Čtvrtek, 6. května, 2021

Europarlament schválil „ekologický balíček“, podle něj se změní i česká legislativa

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle předpokládání dnes Evropský parlament na svém plenárním zasedání schválil tzv. „ekologický“ nebo „envi“ balíček, který se skládá ze čtyř dílčích směrnic. Hlasovalo se o směrnicích, které vznikly vyjednávacím kompromisem tzv. trialogu. Proto se dalo předpokládat, že evropský parlament balíček schválí. Změny budou mít dopad i na českou legislativu a na hospodaření obcí a měst.

Evropský parlament dnes přijal tzv. ekologický balíček, který se skládá ze čtyř dílčích směrnic. Podrobně jsme o tématu psali v pondělním textu Europoslanci budou dnes diskutovat o „ekologickém“ balíčku. Hlasovat se bude ve středu. Schválění tohoto balíčku se dalo očekávat, jelikož šlo o kompromisní znění směrnic, které vyjednal tzv. trialog, kde u jednoho stolu sedí vyjednavači Evropského parlamentu, Evropské komise a členských zemí EU. K tomuto druhu jednání se přistupuje v okamžiku, kdy nelze dosáhnout kompromisu standardním legislativním procesem. Vzhledem k povaze tohoto druhu vyjednávání, jsou všechny návrhy vzešlé z trialogu kompromisem.

Přijatý balíček je považován za ambiciózní a budou se jí muset přizpůsobit i národní zákony. České ministerstvo životního prostředí vyčkává na finální výsledek, který pak zapracuje do tuzemských zákonů. Podle Marka Čiháka z tiskového oddělení MŽP se balíček k oběhovému hospodářství dotkne zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností, zákona o obalech a zřejmě i jejich prováděcích předpisů„V současné době čekáme na finální podobu změn v evropské odpadové legislativě – na tzv. balíček k oběhovému hospodářství – a tyto změny pak zapracujeme do českých právních předpisů,“ řekl Čihák s tím, že Povinností ČR je přenést změny do národní legislativy do dvou let.

„Soubor opatření reflektuje potřebu lépe využívat některé suroviny a vracet je zpět do oběhu, a také šetrněji nakládat s obalovými materiály, které dnes produkujeme v nekonečných kvantech. Nabízí cesty, jak posílit opatření pro předcházení vzniku odpadu, i jak podpořit rozvoj trhu druhotných surovin. Poptávka světového hospodářství po surovinách by se podle některých studií mohla během následujících 15 let zvýšit o více než polovinu. Klíčové pro nás bude dokázat znovu využít použité materiály, efektivněji pracovat s recyklací,“ komentuje balíček česká europoslankyně Dita Charanzová.

Podle odhadů Eurostatu bylo v Evropě v roce 2013 vyprodukováno více než 79 368 milionů tun obalového odpadu, což je zhruba o 500 000 tun více než v roce 2012. Míra recyklace byla 65,3 %, což představovalo mírné zvýšení oproti roku 2012, a pouhé tři členské státy nedosáhly 50 %. „V nejbližších letech množství obalů, kterým zamořujeme planetu, bohužel asi ještě poroste. Směrnice se tedy snaží odstranit pobídky k nadměrnému používání obalů, které je dnes vnucováno spotřebitelům. Preferované by měly být obaly recyklovatelné či takové, které je možné využít opakovaně. A myslí i na podporu výzkumu, který by měl hledat alternativní možnosti obalů využívajících obnovitelné zdroje,“ říká  Charanzová.

Jednou z dnes přijatých směrnic je také směrnice o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech. Jejím cílem je usnadnit členským státům plnění ohlašovacích povinností. Návrh usiluje o zjednodušení právních předpisů pro členské státy a podniky a nastavení rovných podmínek pro všechny účastníky trhu.

Po odhlasování balíčku ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) řekl jeden z jeho českých členů Pavel Poc, že zpravodajka Simona Bonafé odvedla skvělou práci. Tento kompromis velice dobrým výsledkem, protože jde o velice složitou a provázanou problematiku. „Většina zásadních bodů, především rozumné a závazné cíle, zůstala zachována. Jsem velmi rád, že ČR dlouhodobě usilovala v Radě o přijetí dostatečně efektivního balíčku,“ řekl v březnovém rozhovoru Poc.

Jak množství odpadů a odpadových obalů upravuje návrh o kterém poslanci budou diskutovat a jaká je pozice ČR:

·Cíle (2025/2030):

o             Celkový cíl: 65%/70% – podpora ČR
o             Plasty: 50%/55% – podpora ČR
o             Dřevo: 25%/30% – podpora ČR
o             Železné kovy: 70%/80% – podpora ČR
o             Hliník: 50%/60% – pro ČR akceptovatelné (s použitím výjimky)
o             Sklo: 70%/ 75% – podpora ČR
o             Papír a lepenka: 75%/85% – podpora ČR
o             Výjimka: 15% z cíle – které se dají použít pro jeden nebo rozdělit mezi dva cíle (cíle nesmí klesnout pod 30%, u papíru ne pod 60%) – pro ČR akceptovatelné
o             Nezapočítávání přípravy k opětovnému použití do recyklace (u opravených dřevěných palet možnost započítání do cíle pro dřevo) – pro ČR akceptovatelné

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter