Pátek, 26. února, 2021

Jourová místopředsedkyní Komise bude, dostala portfolio hodnot a transparentnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nová Komise bude založena na prioritách a ambicích stanovených v politických směrech. Cílem je nastavit novou politiku celé Komise. Alespoň podle prohlášení nové předsedkyně – Ursuly von der Leyen při představování členů Evropské komise a jejich portfolií. Věra Jourová bude dohlížet na hodnoty EU a transparentnost. Původně uvažované portfolio spravedlnosti bude spravovat Belgičan Didier Reynders.

Jádrem práce nové Evropské komise bude podle její předsedkyně Ursuly von der Leyen potřeba čelit změnám v oblasti klimatu, v technologickém vývoji a demografii, které přetvářejí společnost a způsob života. Česká kandidátka Věra Jourová bude mít na starosti portfolio transparentnosti Evropské komise a jejich hodnot. Spravedlnost, o které se dlouho mluvilo, bude mít v gesci Belgičan Didier Reynders. Přečtěte si dopis, kterým předsedkyně Komise sděluje Věře Jourové své představy o náplni její práce pro následujících 5 let.

„Tento tým bude dělat věci po evropsku: přijmeme rozhodná opatření proti změně klimatu, vybudujeme partnerství se Spojenými státy, vymezíme naše vztahy s asertivnější Čínou a budeme také spolehlivým sousedem, například africkým zemím. Tento tým se bude muset zastávat našich hodnot a standardů na světové úrovni. Přeji si Komisi, která je vedena s odhodláním, je jasně zaměřena na současnou problematiku a poskytuje jasné odpovědi. Přeji si, aby tato Komise byla dobře vyvážená, aktivní a moderní. Tento tým si nyní bude muset získat důvěru Parlamentu. Má Komise bude orientována geopoliticky a zaměřena na politiku udržitelnosti. Přeji si také, aby Evropská unie byla strážcem multilateralismu. Víme totiž, že jsme silnější, když táhneme za jeden provaz,“ řekl Leyen ve svém projevu u příležitosti představení jednotlivých komisařů a jejich portfólií.

Obsazení nové Evropské komise. Zdroj: twitter EC

„Zastávám názor, že Komise by se měla věnovat velkým výzvám týkajících se celé Evropy, ne vždy potřebujeme  evropskou regulaci na řešení otázek, které se dají vyřešit jiným způsobem. Tomuto principu zůstanu ve své budoucí práci  věrná. Tato pozice je velkou příležitostí k budování mostů mezi východem a západem, mezi severem a jihem. Chtěla bych také pokračovat v posilování  práv jednotlivce v této rychle se měnící době a navázat tak na odkaz Masaryka a Havla, což je obrovský závazek. Pro mě to znamená tvrdou práci a pokoru, úctu k lidem, k různým názorům, které zastávají, a úsilí o nalezení spravedlivé rovnováhy. Řečeno jinými slovy nacházet rozumná a přiměřená řešení,“ řekla k nominaci Jourová s tím, že se bude snažit, aby se EU přibližovala občanům, jelikož jsou problémy celé Evropy obyčejným lidem příliš vzdálené.

 

Všichni členové sboru komisařů v první polovině svého mandátu navštíví každý členský stát. Měli by nejen poznat hlavní města, ale také navštívit regiony, v nichž Evropané žijí a pracují.

Komise musí být stejně jako Evropa připravena na digitální věk. Zasedání sboru komisařů budou bezpapírová a digitální.

Cílem nové Komise je usnadnit život lidem i podnikům. Při vytváření nových právních předpisů bude Komise uplatňovat zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“, aby omezila byrokracii

Nová struktura ušitá na míru našim cílům

Nový sbor komisařů bude mít osm místopředsedů, včetně vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Josep Borell). Místopředsedové jsou odpovědni za nejvyšší priority vytyčené v politických směrech. Budou řídit práci na nejdůležitějších průřezových otázkách, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální věk, hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, ochrana evropského způsobu života, silnější Evropa ve světě a nový impuls pro evropskou demokracii. Jádrem struktury nového sboru jsou komisaři, kteří budou čerpat z odborných znalostí generálních ředitelů.

Tři výkonní místopředsedové budou zastávat dvojí funkci. Budou jak místopředsedy odpovědnými za jedno ze tří hlavních témat programu nově zvolené předsedkyně, tak komisaři.

Výkonný místopředseda Frans Timmermans (Nizozemsko) bude koordinovat práci na Zelené dohodě pro Evropu a za podpory Generálního ředitelství pro oblast klimatu bude rovněž řídit opatření v oblasti klimatu.

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Zelená dohoda pro Evropu by se měla stát značkou Evropy. Jejím ústředním motivem je náš závazek stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Je to také dlouhodobá hospodářská nutnost. Jen ti, kteří jednají jako první a nejrychleji, budou moci využít příležitosti ekologické transformace. Přeji si, aby Evropa udávala tempo. Přeji si také, aby se Evropa stala vývozcem znalostí, technologií a osvědčených postupů.“

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovat celý náš program pro Evropu připravenou na digitální věk a bude komisařkou pro hospodářskou soutěž, za níž bude stát Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž.  „Digitalizace má obrovský dopad na náš životní styl, práci a komunikaci. V některých oblastech, jako je například vztah mezi podniky a spotřebiteli, musí Evropa přidat, zatímco v jiných, jako je vztah mezi podniky, jsme špičkou. Musíme náš jednotný trh připravit na digitální věk, co nejvíce využít umělé inteligence a dat velkého objemu, zlepšit kybernetickou bezpečnost a tvrdě pracovat na naší technologické suverenitě.“

Výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovat práci na hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, a bude za podpory Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů vykonávat funkci komisaře pro finanční služby. „Máme jedinečné sociálně tržní hospodářství, které je zdrojem naší prosperity a sociální spravedlnosti. Tato skutečnost je o to důležitější, protože čelíme dvojí transformaci: klimatické a digitální. Valdis Dombrovskis povede naši práci tak, aby spojovala sociální i tržní aspekty našeho hospodářství.“

Dalšími pěti místopředsedy jsou:

Josep Borrell (Španělsko, v současnosti ministr zahraničních věcí Španělska): nominovaný kandidát na funkci vysokého představitele a místopředsedy, Silnější Evropa ve světě

Věra Jourová (Česká republika, komisařka v Junckerově Komisi): Hodnoty a transparentnost

Margaritis Schinas (Řecko, bývalý poslanec Evropského parlamentu, dlouholetý úředník Evropské komise): Ochrana evropského způsobu života

Maroš Šefčovič (Slovensko, místopředseda Junckerovy Komise): Interinstitucionální vztahy a prognostika

Dubravka Šuicová (Chorvatsko, poslankyně Evropského parlamentu): Demokracie a demografie.

Dubravka Šuicová rovněž za Komisi povede práci na konferenci o budoucnosti Evropy.

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Chceme evropské demokracii dát nový impuls. To je naše společná odpovědnost. Demokracie znamená více než jít jednou za pět let k volbám. Znamená, že váš hlas je slyšet a že se můžete účastnit formování společnosti.“

Podívejte se na celý záznam vystoupení nové předsedkyně Evropské komise

Ostatními kandidáty na komisaře jsou:

Johannes Hahn (Rakousko) bude odpovědný za „Rozpočet a správu“ a bude přímo podřízen předsedkyni Komise Ursule von der Leyenové. Jako dlouholetý člen sboru komisařů chápe význam rozvoje moderní správy.

Didier Reynders (Belgie) je právník a velmi zkušený bývalý ministr financí, ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí a ministr obrany. V nové Komisi bude odpovědný za „Spravedlnost“ (včetně tématu právního státu).

