Evropský parlament dnes projedná protiterotistický zákon

Stop Terrorism. Foto: www.pixabay.com

Evropský parlament po včerejším schválení Evropsko-Kanadské obchodní dohody CETA bude dnes projednávat „protiteroristický“ zákon. Jeho návrh trval rekordně krátkou dobu, něco málo přes rok, a zavádí zejména povinnost informovat o pohybu občanů EU směrem do a z rizikových zemí.

Protiteroristická směrnice se dnes bude projednávat na půdě Evropského parlamentu. Podle všech náznaků projde bez problémů, jelikož se na ní shodly klíčové parlamentní frakce a hladce prošla i přes příslušné výbory. Podle českého europoslance Petra Ježka, který je za frakci ALDE (aliance liberálů a demokratů) zpravodajem tohoto návrhu dává nová legislativa zemím EU do ruky další nástroje, jak předcházet teroristickým útokům. „Díky směrnici se sjednotí zákony, které v jednotlivých zemích EU mohly dosud různě pohlížet např. na podněcování k teroristickému útoku, nábor teroristů nebo poskytování jejich výcviku,“ uvedl Ježek.

Evropský parlament se prevencí terorismu zabývá již několik let. Výzkumná služba Evropského parlamentu a policejní organizace Europol zpracovala grafiku antiteroristických opatření, kterou si můžete prohlédnout zde.

Členské státy se potýkají s fenoménem rostoucího počtu jedinců, kteří cestují do zahraničí za účelem terorismu, a hrozbou, kterou představují po svém návratu. Poslední zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu v EU (TE-SAT) dospěla k závěru, že v současnosti dochází k nárůstu tohoto jevu: odhaduje se, že celkový počet lidí, kteří z EU odešli do konfliktních oblastí, na konci roku 2014 překročil 3 000 a nyní dosáhl 5 000 osob, zatímco ve stejné době byl v některých členských státech hlášen zvýšený počet navrátilců. Podle členských států tento stav představuje významnou bezpečnostní hrozbu.

Jak zdůraznil Europol, „přestože jen malá část vracejících se bojovníků může být odhodlána provést útoky v EU, jednotlivci, kteří vycestovali do konfliktních zón, budou i nadále představovat zvýšenou hrozbu pro všechny členské státy EU. Kromě kontaktů mohli vracející se bojovníci získat bojové a operační zkušenosti – a být tudíž schopni provádět ničivější útoky i na několik cílů současně – a mohou pravděpodobně sloužit i jako vzory pro podobně smýšlející mladé lidi. Navíc ti, kteří nejsou zapojeni do plánování útoků, se místo toho můžou angažovat při radikalizaci a náboru dalších osob, podpůrných aktivitách a fundraisingu.“

Útoky provedené na evropské půdě v letech 2014 a 2015, které vyvrcholily útoky v Paříži večer 13. listopadu 2015, tragicky ilustrují, že toto riziko se může stát hmatatelným a poukazují na to, že je nutné posílit reakci na úrovni EU a přizpůsobit ji těmto hrozbám.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o boji proti terorismu si můžete pročíst zde návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu je dostupný zde.

Jiří Reichl