Evropský parlament chce větší ochranu whistleblowerů. Komise má předložit návrhy

TOP SECRET. Foto:www.pixabay.com

Whistleblower je ten, kdo píská na píšťalku. V přeneseném smyslu člověk, který upozorní na situaci, ve které se nehrálo podle pravidel – třeba korupci nebo jinou formu protekce.

Členské státy by se měly postarat o to, aby takové pískání nevyznělo naprázdno a nakonec nebyl potrestán sám whistleblower. V pondělí se na tom shodla komise pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu.

Nejen ochranu pro jednotlivce, ale i pro celé firmy nebo veřejné subjekty, chtějí členové komise pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu. Rádi by viděli také samostatný subjekt v rámci Unie, který by se problematice s přesahem na evropskou politiku, zabýval. Podporovat by měl nejen oznamovatele z řad zaměstnanců všech orgánů Unie, ale i zvenčí. Podle zpravodaje Dennise de Jounga totiž ochrana není v jednotlivých státech vyrovnaná a někde pravidla zcela chybí. „Zatímco ty prvně jmenované chrání pravidla Unie, ti druzí jsou odkázáni na národní legislativu, pokud takové zákony jejich země vůbec má.“

Vzniknout by také měla speciální telefonní čísla a webová stránka, případně i kontaktní místa. Ta by měla informace whistleblowerů přijímat a vyhodnocovat, samozřejmě s důrazem na finanční zájmy unie. Dál se bude o tématu jednat v únoru.

Na lepší ochraně whistleblowerů se pracuje i v Česku.  Zákon se zatím bez výsledku připravuje už víc než tři roky. Od loňského dubna sice zasedá komise pro přípravu věcného záměru, zatím ale s žádným konkrétním návrhem nepřišla. Od července minulého roku už platí nařízení vlády, to se ale týká jen oznamovatelů ze státní správy. Navíc se v praxi přímé spojení mezi oznámením a konkrétním postihem (třeba ztrátou pracovního místa) dokazuje jen velmi obtížně. Velká část whistleblowerů ale už po oznámení na daném místě nemůže zůstat, návrh by proto měl vyřešit třeba i jejich případný důstojný odchod z funkce – například podle slovenského vzoru finanční odměnu.

Mezi nejznámější české whistleblowery patří Libor Michálek, dnes senátor a bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí za Pavla Drobila /ODS/. Ten ho pak z funkce odvolal poté, co Míchálek upozornil na nekalé praktiky během výběrového řízení.

Vanda Kofroňová