K posílení postavení finančního arbitra je vláda neutrální

K návrhu poslanců ANO na posílení postavení finančního arbitra při navazujících soudních sporech kabinet zaujal neutrální stanovisko. Novinářům to dnes po zasedání vlády řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Poslanci ANO chtějí, aby finanční arbitr a další úřady, které rovněž rozhodují spotřebitelské spory, mohly soudům předkládat písemná vyjádření při řízení, nahlížet do spisu a vystupovat při jednáních. Nyní mají právo dát jen písemné stanovisko k žalobě.

Nová úprava občanského soudního řádu by postavení arbitra, Českého telekomunikačního úřadu a a Energetického regulačního úřadu u civilních soudů posílila. Mohli by se nejen písemně vyjadřovat, ale při následném řízení zároveň by mohli nahlížet do spisu a také u soudu vystoupit a argumentovat své stanovisko, které dalo za pravdu spotřebiteli. Tyto orgány totiž podle stávajících pravidel nemohou sledovat případ, ani si obhájit své rozhodnutí. Není jim ani doručován rozsudek. „Nedozvídají se o výsledku řízení, který by pro ně mohl být v budoucí rozhodovací činnosti relevantní,“ uváděli v návrhu poslanci ANO. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko.

Arbitr i zmocněné úřady by nově měli mít možnost vystupovat v civilním řízení, podávat písemná vyjádření čí nahlížet do spisu. Počítá s tím novela občanského soudního řádu, kterou navrhuje skupina poslanců ANO v čele s Patrikem Nacherem. Nyní může arbitr či zmíněné úřady napsat k případné žalobě jen písemné stanovisko.

Levnější řešení pro spotřebitele

Jde zejména o situace, kdy se klient obrátí ve sporu například s bankou na finančního arbitra, ten dá klientovi za pravdu, ale banka pak rozhodnutí napadne u civilního soudu. Dojde tak k momentu, kdy je klient – který se na arbitra vybral, protože je to levnější způsob řešení sporu – nakonec na straně žalované a musí se hájit vůči bance, tedy stojí proti velkému obchodníkovi a musí si obstarat veškeré argumenty sám.
„Obchodník má pochopitelně mnohem větší kapitál a může si dovolit kvalitnější advokátní služby nežli spotřebitel, který si právě z nedostatku finančních prostředků vybral levnější cestu pro vymožené svého práva a zpravidla právně zastoupen není,“ vysvětlují poslanci v důvodové zprávě ke svému návrhu. Spotřebitel je podle nich před soudem nakonec v nevýhodě.

-čtk-, -chl-