Europoslankyně Charanzová chce zrušit příplatky za volání do zahraničí

Europoslankyně Dita Charanzová. Foto: web europoslankyně

Česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE) se snaží prosadit zrušení příplatků za telefonování na zahraniční čísla, které po loňském zrušení roamingu zůstaly zachovány. Nyní o tom jedná trialog, pokud se podaří vyjednat dohodu, měla by být tato změna součástí Kodexu elektronických komunikací.

Ceny účtované klientům telefonních operátorů naskakují při volání do zahraničí na zahraniční číslo. To se zdá logické a po léta jsme na to zvyklí. Česká europoslankyně Dita Charanzová stávající situaci považuje za paradoxní s ohledem na zrušení roamingových poplatků.

„V některých případech nás volaní z domova do EU stále stojí i víc než 30 Kč za minutu. Po zrušení roamingu jsme se tak dostali do absurdní situace, kdy pro jednu vzdálenost platí dvojí cena, zaleží jen, v jakém směru voláte. Z domova do zahraničí nás to paradoxně vyjde násobné dráž, než když voláme ze zahraničí domů“ vysvětluje Dita Charanzová, proč tento požadavek prosadila do agendy Evropského parlamentu. Nyní obhajuje tento návrh na jednání tzv. trialogu, kde u jednoho stolu sedí právě zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a členských zemí. Podle jejího návrhu by měl každý při volání na zahraniční evropská čísla platit takovou sumu, jakou mu účtuje operátor za volání na tuzemská čísla.

Trialog bude mít ještě několik kol. V polovině letošního roku by mohl být na stole výsledek. Návrh počítá se zrušením extra příplatků za volání po EU od konce příštího roku, ale Charanzová dobře ví, že se datum může ještě změnit.

„Prosadit tento návrh nebylo úplně jednoduché. Byly slyšet hlasy proti, musela jsem nejprve přesvědčit své kolegy, což byly hodiny jednání o to, abychom zrušení poplatků do pozice Evropského parlamentu vůbec zahrnuli. To se povedlo a teď nastala druhá neméně snadná bitva. U stolu sedím se zástupci Komise a ministry členských států – a snažíme se najít kompromis, na kterém se shodneme,“ říká Dita Charanzová.

Charanzová mimo jiné argumentuje tím, že se Komise snaží prosazovat jednotný digitální trh, zabývá se posilováním internetového připojení a vymýšlí nejrůznější strategie pro rovný přístup na všechny trhy v EU pro její občany. Odvolává se také na Nařízení Evropské rady a parlamentu o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Zatím to vypadá, že se jí podaří tuto změnu prosadit. Pokud by se tak skutečně stalo, byla by součástí Kodexu pro elektronické komunikace. Pro jednu jeho část je Dita Charanzová zpravodajkou. Kodex obsahuje celou řadu dalších kroků, mj. zpřehlednění nabídek jednotlivých telekomunikačních společností nebo efektivnější využití linky 112. Na tu by se například do budoucna měla při vytočení tísňové linky z mobilního telefonu automaticky vyslat sms s informacemi o poloze volajícího. „Člověk v nouzi často není schopen přesně popsat svoji polohu, v neobydlených oblastech je také komplikovanější lokalizovat volajícího pomocí telefonu. Zaslání přesných souřadnic by proto záchranářům ulehčilo práci a zvýšilo šance na účinnou pomoc,“ říká Dita Charanzová.

S automatickým hlášením polohy v případě nehody počítá již platné nařízení EU, podle nějž musí od prvního dubna všechna v Evropské unii vyrobená vozidla mít zabudovaný systém e-Call, který v případě nehody sám zavolá na tísňovou linku 112 a udá polohu nabouraného vozu.

S žádostí o podporu se Dita Charanzová před časem obrátila na příslušné ministry jednotlivých členských států také dopisem, v němž popisuje důvody, které jí k návrhu takového postupu vedly. Jak je zřejmé, jejich rozhodnutí, resp. rozhodnutí celé Rady je z hlediska celkového výsledku jednání trialogu klíčové.

Velkým vítězstvím je podle Dity Charanzové už samotný fakt, že otázka nestojí tak, zda jsou takto vysoké poplatky problém. „Debata se posunula do roviny, kdy všichni uznávají, že se jedná o problém a hledáme cesty, jak jej řešit. Navzdory všem tvrzením operátorů, kteří tyto poplatky bagatelizují. Čísla přitom hovoří jasně, průměrná cena za volání po zemích EU se někdy blíží jednomu euru za minutu, náklady operátorů na zprostředkování takového volání se ale pohybují v řádech centů. Argumentu, že lidé stejně využívají raději jiné formy volání zdarma například po skype, z úst telefonních operátorů opravdu nerozumím. Je přitom jasné, že lidé tyto služby využívají i právě kvůli cenám za mezinárodní hovory,“ říká europoslankyně.

Podle jejího dalšího návrhu by měl být vytvořen systém včasného varování. Sms zprávy by také mohly být využívány pro rozesílání informací o živelných či jiných pohromách ohrožující obyvatelstvo. „Návrh počítá s tím, že by autority daného státu byly povinny rozeslat informace o blížícím se nebezpeční, ať už jsou to povodně či teroristický čin, prostřednictvím sms svým občanům, kteří se nacházejí v postižené oblasti. Dnes tato praxe funguje jen lokálně. Myslím, že v dnešní době by to ale měl být standard, který vlády svým občanům garantují,“ uzavírá Dita Charanzová.

 

Jiří Reichl