Marija Gabrielová (Bulharsko) je v současnosti evropskou komisařkou. Pracovala obětavě a aktivně na digitálním portfoliu a nyní se zaměří na vytváření nových perspektiv pro mladou generaci (portfolio „Inovace a mládež“).

Stella Kyriakidesová (Kypr) je psycholožkou ve zdravotnictví s dlouholetou zkušeností v oblasti sociálních věcí, zdraví a prevence rakoviny. Povede portfolio „Zdraví“.

Kadri Simsonová (Estonsko) je dlouholetou poslankyní estonského parlamentu a ministryní hospodářských věcí a infrastruktury. Bude odpovědná za portfolio „Energetika“.

Jutta Urpilainenová (Finsko) byla nejen ministryní financí a dlouholetou členkou výboru pro zahraniční věci finského parlamentu, ale pracovala také jako zvláštní vyslanec v Etiopii. Převezme odpovědnost za „Mezinárodní partnerství“.

Sylvie Goulardová (Francie), bývalá poslankyně Evropského parlamentu, je obětavou a přesvědčenou Evropankou. Jako komisařka pro „Vnitřní trh“ povede naši práci v oblasti průmyslové politiky a bude podporovat jednotný digitální trh. Bude rovněž odpovědná za nové generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír.

László Trócsányi (Maďarsko) je bývalý maďarský ministr spravedlnosti. Povede portfolio „Sousedství a rozšíření“.

Phil Hogan (Irsko), stávající komisař pro zemědělství, přinese nové Komisi své zkušenosti v rámci portfolia „Obchod“.

Paolo Gentiloni (Itálie), bývalý italský předseda vlády a ministr zahraničních věcí, bude sdílet své bohaté zkušenosti v portfoliu „Hospodářství“.

Virginijus Sinkevičius (Litva), litevský ministr hospodářství a inovací, bude odpovídat za „Životní prostředí a oceány“.

Nicolas Schmit (Lucembursko) přispěje svými zkušenostmi z Evropského parlamentu a funkce ministra zaměstnanosti a práce a bude nyní odpovídat za portfolio „Pracovní místa“.

Helena Dalliová (Malta) zasvětila svůj politický život rovnosti, pracovala jako ministryně pro sociální dialog, ochranu spotřebitele a občanské svobody a také jako ministryně pro evropské záležitosti a rovnost. Povede portfolio „Rovnost“.

Janusz Wojciechowski (Polsko) byl dlouholetým poslancem Evropského parlamentu a členem jeho zemědělského výboru a v současné době je členem Evropského účetního dvora. Bude odpovědný za portfolio „Zemědělství“.

Elisa Ferreirová (Portugalsko) je v současné době viceguvernérkou Banco de Portugal. Po mnoho let je poslankyní Evropského parlamentu a byla portugalskou ministryní pro plánování a ministryní životního prostředí. Povede portfolio „Soudržnost a reformy“.

Rovana Plumbová (Rumunsko) je poslankyní Evropského parlamentu (místopředsedkyně Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů) a bývalou ministryní pro životní prostředí a změnu klimatu, ministryní práce, ministryní pro evropské fondy, ministryní školství a ministryní dopravy. Ponese odpovědnost za portfolio „Doprava“.

Janez Lenarčič (Slovinsko) je slovinský diplomat. Byl ministrem pro evropské záležitosti a několik let úzce spolupracoval s Organizací spojených národů, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropskou unií. Bude odpovědný za portfolio „Řešení krizí“.

Ylva Johanssonová (Švédsko) je ministryní pro zaměstnanost a také bývalou ministryní školství a ministryní zdravotnictví a péče o seniory a poslankyní švédského parlamentu. Je rovněž vysoce uznávanou odbornicí v oblastech zaměstnanosti, integrace, zdraví a sociálního zabezpečení. Povede portfolio „Vnitřní věci“.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter