Již zítra představí Komise návrh rozpočtu Unie po roce 2020. Jaké prognózy se potvrdí?

Poslanci evropského parlamentu budou již zítra diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem o návrzích dlouhodobého rozpočtu EU a reformy zdrojů financování Unie po roce 2020, které Komise předloží v ten samý den. Očekává se bouřlivá debata o tom, jestli a jak se změní pravidla pro přidělování peněz jednotlivým státům.

Evropská komise předloží již zítra návrh víceletého finančního rámce (VFR), který stanovuje pravidla pro rozdělení unijního rozpočtu nejen mezi členské státy, ale i do oblastí, pro něž je určen. Podrobně jsme o financování EU a plánovaných změnách hovořili se státním tajemníkem pro EU Alešem Chmelařem. Ptali jsme se také bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera, co od plánování nových pravidel pro sestavování rozpočtu očekává. Podle něj musí být Fungování EU prospěšné pro všechny její členy

Poslanci se tehdy prostřednictvím dvou nelegislativních usnesení vyjádřili k budoucímu dlouhodobému rozpočtu Unie a k reformě vlastních zdrojů financování EU – tedy k výdajové a příjmové části VFR.

Zeptali jsme se českých a slovenských europoslanců, jak se na případné změny v plánování rozpočtu dívají a jak hodlají lobbovat za národní zájmy. Podívejte se na jejich odpovědi.

Europoslanci od budoucího dlouhodobého rozpočtu Unie očekávají financování nových priorit, ale také investice do moderního a udržitelného zemědělství či rozvoje chudších regionů EU. Zároveň však poukazují na potřebu najít nové zdroje k vyrovnání rozpočtového schodku po brexitu, jenž odhaduje vedeni EU na 10-13 miliard eur.

Parlament požaduje posílení současných vlastních zdrojů financování Unie, například dovozních cel, přičemž chce také postupně zavést zdroje nové. Zdůrazňuje rovněž, že bez odpovídajícího pokroku v oblasti vlastních zdrojů financování, resp. příjmů, nebude dosaženo žádné dohody o VFR, respektive o výdajích. Výdajová a příjmová část rozpočtu tvoří podle poslanců jeden celek a musí být dohodnuta souběžně.

Po předložení návrhů Evropské komise se bude čekat na stanovisko Rady (ministrů) EU. Schválení konečné verze dlouhodobého rozpočtu EU zároveň podléhá souhlasu Evropského parlamentu. Poslanci prosazují bezodkladné zahájení rozhovorů EP, EK a Rady o budoucím VFR a o vlastních zdrojích Unie s cílem dosáhnout dohody před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.

Pohled západních médií a některých politiků na velmi napjatě očekávané návrhy Komise a následné řešení jsme přinesli minulý týden v analytickém textu Čeká nás občanská válka o evropské hodnoty, jak varoval prezident Macron? Jisté jsou tedy dvě věci – vyjednávání o budoucím financování EU budou složitá a dlouhá a také to, že bez souhlasů všech národních ministrů financí (kteří si nechají svůj případný podpis pod dohodou schválit v národních parlamentech) se finální podoba rozpočtu EU neuzavře.

Jiří Reichl

Tématu budoucího rozpočtu EU jsme se věnovali v těchto textech:

Čeká nás občanská válka o evropské hodnoty, jak varoval prezident Macron? 

Niedermayer: Fungování EU musí být prospěšné pro všechny její členy 

Aleš Chmelař: Česku nehrozí, že by kvůli nepřijetí uprchlických kvót přišla o eurodotace a…