Evropský výbor pro energetiku: závislost na dovozu energií se bude zvyšovat

Stožár, energie, planeta, ekologie. Foto: www.pixabay,com

Podle evropského Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) naroste závislost EU na dovozu energie. Z fosilních paliv bude narůstat spotřeba plynu. Podle českých europoslanců je potřeba udržet únosné tržní ceny.

I když celkový objem spotřeby energie v zemích EU narostl sice nepatrně, tak narostla značně závislost na jeho dovozu. V roce 1990 byla EU na dovozu energií závislá ze 45 %, na rozdíl od roku 2014, kdy podíl její závislosti činil 53,5 %. Zdůraznil to Jerzy Buzek, předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) na jednání 6. února. Podle odhadů ITRE tato závislost v příštích letech dále poroste. I když se dlouhodobě zvyšuje plošná spotřeba elektřiny, nepůjde plyn nahradit elektřinou, jelikož elektrická infrastruktura nemůže, na rozdíl od infrastruktury plynové, zvládat výkyvy v síti. Stav plynovodů je podle hodnocení ITRE v dobré kondici.

Určitě bude do budoucna sílit přechod od uhlí k plynu. „Spotřeba ostatních fosilních paliv sice zůstane, ale plyn k tomu naroste,“ uvedl dále předseda Jerzy Buzek. Podle něj je potřeba hledat alternativní zdroje plynu. ITRE dále řešil závislost na ruském plynu, Katja Yafimova, výzkumnice z Oxfordské k tomu uvedla: „bylo by mnohem jednodušší vyřešit sporné politické otázky s Ruskem, než snižovat závislost na Rusku budováním nákladné infrastruktury“.

Společným nákupem energií, infrastrukturou, energetickou závislostí a udržitelností dodávek se ostatně zabývá Energetická unie EU, o jejímž stavu se v Evropském parlamentu (EP) debatovalo na zasedání 1. února. Europoslanci se shodli na tom, že energetická bezpečnost je stejně důležitá jako čistota energie a je zapotřebí podpořit investice do obnovitelných zdrojů. Například, ale česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), je k Energetické unii skeptická: „elektroenergetické sítě se nijak nestaví, ani podle všeho není společná páteřní infrastruktura v plánu (…) Trh s elektřinou je nadále nefunkční, společný nákup zemního plynu nefunguje a tak bych mohla dále pokračovat. Zato v oblasti legislativy jsme zavaleni tisíci stranami nového zimního energetického balíčku. To, co mě zajímá eminentně, je, aby občané EU měli peníze na zaplacení energií, a to se neřeší vůbec“, uvedla Konečná.

Další čeští europoslanci tak kritičtí nejsou, podle Evžena Tošenovského (ODS) je důležité postupovat obezřetně a nedělat změny za každou cenu. „Všichni potřebují svítit a topit za únosné tržní ceny a není tedy možné jakkoliv ohrozit fungování energetické soustavy“, uvedl Tošenovský, který zasedá ve výboru ITRE. Podle Pavla Poce (ČSSD) udělala Energetická unie za dva roky svého fungování kus práce: „Energetická unie udělala velký pokrok, přestože ta nejtěžší část – implementace nás čeká až v tomto roce“, uvedl.Jedním z jejích hlavních úsilí je přechod na nízkouhlíkové zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje, nebo jaderná energie,usiluje o dekarbonizaci, tedy postupný odstup od používání uhlí.

Pavel Kopecký

O investicích do energetické infrastruktury jsme psali zde.