotu, že data, se kterými pracuje, neobsahují chyby. Kdyby totiž v datech chyby byly, rychle by je návštěvníci objevili.

Kopeček uvádí příklad, kdy fakturant při likvidaci faktury napsal omylem do položky množství číslo variabilního symbolu. „Okamžitě nám na grafice vyskočilo, že jsme objednali nějaký nesmyslný počet školení. Tak jsme se na tu konkrétní fakturu podívali, šli jsme k člověku, který ji zapisoval do systému a tam jsme na chybu přišli a opravili. Čili je vidět, že to může pomoct i s odhalením neúmyslných chyb, kterým se občas nevyhne nikdo,“ říká Kopeček. Ten ještě upozorňuje, že v rámci aplikaci zatím není nabízeno přímé napojení na účetní systémy. „Chceme, aby obce měly kontrolu nad tím, co do aplikace vkládají a mohli si všechno pořádně zkontrolovat,“ vysvětluje a v nevysloveném podtextu je cítit odkaz na problematiku ochrany osobních dat a GDPR, které se Ekonomický deník podrobně věnuje.

Čtěte texty o GDPR:

Zapojit se může každá obec

Do CityVizoru se může zapojit jakákoliv obec. Stačí napsat na adresu cityvizor@otevrenamesta.cz a administrátoři projektu se s dotyčným spojí a vytvoří mu přístupové údaje.

Správce na straně obce má pak dvě možnosti, buď bude profil zcela skrytý do doby, než bude „nakrmen“ daty a schválen k publikování, nebo může být vidět, že se daný úřad rozhodl do CityVizoru zapojit, tak jako je to nyní v případě ÚMČ Brno-Střed a Praha 7.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter