Neděle, 9. května, 2021

Finance navrhují změny v EET – malí podnikatelé budou moci vyplňovat bloky od finanční správy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo financí připravuje další změny v zákoně o elektronické evidenci tržeb. Od ledna 2019 plánuje snížení daně na čepované pivo na 10%, stejného snížení se dočkají i drobní opraváři obuvi a oděvů a kol, uklízecí služby, hlídání dětí, stravovací služby a vodné a stočné. Nejmenší podnikatelé budou moci vyplňovat papírové bloky a nebudou muset mít elektronickou kasu. Limit je 1000 evidovaných tržeb za rok a maximální tržba 200 tisíc ročně.

Snížení sazby daně pro některé obory podnikání, především drobné opraváře a živnostníky, ale i diskutované přeřazení čepovaného piva do snížené desetiprocentní sazby DPH. To jsou hlavní změny, které v zákoně o evidenci tržeb navrhuje Ministerstvo financí. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení.

Od 1. ledna V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. Jedná se tak o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací. S účinností tohoto zákona se tak na poskytnutí následujících služeb nebo dodání následujícího zboží uplatní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 %:

 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků),
 • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací služba,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,
 • vodné a stočné,
 • řezané květiny a další související zboží z rostlin (např. listoví, větve).

Součástí novely zákona, kterou Ministerstvo financí zasílá k připomínkám, je návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Na základě jednání se zástupci podnikatelských svazů a asociací rozpracovalo Ministerstvo financí variantu dalšího off-line režimu evidence tržeb, v němž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Princip této evidence spočívá v tom, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane, a na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každý měsíc pak zašle tento formulář na finanční úřad. Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky, na nichž se MF shodlo se zástupci podnikatelů:

 • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob;
 • není plátcem DPH;
 • má maximálně 1 zaměstnance;
 • výše jeho příjmů z evidovaných tržeb (tzn. platby v hotovosti, šekem, poukázkou a dalšími způsoby, které spadají do zákona o evidenci tržeb) v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč a
 • v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících uskuteční maximálně 1000 evidovaných tržeb.

Již měsíc je platná změna zákona o evidenci tržeb, která stanovuje, že v případě, že zákazník platí platební kartou, nemusí dostat účtenku evidovanou v elektronické evidenci tržeb. Změna je platná na základě rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2016 z důvodu, že tyto platby jsou snadno dohledatelné a správce daně si může od poskytovatele platebních služeb údaje o nich vyžádat. Stejně tak Novinkou, která potěší všechny menší podnikatele, je fakt, že pokud DIČ obsahuje rodné číslo podnikatele, nemusí jej na účtence uvádět.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter