Evropská komise schválila první žádosti o státní podporu podnikům v souvislosti s COVID-19

O státní podporu podnikům v rámci Dočasného rámce bude možné požádat do konce tohoto roku. Foto: pixabay.com

Již během několika dní od přijetí tzv. Dočasného rámce, který upravuje pravidla státní pomoci podnikům v souvislosti s ekonomickými dopady šíření onemocnění COVID-19,  Evropská komise projednala a schválila první žádosti o schválení národních opatření. O souhlas s opatřeními v hodnotě stovek miliard eur požádalo již devět zemí.

Evropská komise schválila první žádosti několika zemí Evropské unie o realizaci státní podpory podle tzv. Dočasného rámce přijatého minulý týden. V současné době, kdy státy ve snaze zabránit šíření nákazy COVID-19 přijímají zásadní opatření, jež zároveň paralyzují jejich ekonomiky, chce Evropská komise díky tomuto rámci dočasně uvolnit jinak přísně hlídaná pravidla státní podpory a pomoci překonat zhoršení hospodářské situace. Schválené žádosti obsahují opatření v hodnotě stovek miliard eur.

Státy se zatím většinou rozhodly poskytovat postiženým podnikům státní podporu formou záruk, které mají zajistit, aby jim banky nepřestaly poskytovat úvěry. Francii schválila Evropská komise návrh na opatření, jejichž cílem je zmobilizovat finanční podporu firmám v celkové výši 300 miliard eur. Konkrétně se jedná například o státní garanci komerčních úvěrů ze strany francouzské veřejné investiční banky Bpifrance pro podniky do 5,000 zaměstnanců nebo státní garanci bankám u nových půjček pro všechny typy podniků. Dánsku byl schválen návrh na záruky ve výši 130 milionů eur, které mají pomoci ekonomicky přežít malým a středním podnikům, na něž krize související s COVID-19 dopadla nejvíce. Portugalsko chce prostřednictvím záruk v hodnotě 3 miliard eur zase podpořit malé a střední podniky ve čtyřech konkrétních sektorech: turismus, restaurace, těžební a výrobní průmysl a činnost cestovních agentur včetně turistických animačních programů a organizací akcí. Lotyšsko poskytne ze státního rozpočtu 50 milionů eur na záruky, které by měly pomoci vygenerovat až 200 milionů eur. Itálii schválila Evropská komise záruky na dluhové moratorium pro malé a střední podniky. Těmto podnikům chce poskytováním státních záruk ze strany národní Britské obchodní banky pomoci i Velká Británie.  Španělsko věnuje na svůj program státních záruk 20 miliard eur.

Státní garanci formou záruk bude nabízet i Německo. Vedle toho poskytne dále prostřednictvím své úvěrové banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”) podnikům bez ohledu na jejich velikost veřejné úvěry, které mohou dosáhnout až jedné miliardy eur na podnik. Ještě vyšších hodnot pak mohou dosahovat úvěry, které bude KfW poskytovat ve spolupráci se soukromými bankami v rámci nově vzniklých konsorcií. Veřejné úvěry v celkové výši 200 milionů eur bude nabízet také již zmíněné Lotyšsko. Ze státního rozpočtu věnuje 50 milionů eur, zbytek by měly dodat mezinárodní finanční instituce. Dále Německo věnuje podnikům přímé finanční granty, daňové výhody a zálohy.

Cestou přímé finanční podpory se rozhodl jít také Lucembursko. 300 milionů eur věnuje formou splatných záloh na provozní náklady těm podnikům či svobodným profesím, které se díky COVID-19 ocitly v tíživé situaci. V Dánsku budou zase moci samostatně výdělečné osoby žádat po dobu tří měsíců (konkrétně do 9. června 2020) o úhradu 75 procent ztrát v důsledku poklesu obratu (při výpočtu se bude vycházet z průměrného měsíčního obratu v roce 2019). Maximální výše podpory bude 3.000 eur (zhruba 78 tisíc korun) na měsíc a osobu, celkově Dánsko věnuje na tuto podporu 1,3 miliardy eur. Přímou finanční podporu v celkové hodnotě 654 milionů eur poskytne malým a středním podnikům i Velká Británie.

50 milionů eur věnuje Itálie přímo na podporu výroby a dodávek osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků, kterých se této zemi v současné době tak nedostává. Konkrétně podpoří Itálie formou přímých grantů a záloh ty podniky, které za tímto účelem postaví nové výrobní prostory, rozšíří stávající výrobu nebo upraví výrobní postupy. Své produkty však budou muset prodávat za tržní ceny platné v prosinci 2019, tedy ještě před vypuknutím krize.

Dočasný rámec Evropské komise stanovuje pět druhů možné státní podpory, a to přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy, státní záruky za bankovní úvěry, subvencované veřejné úvěry, záruky pro banky a krátkodobé pojištění vývozních úvěrů. Tato opatření by měla podnikům pomoci překonat kritickou dobu hospodářského útlumu a připravit je na udržitelné oživení. Programy si připravují členské státy samy podle předem určených podmínek a schvaluje je, prakticky každý den, Evropská komise. Rámec má fungovat do konce tohoto roku, ale Evropská komise může rozhodnout o jeho prodloužení.

Vedle státní podpory mají státy i další možnosti, jak své ekonomice pomoci. Mohou například nabídnout odklad platby daní nebo podporu zkrácené pracovní doby. Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za vzniklé škody přímo způsobené v důsledku nákazy COVID-19.

Helena Sedláčková