Neděle, 17. října, 2021

ICT Unie kvituje programové prohlášení vlády a jeho důraz na digitální rozvoj ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ICT Unie vítá zahrnutí kapitoly digitální Česko do návrhu programového prohlášení vlády, zdůrazňuje však, že je potřeba změnit klíčové zákony, aby se IT byznys mohl dále rozvíjet.

Zdeněk Zajíček prezident ICT Unie a bývalý náměstek ministra vnitra, který stál za zrodem datových schránek a dalších IT řešení ve státní správě uvítal návrh programového prohlášení vlády a jeho zaměření i na digitální ekonomiku. „ICT Unie již delší dobu upozorňuje na skutečnost, že se zbytečně propadáme v žebříčku států v rozvoji eGovernmentu a proto už i minulé vládě v rámci iniciativy 202020.cz navrhovala konkrétní opatření, ve kterých by bylo nutné udělat „digitální revoluci“. Určitě mezi ně patří oblast poskytování online služeb občanům a firmám, oblast legislativy, která by musí být digitálně přívětivá a nesmí vytvářet právní bariéry a také oblast zahrnující důraznější koordinaci aktivit jednotlivých resortů, které musí být schopni opustit svůj zakořeněný resortismus,“ řekl Zajíček s tím, že v těchto oblastech je Unie připravena se aktivně podílet na přípravě konkrétních kroků. „Mnoho návrhů, které jsme na odborné úrovni zpracovali  společně s partnerskými komorami, svazy, asociacemi či sdruženími, jsme připraveni poskytnout vládnímu zmocněnci tak, aby je mohl zapracovat do připravovaného akčního plánu nebo je poskytnout v rámci legislativní iniciativy,“ dodal Zajíček.

Za významnou část programového prohlášení vlády pro oblasti digitalizace ICT Unie považuje pasáž, která se zmiňuje o nezbytné spolupráci veřejného a soukromého sektoru na skokovém zlepšení současného stavu. „Dlouhodobě upozorňujeme na skutečnost, že se stát může velmi výrazně inspirovat v digitálních službách poskytovaných např. bankami, pojišťovnami či jinými komerčními subjekty a využít to nejlepší z jejich zkušeností v digitálních službách veřejné správy. Jsme také přesvědčeni, že zachování konkurenčního  prostředí v oblasti digitalizace veřejné správy a dlouhodobá kultivace tohoto prostředí může přinést koncovým uživatelům – občanům a firmám více nových uživatelsky přívětivých služeb a především trvalý tlak na jejich další rozvoj,“ dodal Zajíček.

Za naprosto klíčovou část programového prohlášení vlády pro oblast digitalizace však prezident ICT Unie považuje závazek vlády, že bude hledat širokou podporu napříč politickým spektrem pro prosazení zejména legislativních návrhů, bez kterých se bohužel žádná revoluční změna v této oblasti neodehraje. „Oblast digitalizace by neměla být zatížena politickými šarvátkami, ale naopak hledáním největšího možného průniku návrhů, které pomohou lidem a firmám šetřit čas, nervy a peníze,“ dodal Zdeněk Zajíček.

Vanda Kofroňová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter