Hledají se 3 z 5 členů předsednictva Technologické agentury ČR

věda, výzkum. Zdroj: www.pixabay.com

Třem členům předsednictva Technologické agentury ČR v říjnu končí druhé funkční období. Hledají se jejich nástupci. Celkem bylo nominováno 14 osobností české vědy.

Členové vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace budou volit tři nové členy předsednictva Technologické agentury ČR. Stejnému počtu členů stávajícího předsednictva totiž končí druhé funkční období a nemohou být ve svým funkcích potvrzeni. Ke dni 12. října 2017 končí druhé funkční období RNDr. Martinu Bunčekovi, Ph.D. (místopředseda TA ČR), Ing. Miroslavu Janečkovi, CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi. Ve funkci zůstává nadále Ing. Petr Očko, Ph.D.(předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020 a Ing. Pavel Komárek, CSc., kterému končí druhé funkční období ke dni 21. března 2020,“ uvádí se v materiálu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Předseda RVVI a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek proto vyzval k podávání návrhů na členy předsednictva Technologické agentury. Sešlo se celkem 26 návrhů na 14 kandidátů. Nominovat může jak fyzická tak právnická osoba zbývající se vědou.

Nejvíce nominací, a to pět, získala Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství, později stálá zástupkyně ČR v Bruselu, která od roku 2014 pracuje v Technologické agentuře v oddělení zahraniční spolupráce. Stejný počet hlasů dostal Karel Kouřil z VUT v Brně, člen Královské akademie inženýrství. Tři hlasy pak Martin Duda ředitel strategického rozvoje IT4Innovations. Dvě nominace získali chemik Karel Kubias a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs. Po jednom hlasu pak mají chemik Vladimír Brenner, ekonomka Ivana Faltová Leitmanová, fyzikální chemik Bohuslav Gaš, farmaceut Alexandr Hrabálek, onkolog a nanotechnolog Vladimír Král, technolog Václav Liška, technolog Jiří Plešek a Anna Putnová, která učí na VUT v Brně management a etiku podnikání a byla první děkankou v jeho 110leté historii.

O tom, kdo v předsednictvu usedne, budou rozhodovat členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo zadání veřejných zakázek, a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. Předsednictvo činnost oborových komisi, jmenuje a odvolává jejich členy.

Nezbývá než doufat, že členové RVVI zvolí do předsednictva manažery se zkušenostmi s řízením projektů spíše než slovutné akademiky, kteří by si do svých bohatých CV napsali další členství ve významném orgánu.

Jiří Reichl